Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Top Secret


Americký pilot za letu neu­po­slech­ne roz­kaz a sho­dí vel­ký náklad potra­vin hla­du­jí­cím ute­čen­cům ze Středního výcho­du. Z oba­vy před pub­li­ci­tou se ho před­sta­vi­te­lé ame­ric­kých vzduš­ných sil sna­ží dostat do ústra­ní. Pověří ho novou úlo­hou – strá­žit pre­zi­den­to­vu spe­ci­ál­ní kufřík s počí­ta­čem na spus­tě­ní nuk­le­ár­ní vál­ky. Když se pre­zi­dent se svým novým stráž­cem aktov­ky vra­cí z kon­fe­ren­ce do hote­lu, pře­pad­nou je tero­ris­té a zmoc­ní se kufří­ku. V pří­mém tele­viz­ním pře­no­su požá­du­jí pre­zi­den­to­vu sabe­vraž­du, jinak odpá­lí jader­nou rake­tu na Washington.

Jiří Borový

Majitel a šéf­re­dak­tor Kritiky.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.