Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Mission Impossible II – Nejslabší film série.

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Toma Cruise nemám ráda. Můj názor je tako­vý, že je to jeden z abso­lut­ně nej­hor­ších úspěš­ných her­ců. Ačkoliv zís­kal řadu oce­ně­ní, půso­bí na mě ve všech rolích napro­s­to stej­ně – aro­gant­ně a přes­to zou­fa­le. Trochu se domní­vám, že jeho slá­va pra­me­ní pou­ze z obrov­ské­ho (hlav­ně finanč­ní­ho) vli­vu Scientologické církve, kte­ré je čle­nem, a jeho hez­ké tvá­řič­ky. Na roz­díl od Johna Travolty, kte­rý do církve také pat­ří, Cruise ten talent pod­le mého nemá. Ale uzná­vám, že roli Ethana Hunta aro­gan­ce pří­liš neško­dí.

Mia

Ačkoliv je pro mě těž­ké opros­tit se od toho­to vel­mi nega­tiv­ní­ho názo­ru, Cruise pro­s­tě k Mission Impossible pat­ří a sedí tu. Jeho herec­ké umě­ní je pod­le mého stej­ně ducha­pl­né jako děj fil­mu. Ten je nesku­teč­ně nud­ný, neza­jí­ma­vý, slo­ži­tý, kli­šo­vi­tý, pořád­ně nena­va­zu­je a je poměr­ně snad­né ho při sle­do­vá­ní fil­mu pře­stat sle­do­vat a jen se dívat na akč­ní scé­ny. Jakoby děj fil­mu byl až to dru­hot­né, co má divá­ka zají­mat. Důležitější jsou honič­ky, bit­ky a efek­ty. Mám ráda akč­ní fil­my, ale tohle mi nesta­čí. V jed­nič­ce to ješ­tě mož­ná fun­go­va­lo, ale v dru­hém díle už ne. Zvlášť když se to ješ­tě tvůr­ci sna­ží zdů­raz­nit hned něko­li­ka zpo­ma­le­ný­mi zábě­ry. Možná kdy­by film nechal reži­sér John Woo běžet nor­mál­ní rych­los­tí, mohl dola­dit meze­ry v ději.

Když už jsem u těch ne úpl­ně kva­lit­ních her­ců, nesmím opo­me­nout ani Dougraye Scotta. Obvykle si ve fil­mech zápo­rá­ky vychut­ná­vám, ale tomuhle to věřím ješ­tě míň než Cruisovi. Ale ať film jen neha­ním – díky němu Scott neměl čas na dal­ší natá­če­ní a odmítl roli Wolverina ve fil­mu X-men. Díky Bohu za to! Ta před­sta­va je vskut­ku hroz­ná. Pokud se chce­te zhro­zit ješ­tě víc, při­dá­vám, že měl původ­ně hrát i Aragorna v Pánovi prs­te­nů.

Mib

Film má ale vel­mi dobrou hud­bu (napří­klad song I Disappear od Metallicy, Take A Look Around od Limp Bizkit nebo Nyah od jed­no­ho z veli­ká­nů fil­mo­vé hud­by Hanse Zimmera), kte­rá mu dává tu pra­vou akč­ní atmo­sfé­ru a do jis­té míry i zachra­ňu­je mizer­ný děj. Dost mu pomá­há i pří­tom­nost Anthonyho Hopkinse.

Není plno­hod­not­né pokra­čo­vá­ní Mission Impossible – dal­ší díly jsou zase o něco lep­ší. Přesto, nej­spíš i díky úspě­chu jed­nič­ky, film celo­svě­to­vě vydě­lal úcty­hod­ných 546 mili­o­nů dola­rů.


