Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Ghost in the Shell – 80 %


Co bychom měli čekat od sci-fi, kte­ré je v komik­so­vé ver­zi kul­tov­ní? Asi taky kul­tov­ní film, že.   Ale to bychom měli mít oprav­du zku­še­né­ho tvůr­ce. Nejlépe Ridleye Scota, Jamese Camerona, nebo tře­ba i George Lucase.

Bohužel nový komik­so­vý film pat­ří mezi ty fil­my, kte­ré sice mají vel­kou hype rekla­mu a vel­ké před­se­vze­tí, že to bude uni­kát­ní, ale v rám­ci zku­še­nos­ti reži­sé­ra to tak vel­ké není.

Jedním z pro­du­cen­tů je pří­mo i Steven Spielberg, kte­rý si  občas nato­čí své fil­my, občas pomů­že zku­še­né­mu reži­sé­ro­vi aby nato­čil úspěš­ný film. A také sbí­rá hod­ně lát­ky na nové fil­my.

První byly Trasformers, dále G. I Joe a pro­za­tím posled­ní je zfil­mo­vá­ní japon­ské­ho Anime komik­su Ghost in the Shell.

Komiks Ghost in the Shell byl mož­ná i před­lo­hou pro někte­ré čás­tí tri­lo­gie Matrix. A také by měl být prv­ním samo­stat­ným vel­ko­fil­mem ame­ric­ké hereč­ky Scarlett Johansson, kte­rá za svo­jí roli prý dosta­la 10 mili­ó­nů.

Obě čás­ti fil­mu, jak komik­so­vý cyber­punk, tak i slav­ná Scarlett nej­sou doko­na­lé. V rám­ci nezku­še­né­ho reži­sé­ra Ruperta Sanderse jsem oče­ká­val více, něž jsem dostal. Znám o dost slav­něj­ších a lep­ších fil­mů, co bych viděl v kině rad­ši. Prvním je Scottův Blade Ranner, kte­rý před dlou­hý­mi tři­ce­ti lety doká­zal vytvo­řit kult.

Film roku 2017 Ghost in the Shell staré his­to­rii nesa­há ani po paty, je to sice dob­rý letoš­ní film, mož­ná i film měsí­ce, ale urči­tě bude něko­lik fil­mů lep­ších než film, kte­rý se z hvězdy Scarlett Johansson sna­ží udě­lat ješ­tě vět­ší hvězdu.

Začneme her­ci. Krom Johanssové, kte­rou ješ­tě čeká pořád­ná Star pozi­ce, se ve fil­mu obje­ví i dal­ší slav­ní her­ci. Francouzka Juliette Binoche má důle­ži­tou roli tvůr­ky­ně naší hlav­ní hrdin­ky. Druhou hvězdou, pro něko­ho i méně pře­kva­pi­vou, je japon­ská hvězda Takeši Kitano, kte­rý dává odkaz pro Japonce, že to není jenom ame­ric­ký film. Čtvrtou hvězdou je mlad­ší z rodu Pittů , Michael Pitt, kte­rý dává celé­mu fil­mu hvězdy lesk. Tato čtve­ři­ce dává celé­mu sním­ku kva­li­tu, jak by asi měl mít.

Ale film není ale jenom o tom, jak čty­ři slav­ní her­ci doká­žou hrát, důle­ži­tá je hudba, design, a hlav­ně stav­by (jak reál­né, tak CGI). Ne že by neby­lo vše dobře udě­la­né a kva­lit­ní, aby to bylo vše vytvo­ře­no co nej­re­ál­ně­ji, ale obra­zem to není tak úchvat­né, jak by se asi v blíz­ké budouc­nos­ti dalo čekat.

Dalším důle­ži­tým prv­kem je hudba, ale ta taky mě tro­cha zkla­ma­la. Sice jsem viděl už něko­lik uká­zek, kte­ré mně tro­cha navna­di­ly. Ale pro mě nezná­mí auto­ři (Clint Mansell, Lorne Balfe) nedo­ká­za­li vytvo­řit hud­bu, kte­rá by přes­ně sed­la k fil­mu.

 Sice v někte­rých oka­mži­cích to bylo přes­ně to, co bych čekal, ale zby­tek tako­vý nesla­ný nemast­ný. Radši vzpo­mí­nám na nové­ho Trona, kte­rý svo­jí hud­bu (Daft Punk) doká­zal pro­dat a sklad­by se hodi­ly přes­ně ke sty­lu fil­mu.

