Nesnáze pana účetního
Ohodnoťte člá­nek

V pořá­dí dru­hý film o účet­ním Fantozzim je opět plný Fantozziových tra­pa­sů a šíle­ných nápa­dů jeho kole­gy Filiniho. Ugo Fantozzi ten­to­krát jede jako mas­kot do kasi­na se svým šéfem, vypra­ví se na lov vyzbro­je­ný pou­ze pra­kem a navští­ví cir­kus, odkud ode­jde tro­chu netra­dič­ním způ­so­bem - je vystře­len z děla. A samo­zřej­mě nechy­bí jeho milo­va­ná žena Pina a krás­ná dce­ra Mariangela...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X