Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Resident Evil: Poslední kapitola - 60 %

Resident Evil: Poslední kapi­to­la - 60 %
Ohodnoťte člá­nek

Je tomu už 15 let, kdy při­šel prv­ní Resident Evil. Na začát­ku roku 2017 při­šel posled­ní. Jediné, co všech­ny fil­my z fil­mo­vé horo­ro­vé série spo­ju­je je hlav­ní hereč­ka. X krát se změ­ni­li reži­sé­ři, ostat­ní her­ci, pou­ze objev z Pátého ele­men­tu a Johanky z Arku zůstal.

Na hlav­ní hereč­ce  (Milla Jovovich) vše sto­jí a padá a pro ti ní se vždy posta­ví pří­še­ry, mutan­ti a samo­zřej­mě i ostat­ní lid­ští nepřá­te­le, kte­ří se jí vždy sna­ží zabít.

Během 14 let se to nepo­da­ři­lo a šes­tý film celou sérii zakon­ču­je. Paul W.S. Anderson, kte­rý reží­ro­val vět­ší polo­vi­nu fil­mů a napsal scé­nář ke všem dílům, se posled­ním dílem Resident Evil: Poslední kapi­to­la roz­lou­čil se zom­bí­ky a Alicí.

Alice se zno­va vra­cí na mís­to, kde se prv­ně pro­bu­di­la, do pod­zem­ní­ho kom­ple­xu Hive v Raccoon City, kde se sna­ží  zachrá­nit pro­ti­lát­ku pro­ti zom­bí­mu viru. Proti ní sto­jí jak sta­ří nepřá­te­lé, tak i Dr. Isaacs (Iain Glen).

Tentokrát dvor­ní reži­sér nato­čil posled­ní díl dlou­hých 4 letech, kdy jsme opus­ti­li Alici ve zni­če­ném Washingtonu. Pro ti ní sto­jí, jak je ve správ­né počí­ta­čo­vé hře, něko­lik bos­sů, něko­lik teo­re­tic­ky nepo­ra­zi­tel­ných pro­tiv­ní­ků, až dojde bez ztrá­ty (krom něko­li­ka prs­tů) zdra­ví na konec své ces­ty.

Neznámý, ale zku­še­ný, Paul Haslinger vše dopro­vo­dil správ­nou akč­ní her­ní hud­bou, kdy vaše uši usly­ší pořád­né akč­ní sek­ven­ce.

Bohužel ale reži­sér asi nemá tolik trpě­li­vos­ti, aby nato­čil pře­hled­nou akci a sou­bo­je. Veškeré bit­ky, Alice vrs. pro­tiv­ník, jsou dost stří­ha­né a občas si člo­věk není jis­tý, jak vlast­ně své­ho pro­tiv­ní­ka Alice zabi­la.

Nezabijí jenom Alice, ale její přá­te­lé, kte­ří jdou do cen­t­ra kom­ple­xu s ní. Ale jde hlav­ně o maso na poráž­ku, a tak do kon­ce pře­ži­jí jenom posta­vy, kte­ré hra­jí slav­něj­ší her­ci (Ali Larter). Ostatní her­ci z její sku­pi­ny nepat­ří mezi oso­by, co se doži­jí kon­ce.

Tím, že je posled­ní film nazván Resident Evil: Poslední kapi­to­la, tak jde oprav­du posled­ní část. Během v úvo­du jsme se dozvě­dě­li veš­ke­rou his­to­rii fill­mu a na kon­ci vše skon­či­lo dob­ře. Nejedná se sice o nej­lep­ší film (Resident Evil: Zánik – režie Russell Mulcahy), ale z posled­ních třech fil­mu se jed­ná o nej­lep­ší film, co nám hon­ba za zni­če­ní zom­bie a mutan­tu při­nes­la.

Jiří Borový

Majitel a šéf­re­dak­tor Kritiky.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Resident Evil: Poslední kapitola - Obsah/O filmu25. ledna 2017 Resident Evil: Poslední kapitola - Obsah/O filmu             OBSAH              Snímek Resident Evil: Poslední kapitola je šestým a závěrečným dílem neuvěřitelně úspěšné filmové série, která je adaptací velice populární videoherní série […]
  • Resident Evil: Poslední kapitola - O tvůrcích25. ledna 2017 Resident Evil: Poslední kapitola - O tvůrcích             MILLA JOVOVICH (Alice) je pravděpodobně v módním světě nejznámější jako múza legendárního fotografa Petera Lindberga, a na filmových plátnech jako hlavní hrdinka velice úspěšné […]
  • RESIDENT EVIL: ODVETA - O FILMU11. září 2012 RESIDENT EVIL: ODVETA - O FILMU Snímek Resident Evil: Odveta diváka vtáhne již svými úvodními scénami a nedovolí mu až do šokujícího závěru uniknout fascinující kombinaci ojedinělých akčních scén, které tuto sérii […]
  • John Wick 2 (2017) - 85% akčního baletu (action / thriller)7. září 2017 John Wick 2 (2017) - 85% akčního baletu (action / thriller) Bylo, nebylo.. za devatero řekami a horami.. áále pendrek! Víte vy co? Když se vám jasně řekne, abyste nenasírali furt "Džonyho Strašáka" Wicka, tak se asi moc dobře ví, proč se vám to […]
  • John Wick hledá marně klid - 55 %22. února 2017 John Wick hledá marně klid - 55 % John Wick je zabiják na odpočinku, který by se nejraději zavřel ve svém domě a vzpomínal na mrtvou ženu. Přesto musel oprášit své zbraně a dát za vyučenou jedné partě lumpů. John to udělal […]
  • MILLA JOVOVICH 11. září 2012 MILLA JOVOVICH MILLA JOVOVICH svou hereckou kariéru začala v devíti letech rolí v Disneyho televizním filmu Night train to Kathmandu. Ve svých šestnácti letech už měla na kontě filmy Návrat do Modré […]
  • Transformers: Zánik - první dojem25. června 2014 Transformers: Zánik - první dojem Dozvíme se něco nového o autobotech, něco o nových nepřátelích, objeví se i Dinoboti. Ale oproti předcházejícím dílům už to není ono. Zvykli jsme si na Sama Witwickyho. Bohužel tatínek […]
  • Nezvratný osud 216. července 2003 Nezvratný osud 2 Jedna věta říká, že: „Život je postupným směřováním ke Smrti“, zní to možná pesimisticky, ale je to tak. Smrti se možná dá chvíli unikat, ale jednou si nás stejně najde… Smrt čeká, […]
  • Hra o trůny - Home (S06E02) - 90 %2. května 2016 Hra o trůny - Home (S06E02) - 90 % Tak je  18 hodin od premiéry druhého dílu Hry o Trůny. Scénáristé si pohráli a vymysleli zase další zápletky a další zajímavé smrti. Na rozdíl od dílu prvního, kde bylo vysvětleno několik […]
  • S07E01: Dragonstone18. července 2017 S07E01: Dragonstone Obsah prvního dílu 7. sezóny seriálu Hra o trůny. Panství Freyů Walder Frey uspořádá hostinu pro své příbuzné a vazaly. Nalije jim víno a oslavuje vítězství nad Starky, svým dcerám […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Reklama
loading...