Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Padesát odstínů černé (Fifty Shades of Black) – Recenze – 10%

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Parodie na Padesát odstínů šedi v režii tvůrce dvo­jice filmů Pár nenor­mál­ních akti­vit (prv­nímu dílu jsem kdysi dal 0%) je zalo­žená na tom, že oba hlavní hrdi­nové jsou čer­noši a mili­o­náře Christiana Greye Blacka v ní ztvár­nil Marlon Wayans, který se pro­sla­vil rolí totál­ního zhu­lence v sérii Scary Movie.

Zásadními před­po­klady pro to, abyste si film doká­zali ale­spoň na mini­mální úrovni užít, je vidět film Padesát odstínů šedi (zna­lost knihy nestačí, tvůrci totiž kopí­rují podobu kon­krét­ních scén z filmu, z čehož má vyplý­vat humor) a umět dobře ang­licky (české titulky samy o sobě vtipné nej­sou). Vedlejší před­po­klad je být čer­noch, vyznat se v ame­ric­kých reá­li­ích a čer­noš­ské kul­tuře a mít IQ na úrovni tvůrců tohoto filmu, nebo nižší.

Padesát odstínů černé je o tro­šičku lepší než Pár nenor­mál­ních akti­vit, pro­tože na roz­díl od nich ale­spoň obsa­hují vtipy (resp. pokusy o ně). Jinak jde ale o film velice, velice, velice špatný. Nikoli nepo­da­řený, neb fil­maři měli na jeho nato­čení neza­ne­dba­telný roz­po­čet a dost prav­dě­po­dobně nato­čili přesně to, co chtěli, a o to je výsle­dek žalost­nější. Vtipný je totiž mini­málně a spíš jen na sebe vrší různé hloupé vul­ga­rity (často rasis­tické i sexis­tické) a pri­mi­tivní situ­ační gagy.

Film nemá děj, pro­tože pozůstává z náhodně vybra­ných citací z děje něčeho jiného, které jsou bez zna­losti ori­gi­nálu abso­lutně nesro­zu­mi­telné, a v žád­ném ohledu se v něm nedá vysle­do­vat něco jako vývoj postav, herecké výkony nebo kon­zis­tence čeho­koli. Film jako takový nedrží pohro­madě jakou­koli vnitřní logi­kou a jeho jed­not­livé scény na sebe prak­ticky nena­va­zují. V polo­vině např. hlavní hrdina zjistí, že plá­cat hlavní hrdinku přes zadek je k ničemu, pro­tože přes hýž­ďové implan­táty nic necítí (ani když ji pře­táhne přes tuto par­tii lopa­tou). V závěru nicméně hrdinka sténá bolestí, když je vyplá­cena řeme­nem.

Pochopitelně nechybí expli­citní záběry na zdu­řelá chlu­patá var­lata, penisy růz­ných délek, spodky od hoven a sex s důchod­kyní. Ještě nako­nec můžu být rád, že nedo­šlo i na různé scénky s těles­nými teku­ti­nami, pře­hnaně zarost­lými dám­skými roz­kroky a podobně, pro­tože jsem je upřímně ve vší hrůze čekal. Na dru­hou stranu jsem opravdu neče­kal, že paro­diePadesáti odstínů šedi bude v kon­krét­ních scé­nách paro­do­vat i filmy Whiplash, Bez kalhot12 let v řetě­zech (a nic dal­šího).

Jako nej­lepší vtip jsem si napsal scénu, kdy je hlavní hrdinka spou­taná řetězy a Christian ztratí klíč od zámku, takže si postupně zavolá domů zámeč­níka, pro­fe­si­o­nál­ního lupiče, ilu­zi­o­nistu a svá­řeče. Za vtip rela­tivně slušný se dá pova­žo­vat to, že Christian má různé bičo­vací pomůcky pojme­no­vané podle filmů, v nichž jsou bičo­váni čer­noši (Glory, Nespoutaný Django…) a v jednu chvíli hrdinku mučí před­čí­tá­ním z knihy Padesát odstínů šedi. Zbytek je však poměrně tristní, v lep­ším pří­padě neu­ráž­livý, v hor­ším pří­padě nechutný a samo­ú­čelný. Místy mi bylo vylo­ženě stydno, a to mám čer­no­černý a poli­ticky neko­rektní humor rád.

