Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Pusinky

Ohodnoťte člá­nek

Iška, Karolína a Vendula se nedo­sta­ly na podě­la­nou vejš­ku. Co teď ? Děsí se před­sta­vy, že by moh­ly skon­čit ve ste­re­o­ty­pu všed­ní­ho živo­ta. Naplánovaly pro­to super ces­tu – Holandsko, far­ma, lou­ky, krá­vy, svo­bo­da. Chtějí si pořád­ně uží­vat a občas (mož­ná) i tro­chu pra­co­vat. Vyrážejí na kon­ci prázd­nin. Cestu jim ale zkom­pli­ku­je Iščin aktiv­ní čtr­nác­ti­le­tý bra­tr Vojta, kte­rý měl ség­ru na otcův pokyn hlí­dat. Visí na hol­kách jako klíš­tě a jen tak se setřást nene­chá. Takže se pře­sou­va­jí od mís­ta k mís­tu a čeka­jí, kdy to koneč­ně Vojta zaba­lí. Ten postup­ně začí­ná tušit, že to není jen tak oby­čej­ná vyjížď­ka... Na ces­tě potká­va­jí ulít­lé i zají­ma­vé týp­ky a když už se jim někdo při­ple­te do ces­ty, hol­ky si nene­cha­jí ujít pří­le­ži­tost, aby jim jejich situ­a­ci ješ­tě troš­ku neza­mo­tal. Na dru­hou stra­nu, proč ne. Mají chuť zku­sit všech­no a doce­la se jim to daří. Holandsko je ale pořád nějak dale­ko... Dynamická road-movie mla­dé reži­sér­ky Karin Babinské je fil­mem o mla­dých hol­kách, do kte­rých neu­stá­le někdo hučí, aby dospě­ly. Jim se ale ješ­tě nechce. Nechce se jim spě­chat do věze­ní povin­nos­tí, do svě­ta pra­vi­del, ve kte­rém je stej­ně „všech­no zma­te­ný“. Příběh boří tabu, vyprá­ví o hol­kách, kte­ré nema­jí chuť nic před­stí­rat a hrát si na tiché, mír­né, křeh­ké bytos­ti. Chtějí samy naklá­dat se svým živo­tem – ne pod­le něja­ké­ho manu­á­lu rodi­čů. Umí si pros­tě uží­vat a leda­cos vyzkou­šet.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Zuska - Godani - Scholz - Ballettissimo9. ledna 2018 Zuska - Godani - Scholz - Ballettissimo  Zpět do Fotogalerie z inscenací   Ballettissimo: Foto H. Smejkalová  Ballettissimo: Foto P. Hejný  Ballettissimo: Foto  M. Divíšek   Ballettissimo: Foto M. […]
 • Nymfomanka, první část (Nymphomaniac vol. 1) 201313. ledna 2014 Nymfomanka, první část (Nymphomaniac vol. 1) 2013 Dlouho očekávaný film režiséra Larse von Triera (Idioti, Melancholia, apod.) zaobírající se ženskou sexualitou je poměrně chytře rozdělen na dvě části, díkybohu to ale není po vzoru […]
 • Sedmá pečeť31. srpna 2011 Sedmá pečeť Tento film se řadí mezi světovou klasiku (možná proto se také dá sehnat v mých oblíbených Levných Knihách za 99 kč!), která velice hezkou formou alegorizuje věčný souboj života a smrti. […]
 • 14.01.2018 11:00 - Opera Národního divadla - Národní divadlo - "Čert a Káča"9. ledna 2018 14.01.2018 11:00 - Opera Národního divadla - Národní divadlo - "Čert a Káča" Orchestr Národního divadla Sbor Národního divadla Obnovená premiéra: 21. září 2003 Obě nejzdařilejší opery Antonína Dvořáka, Čert a Káča i Rusalka, jsou napsány na pohádkové motivy. […]
 • Prima - 20.05.201820. května 2018 Prima - 20.05.2018 Televizni program na 20.05.2018 na programech TV Prima.Prima Family Název programu Popis Od Do Vraždy v MidsomeruSérie vražd v anglickém městečku […]
 • n200808282138_dog-soldiers-51. září 2008 Psí vojáci (Dog Soldiers) Žánr werewolf-movies (tedy filmy o vlkodlacích) prostě nemá štěstí. Ne že by takových filmů bylo natočeno málo, dokonce se objevují stále nové a nové (tím se rozhodně nemohou chlubit […]
 • em11. dubna 2018 em
 • Recenze Wolverine - 60 %25. července 2013 Recenze Wolverine - 60 % Wolverine (Hugh Jackman) je mutant, který se schovává před lidmi a světem v jeskyni v lese. Osud ale chtěl, aby své schopnosti ještě jednou použil. Nebo snad naposledy využil? Wolverinův […]
 • HALINA PAWLOWSKÁ: CESTA ZA LÁSKOU - 85%26. listopadu 2016 HALINA PAWLOWSKÁ: CESTA ZA LÁSKOU - 85% Láska prochází žaludkem, říká známé přísloví. Snad právě proto oblíbená autorka spojila vyprávění o lásce se zajímavými regionálními recepty. Prostřednictvím 20 krátkých povídek zavítáme […]
 • MICHAELA PECHÁČKOVÁ (Johana. Ta, kterou miluje Albert, ta, která si říká Žoán)6. prosince 2017 MICHAELA PECHÁČKOVÁ (Johana. Ta, kterou miluje Albert, ta, která si říká Žoán) Míša hraje už od svých 4 let v reklamách, seriálech a zahrála si i v pohádce Tři bratři. Role Johany ve filmu Přání k mání je její první velkou rolí. Michaela zpívá, navštěvuje školu […]

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Recenze knih