A dal­ším prv­kem je i obraz. Novinářská pro­jek­ce byla v IMAXu, a tak jsem dou­fal v pořád­ný kus k vychut­ná­ní. Bohužel jsem nedo­čkal, v někte­rých oka­mži­cích jsem si říkal, kde je 3D, a v dal­ších jsem si v duchu říkal, že bych klid­ně mohl vidět i film jenom na vel­ké tele­vi­zi, pro­to­že plát­no IMAX není to samé jako IMAX pro­mí­tá­ní. Kde jsou ty časy Star Treku, Nolana, kde tvůr­ci doká­za­li vzít ješ­tě staré ana­lo­go­vé kame­ry (70 mm + IMAX for­mát) a zachy­tit kaž­dý detail, aby kaž­dý, kdo film sle­du­je, viděl více než pou­ze na své vel­ké LCD tele­vi­zi.

Ghost in the Shell se nepo­ved­lo. Prostě je to nezku­še­ným reži­sé­rem a sla­bou hud­bou. Prostě se tvůr­ci hud­by a celé­ho fil­mu měli sna­žit více, než do fil­mu pus­ti­li.

Jiří Borový

Majitel a šéf­re­dak­tor Kritiky.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Ghost in the Shell – trailer14. listopadu 2016 Ghost in the Shell – trailer Nejnovější sci-fi film se Scarlett Johansson v hlavní roli. Trailer najdete na TraileryCesky.net. Posted in Trailery
  • Hitchcock – 40%20. ledna 2013 Hitchcock – 40% Film debutanta  Sachy Gervase Hitchcock je není až tak dobrý. Spíše by se, kdyby to bylo v Česku, dalo nazvat, že to je jenom televizní inscenace. Nejen, že se pouze o prostory v ateliérech, ale také o tom, že moc herců ve filmu […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Ben-Hur – 50%23. srpna 2016 Ben-Hur – 50% Ke konci prázdnin míří do kin dobrodružně historický film Ben-Hur od režiséra Timura Bekmambetova. Timur Bekmambetov  režíroval známé filmy jako Noční hlídka nebo Wanted, který se mimochodem natáčel v Praze, bohužel se, ale většinou […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Den nezávislosti: Nový útok na Blu-ray5. listopadu 2016 Den nezávislosti: Nový útok na Blu-ray Den nezávislosti vyšel na digitálních nosičích. Vyšel nejen druhý díl, ale i první. V tomto článku se budu věnovat druhému dílu. Recenzi film jsem ohodnotil celými 80 %, co značí, že to byl relativně úspěšný film. Ne že by byl lepší než […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Den nezávislosti: Nový útok – 80 %24. června 2016 Den nezávislosti: Nový útok – 80 % Tak je tomu dvacet let. Film Den nezávislosti byla  velká akční jízda. Taky  byl velmi úspěšný. Tento týden měl premiéru druhý díl. Má to být lepši, než první díl, což se sice nepotvrdilo, ale přesto pro Rolanda Emmericha je tento film […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • 300: Vzestup říše – SEX a KREV nedělá dobrý film8. března 2014 300: Vzestup říše – SEX a KREV nedělá dobrý film Druhý díl  300 šel tento týden do kin. Po dlouhém čekání, kdy už v roce 2006 natočil Zack Snyder svůj první velkofilm. V roce 2012 se natáčel díl druhý a přes rok trvalo, než se udělaly veškeré technologické a trikové změny, když se […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • SCARLETT JOHANSSON9. května 2012 SCARLETT JOHANSSON SCARLETT JOHANSSON (Nataša Romanoff / Black Widow) se dokázala vypracovat na pozici jedné z nejtalentovanějších mladých hereček v Hollywoodu. Před nedávnem získala cenu Tony za svůj výkon ve hře Arthura Millera A View from a Bridge po […] Posted in Profily osob
  • Captain America: Občanská válka – 85 %4. května 2016 Captain America: Občanská válka – 85 % Tak kolikátý film už to je? No nějaký něco po desátém. Asi se v tom začínám ztrácet. Jedno ale vím, že je to třetí film o Kapitánovi Amerika, nejhodnějšího drsňáka ze všech. A je to povedený poslední díl. Jakmile převzali Anthony Russo a […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Scarlett Johansson4. srpna 2014 Scarlett Johansson Scarlett Johanssonová (*22. listopadu 1984) je americká herečka a zpěvačka. Známou se stala díky filmu Zaříkávač koní z roku 1998. Kladný kritický ohlas získaly i její výkony ve filmech Přízračný svět, Match Point, Ztraceno v překladu, čí […] Posted in Profily osob
  • Sedm psychopatů – 60 % 19. listopadu 2012 Sedm psychopatů – 60 % Jestli se scénáře píšou podle receptu, který nám předvádí scénárista Marty (Colin Ferrell), pak to musí být dost strastiplná práce. Teprve vlastní drsné zážitky, hromada mrtvol a psychopati za každým rohem dávají tu správnou míru […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.