Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Ranhojič


Ranhojič
Ohodnoťte člá­nek

Ranhojič se ode­hrá­vá v 11. sto­le­tí, veš­ke­ré antic­ké poznatky ohled­ně medi­cí­ny jsou v Evropě zapo­me­nu­té, vlád­ne zde tem­ný stře­do­věk. Jedinou péči zajiš­ťu­jí potul­ní ranho­ji­či. Mladý Rob Cole má vel­mi zvlášt­ní schop­nost: je scho­pen vycí­tit, když má někdo zemřít. Po smr­ti obou rodi­čů se Roba ují­má prá­vě jeden z potul­ných ranho­ji­čů a během spo­leč­ných cest se z Roba stá­vá jeho učed­ník. Touha po pozná­ní a tou­ha dozvě­dět se o lid­ském těle a jeho léče­ní co nej­víc žene nako­nec Roba z malé ang­lic­ké ves­ni­ce přes Konstantinopol až do dál­né Persie. Snaží se nastou­pit do lékař­ské ško­ly slav­né­ho učen­ce Aviceny a musí pro­to zata­jit své křes­ťan­ství. Znovu a zno­vu ris­ku­je mla­dý Rob Cole téměř vše, jen aby svou tou­hu po pozná­ní uhasil a stal se sku­teč­ným léči­te­lem.

Jiří Borový

Majitel a šéf­re­dak­tor Kritiky.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Kočka a pes26. ledna 2017 Kočka a pes Seržant Alan Parker (Bud Spencer) je na stopě šéfa mafie a všechno, co mu stojí v cestě, jednoduše odstraní. Avšak roztomilý podvodníček (Tomas Milian) nehraje fér hru. Po mnoha rvačkách, […]
  • Malí ninjové24. února 2017 Malí ninjové Malý Rantaro pochází z rodiny ninjů nižší třídy. Rodiče ho přihlásili do akademie, kde má šanci stát se velkým a elitním bojovníkem. Rantarovi se tam moc líbí, ale škola není jen čas […]
  • Veronika se rozhodla zemřít23. ledna 2017 Veronika se rozhodla zemřít Tento dojemný příběh, natočený na motivy stejnojmenného bestselleru z pera Paula Coleha, připomíná, že všichni lidé někdy potřebují v životě druhou šanci. Tváří v tvář svému bezútěšně […]
  • Hledá se hrdina23. ledna 2017 Hledá se hrdina Liam Case přišel při vážné autonehodě o všechno. O svoji krásnou manželku i o dítě, které s ním čekala. Jeho život je naprosto prázdný. Živí se jako popelář. Jediný člověk, kterému Liam […]
  • Třetí poločas24. února 2017 Třetí poločas Stijn a Carmen jsou moderní, krásní a bohatí manželé, mají roční holčičku a oba vlastní prosperující firmu. Života užívají plnými doušky a jsou šťastní, ale jen do chvíle, kdy se Carmen […]
  • Kungfu Kid1. února 2017 Kungfu Kid Malému kung fu géniovi je teprve sedm let. Přesto mu zbývá už jen jediná zkouška. Když ji složí, stane se skutečným mistrem a může vyučovat šaolinské bojové umění. Jenže jeho poslední […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Kšeft23. ledna 2017 Kšeft Stejnojmenná adaptace románu Petera Lefcourta The Deal, je důvtipnou satirou hollywoodského politikaření. Ukazuje "Město slávy" jako bezcitné místo plné proradných producentů, […]
  • Můj vysvlečenej deník12. ledna 2017 Můj vysvlečenej deník Johana má tři kamarádky, dva kamarády, tátu a macechu. Kasandru, která není promiskuitní, jen s „tím“ nemá žádnej problém, Káču, kterou doma terorizuje otec, Andy, která miluje Vektora a […]
  • Rozkoš16. ledna 2017 Rozkoš Posedlost láskou, posedlost uměním, posedlost originalitou, posedlost napodobováním, posedlost úspěchem, posedlost penězi a...posedlost sám sebou. Každá posedlost nás dříve či později […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Strážci Galaxie Vol. 2 (Blu-ray)