Samozřejmě pokud vám stačí málo a smě­jete se i kdejaké stu­pidní hova­dině, tak možná budete spo­ko­jeni, o tom žádná. Ale třeba i první Scary Movie je oproti tomuhle mno­ho­ná­sobně lepší, a to vůbec nemlu­vím o věcech jako Připoutejte se, pro­sím! nebo Žhavé výstřely. Padesát odstínů černé je spíš na úrovni Děsného dojáku nebo Epic Movie a jediné, co se na nich dá brát jako pozi­ti­vum, je ten fakt, že mají naštěstí jen 88 minut.

Blog autora: http://www.filmspot.cz

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Drsňačky – 95 %30. dubna 2015 Drsňačky – 95 % Bláznivou komedii Drsňačky režíroval Paul Feig, který také režíroval docela úspěšný film Ženy sobě. V hlavní roli ve filmu hraje Sandra Bullock jako Sarah Ashburn a po jejím boku Melissa McCarthy, jako Shannon Mullins (přezdívka […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Scary Movie-Děsnej biják2. února 2004 Scary Movie-Děsnej biják Tihle filmový teenageři jsou v poslední době totálně v prdeli.Zcela vytříbeným úkazem tohoto je páreček Bobby Prinze (Jon Abrahams) -Cindy Campbellová (Anna Faris).Ti se bezmezně milují a svojí lásku si prokazují do hranice PG-13, ale […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Hancock5. srpna 2008 Hancock Když se spojí bývalý herec z Chicago Hope a současně zručný režisér (Vítejte v džungli, Království) Peter Berg s největší černošskou hvězdou současnosti Willem Smithem, čekáte, že Vám jejich spolupráce přinese výtečnou podívanou, která […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Recenze Drsňačky – 55 %25. července 2013 Recenze Drsňačky – 55 % V New Yorku probíhá policejní zátah a jako vždy při něm exceluje zvláštní agentka FBI Sarah Ashburn (Sandra Bullock). Je to totiž nejlepší policajtka. Je inteligentní, schopná a ambiciózní. Jediné, v čem „trošku“ pokulhává, jsou […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Méďa 2 – Hromský kámoši na život: Ted 2 začíná8. července 2015 Méďa 2 – Hromský kámoši na život: Ted 2 začíná V létě 2012 propadl celý svět kouzlu Teda. Celosvětově se na vstupenkách vydělalo téměř 550 miliónů USD. Diváci se houfně chodili smát sprostému medvědovi a jeho nejlepšímu kámošovi Johnovi. Scott Stuber z Bluegrass Films, který spolu […] Posted in Speciály
 • Méďa 2 | Ted 2 [80%]7. července 2015 Méďa 2 | Ted 2 [80%] Komik a tvůrce Seth MacFarlane, známý především coby otec seriálů Family Guy a American Dad!, před třemi lety do kin přivedl svůj celovečerní hraný debut Méďa, který nejen že zaujal diváky, ale také na svůj mládeži nepřístupný rating […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Méďa 2 – Bostoňáci: Casting komedie8. července 2015 Méďa 2 – Bostoňáci: Casting komedie Když MacFarlane spolu s producenty přišli za Wahlbergem s nápadem na Méďu 2, nemusel se herec dlouho rozmýšlet. „Ten první film byl největší původní nepřístupnou komedií všech dob z dobrého důvodu,” říká Wahlberg. „Měla v sobě úžasný […] Posted in Speciály
 • Méďa 2 – Zkouška hračkou a snímání pohybu: VFX komedie8. července 2015 Méďa 2 – Zkouška hračkou a snímání pohybu: VFX komedie S ohledem na zkušenosti a znalosti nabyté v prvním filmu se produkce snažila přivést zpět co nejvíc členů původního týmu VFX, kteří pracovali na Méďovi, a kteří pracovali pod vedením Blaira Clarka. Clark nasbíral zkušenosti v ILM jako […] Posted in Speciály
 • Méďa 2 – Design a lokace8. července 2015 Méďa 2 – Design a lokace V první komedii vytvořili filmaři svět, do kterého postavili mluvícího medvídka. Do Bostonu se výroba vrátila i s filmem Méďa 2. „V Méďovi je Boston samostatnou postavou a John s Tedem jsou bostoňáci,” říká Clark. „Je to svérázný […] Posted in Speciály
 • Méďa 28. července 2015 Méďa 2 V roce 2012 vzal svět ztečí jeden roztomilý, i když neuvěřitelně sprostý medvídek. Svým klasickým chlupatým zjevem, nepřekonatelným naparováním a slabostí pro humor a šaškárny se sexuálním nábojem, katapultovala tahle postavička, do které […] Posted in Speciály

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.