Části seriálu: Mission Impossible

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Mission: Impossible – Ghost Protocol15. února 2016 Mission: Impossible – Ghost Protocol Čtvrtý díl, čtvrtý režisér. Jako by producentům ani obrovské výdělky předešlých filmů nestačili a potřebovali neustále něco měnit, zlepšovat. Tentokrát se jím stal Brad Bird a Mission Impossible IV je jeho první hraný film. Bird do teď […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • MISSION: IMPOSSIBLE25. srpna 2003 MISSION: IMPOSSIBLE Všimli jste si, že naprostá většina špiónů ve filmech se nezabývá špiónováním civilistů, ale řešením zapeklitých situací, do kterých je jiní špióni (taky nešpiónující) dostali? Tajné služby - tato nejzazší křídla státních aparátů - v sobě […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Mission Impossible – Národ grázlů (Mission: Impossible – Rogue Nation) – 70 %31. července 2015 Mission Impossible – Národ grázlů (Mission: Impossible – Rogue Nation) – 70 % Ethan Hunt se opět dostává do boje se zlem, ale tentokrát to bude trochu jiné. Jeho mateřská organizace, tajná vládní služba IMF (Impossible Mission Force), začíná mít problémy s plněním náročných operací. Šéf CIA trvá na jejím […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Westworld – Trompe L’Oeil (S01E07) – 100 %14. listopadu 2016 Westworld – Trompe L’Oeil (S01E07) – 100 % Tak sedmý díl nám přinesl pokračování dvou příběhů. Vrátila se nám Dolores, která rychle cestuje ke svému cíli. Každý si myslí, že je to hlavní postava příběhu a že je to nejdůležitější, co mají diváci seriálu sledovat. Není tomu […] Posted in TV Recenze
  • Westworld – The Bicameral Mind (S01E10) – 100 %5. prosince 2016 Westworld – The Bicameral Mind (S01E10) – 100 % Tak nám skončil seriál. Celých 10 dílů jsme čekali na to, až se dozvíme všechny věci, na které  jsme čekali. Kdo za vším stojí, co všechno se může stát v parku, kde hlavní atrakcí je svět plný robotů v divokém západě. Poslední díl […] Posted in TV Recenze
  • Westworld – Contrapasso (S01E05) – 85 %31. října 2016 Westworld – Contrapasso (S01E05) – 85 % Že by půlka? No zklamání, ano už jsme za půlkou. Od předchozího dílu, kdy jsme se dozvěděli několik důležitých věcí, ale nic moc se v příběhu neudálo, si pro nás tvůrci připravili díl, kdy se zas nedozvíme žádné nové věci, ale příběh […] Posted in TV Recenze
  • Westworld – The Adversary (S01E06) – 90 %7. listopadu 2016 Westworld – The Adversary (S01E06) – 90 % Dnešní díl je zajímavý, postupně se dozvídáme temné věci, které by v normálním parku být neměly. Všichni důležití lidé i výtvory první generace, od Dolores po tajemnou šéfku bordelu, se postupně dozvídají věci, které by měli být většině […] Posted in TV Recenze
  • Westworld – S01E08: Trace Decay – 95 %21. listopadu 2016 Westworld – S01E08: Trace Decay – 95 % Tak co dělá Dolores, Muž v černém, Ford i Maeve. Postupně jdou kousek po kousku ke svému cíli. Osmý díl Westworldu postupně tříbí naše smysly. Už zas víme o kousek více, ale i trochu méně. Vypadá to, že se tajemné výtvory postupně stávají […] Posted in TV Recenze
  • Westworld – The Well-Tempered Clavier (S01E09) – 85 %28. listopadu 2016 Westworld – The Well-Tempered Clavier (S01E09) – 85 % Tak máme předposlední epizodu z futuristického parku za sebou a čeká nás hodinu a půl dlouhé finále. Tentokrát se jedná o vyplňovací  příběh, který potvrzuje, že na nás čeká nejlepší díl, ve kterém se mnoho věcí vyřeší. Určitě se objeví […] Posted in TV Recenze
  • Mission: Impossible – Rogue Nation – Trailer26. března 2015 Mission: Impossible – Rogue Nation – Trailer Screeny z nejnovějšího traileru Posted in Články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.