Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Saulův syn (2015, Saul Fia)

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Saulův syn je do jisté míry možná tím, co by šlo nazvat jako film roku. Je to film značně roz­po­ru­plný, film, na který budou (a už jsou) dost roz­po­ru­plné reakce, film, který vás dostane a nene­chá v klidu…
Přiznám se, že už dlouho jsem v bio­grafu neza­žil tak inten­zivní pocit zne­chu­cení, odporu a tro­chu i stra­chu. Kdosi Saulova syna ozna­čil za “umě­lecký horor”, trefné ozna­čení. Maďarský reži­sér Laszlo Nemes kaž­do­pádně nato­čil pozo­ru­hodný kou­sek.
Předpokládám, že asi každý ví, kdo to byli lidé ze Sonderkommanda. O jejich životě už dříve vznikl film Šedá zóna, který jsem bohu­žel nevi­děl (i když si nejsem zcela jist, zda výraz “bohu­žel” je úplně namístě). Členové Sonderkommanda jsou vězni, vět­ši­nou Židé, kteří obsta­rá­vají tu nejhnus­nější práci osvě­tim­ské továrny na smrt, sta­rají se o ply­nové komory, které “pomá­hají napl­nit”, vyklí­zejí je, dez­in­fi­kují, kusy uvnitř (ano, tak mrt­vým ve filmu sku­tečně říkají) pálí v pecích a popel následně roz­pra­šují do neda­le­kého jezera (řeky?) tak dlouho, dokud se sami nesta­nou náplní komor (popř. vra­žed­ných jam) a jejich místo neza­ujmou kusy čer­stvé. Koloběh života v Osvětimi.
Nemes při­stou­pil k tématu velmi syrově a bez­pro­středně, což ještě umoc­ňuje už tak dost drs­nou atmo­sféru. Ve filmu není (vyjma závě­reč­ných titulků) žádná hudba Divákům tu reži­sér nabídne zvláštní poměr fil­mo­vých stran, který tro­chu při­po­míná obra­zovku starší tele­vize (je to 4:3? Nevím…). Důležitou roli zde hraje ostření, po vět­šinu filmu se totiž díváme do tváře hlav­ního hrdiny (nebo na jeho záda), kde tvář a blízké okolí jsou ostré, kdežto vzdá­le­nější okolí rozostřené, což podle mého názoru cel­kem slušně demon­struje otu­pě­lost hlav­ního hrdiny Saula Auslandera vůči hrůzám okolo. Mrtví mu při­jdou už jen jako nevý­razná deko­race pro­středí, jako obrazy na chod­bách… Díky tomu je divák ušet­řen těch nej­více drá­sa­jí­cích pohledů, o to větší muka však čekají při zvu­kové části filmu. Práce se zvu­kem je zde na jed­ničku s vyzna­me­ná­ním, cel­kový pocit stís­ně­nosti je dán totiž právě ozvu­če­ním, které se sestává z děsi­vého bušení na vrata ply­no­vých komor a neu­stá­lých pokřiků v něm­čině, pol­štině, maďar­štině.
Osvětim je ve filmu Saulův syn před­sta­vena jako do nejmen­šího detailu skvěle fun­gu­jící továrna na smrt. Sledujeme různá sou­kolí tohoto vra­žed­ného stroje a “odlid­štění” zůčast­ně­ných. V pekle si opravdu nejde zacho­vat zdravý rozum.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Film o filmu LÍDA BAAROVÁ18. února 2016 Film o filmu LÍDA BAAROVÁ Dáváme na Kritiky.cz film o filmu Lída Baarová. https://www.youtube.com/watch?v=OQM9Ebaztpc Posted in Filmy online
  • Čtyři slunce (2012)25. března 2012 Čtyři slunce (2012) Režisér Bohdan Sláma se nám vrátil na plátna kin se svým novým snímkem. Jedná se o typickou "slámovinu", tedy o film, který primárně pojednává o společenských ztroskotancích, outsiderech, kteří si tak nějak vzájemně komplikují už tak dost […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • V/H/S (2012)7. dubna 2015 V/H/S (2012) Kdo mě zná, tak pravděpodobně celkem dobře ví, že pro hororový subžánr zvaný "found footage" mám jistou slabost. V angličtině se tomu říká "guilty pleasure", tedy vím, že se víceméně jedná o prvoplánovou (a někdy dost stupidní) zábavu, […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • 5. února 2007 Goyovy přízraky – Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u nás premiéru 1. února, toto datum si tučně […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Missing (Nezvěstný), 198220. listopadu 2006 Missing (Nezvěstný), 1982 Je s podivem o kolika událostech nemá Evropan (a jistě nejen on) povědomí. O tom, že generál Pinochet provedl převrat ví snad každý. Že se jednalo o Chile roku 1973 tuší možná ještě většina z nás. Obrázek toho, co s v zemi po tomto […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Mazaný Filip23. listopadu 2004 Mazaný Filip Po ulici se linula vůně příjemná asi tak, jako kdyby na vás dýchl zarostlý mexičan, který si už ani nepamatuje, co to je, nevypít za dopoledne čtyři lahve Tequily.Do kanceláře jsem vyšel po něčem, co si kdysi dávno mohlo s velkou […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Pýcha a předsudek9. listopadu 2006 Pýcha a předsudek Všichni známe tradiční námět romantických filmů. ONA se zamiluje, ON ji ignoruje, vše vypadá beznadějně. Najednou dojde ke zvratu kdy zjistíme, že jeho ignorace je pouze zdánlivá, ovšem je tu problém, přes který se nedá dostat. Vše vypadá […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • EDITH PIAF28. června 2007 EDITH PIAF Strhující film o drobné ženě s mocným hlasem, jejíž osud vás naplno zasáhne. Písně Edith Piaf zná snad téměř každý. Jaký byl však osud této ženy, jejíž hlas zní tak teskně a vášnivě? To se nám snaží přiblížit nový koprodukční film, […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Nezvratný osud 3 – Final Destination 324. prosince 2006 Nezvratný osud 3 – Final Destination 3 Filmové vyvražďovačky teenagerů jsou docela oblíbené. Ať už je honí maniak s nožem, hákem, motorovou pilou, pronásleduje je rodinka zmutovaných kanibalů nebo ozářených horníků. Originálních nápadů se v hororech posledních let moc nenajde. […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Cesta ven (2014)25. března 2015 Cesta ven (2014) Za film "Cesta ven" jsem moc rád. Až se mi chce napsat něco ve smyslu, že konečně někdo natočil snímek, který reflektuje aktuální problémy současnosti a neřeší jakousi pohádkovou virtuální realitu (což je bohužel případ mnohých českých […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.