Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Vetřelec: Covenant - 70 %


Ohodnoťte člá­nek

Do kin už jde koli­ká­tý film Vetřelce? No ani nevím, pro­s­tě se to blí­ží už cca k sed­mi, mož­ná. Radši to nebu­du přes­ně počí­tat, pro­s­tě je toho hod­ně. Je ale hod­ně let, co jsme byli prv­ně vystra­še­ni Vetřelcem. 38 let od prv­ní­ho fil­mu je oprav­du vel­ká his­to­rie, ke kte­ré se dá vra­cet.

Chtělo by to říct, že posled­ní film bude zno­va o Vetřelci a zrov­na stra­ši­del­ný, aby vyle­kal mno­ho dal­ších nový lidí, ale momen­tál­ně jsou fanouš­ci už tak otu­pě­lí, a tak ví co čekat, hlav­ně od Vetřelce.

Nejnovější Vetřelec Vetřelec: Covenant pokra­ču­je v zave­de­ném sty­lu „polo“ rema­ků, kdy se vez­mou noví her­ci, nové digi­tál­ní tech­no­lo­gie a kolem toho se vysta­ví pří­běh, kte­rý postup pří­bě­hu bere od pra­pů­vod­ních fil­mů. Nezklamalo to ve Star Wars, tak to ani nezkla­me v novém Vetřelci. Když se do toho zamí­chá ješ­tě pří­běh Promethea andro­i­da Davida, tak to není přesná kopie, jak by se dalo brát.

Příběh se od dob prv­ní­ho Vetřelce moc nezmě­nil, zno­vu se na začát­ku fil­mu pro­bu­dí posád­ka, ten­to­krát ne v kli­du, ale po lod­ní havá­rii, zno­vu najdou oby­va­tel­nou pla­ne­tu a zno­vu se tam vydá­va­jí. A víte, jak to zase skon­čí, sko­ro celá posád­ka umře a zlí Vetřelci jsou zabi­ti.

Příběh je to zná­mý a po pro­jek­ci fil­mu jsem si uvě­do­mil, že mně nic pře­kva­pi­vé­ho nepře­kva­pi­lo. Stalo se, co jsem čekal a oče­ká­val. Mám nasle­do­va­né všech­ny „kva­lit­ní“ fil­my o Vetřelcích a bohu­žel se jed­ná spí­še o Promethea, kte­rý nám dal otáz­ku jak vlast­ně Vetřelci vznikli. Vetřelec: Covernant nám to pro­s­tě už koneč­ně vysvět­lí bez žád­ných kom­pli­ko­va­nos­tí.

Herecké osa­zen­stvo je napro­s­to vyho­vu­jí­cí, pro­s­tě růz­né rasy, různá nábo­žen­ství i zku­še­nos­ti, pro­s­tě maso na poráž­ku, aniž bychom se o nich něco dozvě­dě­li.  Tentokrát se posád­ka ani nestih­ne pro­bu­dit a jejich veli­tel už je mrt­vý, za což sta­čí nej­vět­ší hvězdě, Jamesu Francovi, díky, že stihl umřít  hned na počát­ku.

Kdo nej­ví­ce drží film na kva­li­tě je  Michael Fassbender, kte­rý doká­zal vlo­žit  do své dvoj­ro­le Davida a Waltera vlo­žit nej­ví­ce cha­risma­tu. Další pořád mají co hrát, pří­pad­ně před čím utí­kat.

Vetřelce si také dost uži­je­me, jak před­ve­třel­čí for­mu z Promethea, tak Vetřelce z původ­ních fil­mů. Vše už bez pro­blé­mů doká­žou šikov­né ruce tvůr­ců CGI zdár­ně vytvo­řit, aniž by muse­li shá­nět vyso­ké­ho a štíhlé­ho her­ce. Už všech­ny fil­my zná­te, tak už pro Vás pro­s­tě vesmír­ný zabi­ják není nezná­mý, a tak si vychut­ná­te všech­ny detai­ly, jak si pře­je­te.

Nový Vetřelec není za tak špat­ný film, jak by se asi mohlo zdát, sice nemá na ani jeden z Vetřelcí tetra­lo­gie, ale lep­ší než Prometheus, a šikov­ně pro­po­ju­je uni­ver­sum Prometheus s Vetřelec fil­my. Je za nim vidět hod­ně prá­ce a hod­ně zku­še­nos­ti, jak od reži­sé­ra, tak od her­ců a tvůr­ců vše­mož­ných pří­šer a detai­lů.

