Dvojníci | | Kritiky.cz

Dvojníci

Bud Spencer a Terence Hill ten­to­krát v čtyřro­li. Zahrají si dva snobské mili­o­ná­ře, kte­ré chtě­jí obrat gan­gs­te­ři o veš­ke­ré jmě­ní, tak rov­něž dva ochrán­ce, Kteří se neza­lek­nou jen tak něja­ké pohrůž­ky a pro ránu nejdou nikdy dale­ko. Obě dvo­ji­ce jsou si nato­lik podob­né, že vydě­ra­či až pří­liš poz­dě pozna­jí, s kým mají co do čině­ní. V tu chví­li už počí­ta­jí ztrá­ty a je jim jas­né, že maje­tek mili­o­ná­řů se na jejich kon­ta stě­ho­vat nebu­de.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Partneři webu:

general-affiliate-banner-300x250-1437632164.jpg