Kdyby neměl žád­né lep­ší brat­říč­ky, tak by se jed­na­lo a dobře pro­myš­le­né sci-fi o vesmír­ném ezá­ko­vi, ale jakmi­le má v rodi­ně dost vel­mi slav­ných fil­mů, tak to má váž­ně těž­ké, je to pro­s­tě ten samý pří­pad jako Hobit vrs Pán Prstenů, nebo jak Harry Potter a Fantastická zví­řa­ta. Už žád­ný dal­ší film do zave­de­né série už nebu­de nikdy lep­ší než fil­my, co při­šli před ním. Everest byl už poko­řen a výš už pro­s­tě jít nelze.

Vetřelec: Covenant

Popis: Do kin už jde koli­ká­tý film Vetřelce? No ani nevím, pro­s­tě se to blí­ží už cca k sed­mi, mož­ná. Radši to nebu­du přes­ně počí­tat, pro­s­tě je toho hod­ně. Je ale hod­ně let, co jsme byli prv­ně vystra­še­ni Vetřelcem. 38 let od prv­ní­ho fil­mu je oprav­du vel­ká his­to­rie, ke kte­ré se dá vra­cet. Rating: 7 z 10

Jiří Borový

Majitel a šéf­re­dak­tor Kritiky.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent filmu VETŘELEC: COVENANT Mark Huffam. „To byla naše […] Posted in Speciály
 • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu Vetřelec. Teď se otec ikonické franšízy opět vrací do […] Posted in Speciály
 • Vetřelec: Covenant1. března 2017 Vetřelec: Covenant První trailer na pokračování Vetřelce. Celý trailer najdete na TraileryCesky.net. Posted in Trailery
 • Prometheus (2012)14. června 2012 Prometheus (2012) Prometheus byl dlouho očekávaným snímkem. Režisér Scott se v něm měl vrátit takřka k počátkům své slavné filmové tvorby a tematicky navázat na legendárního Vetřelce z konce sedmdesátých let. Kdo však čekal snímek, který bude milníkem […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Rydley Scott má v plánu návrat vetřelce4. února 2016 Rydley Scott má v plánu návrat vetřelce Původní vetřelec, natočený Rydley Scottem roku 1979 se stal kultovním snímkem, na který fanoušci žánru sci-fi nedají dopustit. Dlouhá léta to pak vypadalo, že režisér nemá sebemenší zájem o návrat k universu monster s kyselinou místo […] Posted in Filmové novinky
 • Fantastická zvířata a kde je najít - 80 %18. listopadu 2016 Fantastická zvířata a kde je najít - 80 % Tak se nám vrátil svět Harry Pottera do kin. Slavný to spisovatel Mlok Scamander se svým kufrem plný fantastických zvířat se dostane do New Yorku, kde hodlá vypustit své oblíbené zvíře do jeho rodné země. Autorka J. K. Rowling napsala […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Buchty a klobásy (Sausage Party) - 55 %25. srpna 2016 Buchty a klobásy (Sausage Party) - 55 % Všude na světě jsou obchody, které nabízejí své zboží zákazníkům. V Americe mají hlavně hyparmerkety, kde jsou připraveny nejen potraviny, ale také další spotřební věci k prodeji. V jednou z nich, Shopwellu, se odehraje opravdu nevšední […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Steve Jobs - 60 %9. listopadu 2015 Steve Jobs - 60 % Když se Steve Jobs a geniální programátor Steve Wozniak dali do výroby osobních počítačů, byly jejich vztahy kamarádské a budoucnost před nimi vypadala růžově. Počítače měly budoucnost a Jobs to dobře věděl. Wozniak zase uměl představy a […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Interview na Blu-Ray5. června 2015 Interview na Blu-Ray    Snad všichni jsme o tomto filmu slyšeli. Dílo, které rozpoutalo diplomatický konflikt mezi USA a Severní Koreou. Roztržka, jež vyvrcholila stažením snímku z kin, neprokázanými hackerskými útoky na studio Sony i celostátním výpadkem […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Marťan (The Martian)23. února 2016 Marťan (The Martian) Tak na domácí nosiče jde znovu další film od slavného režiséra. Ridley Scott a jeho Marťan. Recenzi filmu už máme, a tak napíšu něco k Blu-ray. Mně se film líbil, samozřejmě z něho vyčnívala knižní předloha, ale o to byl film zábavnější […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.