Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Mission Impossible II – Nejslabší film série.

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Toma Cruise nemám ráda. Můj názor je tako­vý, že je to jeden z abso­lut­ně nej­hor­ších úspěš­ných her­ců. Ačkoliv zís­kal řadu oce­ně­ní, půso­bí na mě ve všech rolích napro­s­to stej­ně – aro­gant­ně a přes­to zou­fa­le. Trochu se domní­vám, že jeho slá­va pra­me­ní pou­ze z obrov­ské­ho (hlav­ně finanč­ní­ho) vli­vu Scientologické církve, kte­ré je čle­nem, a jeho hez­ké tvá­řič­ky. Na roz­díl od Johna Travolty, kte­rý do církve také pat­ří, Cruise ten talent pod­le mého nemá. Ale uzná­vám, že roli Ethana Hunta aro­gan­ce pří­liš neško­dí.

Mia

Ačkoliv je pro mě těž­ké opros­tit se od toho­to vel­mi nega­tiv­ní­ho názo­ru, Cruise pro­s­tě k Mission Impossible pat­ří a sedí tu. Jeho herec­ké umě­ní je pod­le mého stej­ně ducha­pl­né jako děj fil­mu. Ten je nesku­teč­ně nud­ný, neza­jí­ma­vý, slo­ži­tý, kli­šo­vi­tý, pořád­ně nena­va­zu­je a je poměr­ně snad­né ho při sle­do­vá­ní fil­mu pře­stat sle­do­vat a jen se dívat na akč­ní scé­ny. Jakoby děj fil­mu byl až to dru­hot­né, co má divá­ka zají­mat. Důležitější jsou honič­ky, bit­ky a efek­ty. Mám ráda akč­ní fil­my, ale tohle mi nesta­čí. V jed­nič­ce to ješ­tě mož­ná fun­go­va­lo, ale v dru­hém díle už ne. Zvlášť když se to ješ­tě tvůr­ci sna­ží zdů­raz­nit hned něko­li­ka zpo­ma­le­ný­mi zábě­ry. Možná kdy­by film nechal reži­sér John Woo běžet nor­mál­ní rych­los­tí, mohl dola­dit meze­ry v ději.

Když už jsem u těch ne úpl­ně kva­lit­ních her­ců, nesmím opo­me­nout ani Dougraye Scotta. Obvykle si ve fil­mech zápo­rá­ky vychut­ná­vám, ale tomuhle to věřím ješ­tě míň než Cruisovi. Ale ať film jen neha­ním – díky němu Scott neměl čas na dal­ší natá­če­ní a odmítl roli Wolverina ve fil­mu X-men. Díky Bohu za to! Ta před­sta­va je vskut­ku hroz­ná. Pokud se chce­te zhro­zit ješ­tě víc, při­dá­vám, že měl původ­ně hrát i Aragorna v Pánovi prs­te­nů.

Mib

Film má ale vel­mi dobrou hud­bu (napří­klad song I Disappear od Metallicy, Take A Look Around od Limp Bizkit nebo Nyah od jed­no­ho z veli­ká­nů fil­mo­vé hud­by Hanse Zimmera), kte­rá mu dává tu pra­vou akč­ní atmo­sfé­ru a do jis­té míry i zachra­ňu­je mizer­ný děj. Dost mu pomá­há i pří­tom­nost Anthonyho Hopkinse.

Není plno­hod­not­né pokra­čo­vá­ní Mission Impossible – dal­ší díly jsou zase o něco lep­ší. Přesto, nej­spíš i díky úspě­chu jed­nič­ky, film celo­svě­to­vě vydě­lal úcty­hod­ných 546 mili­o­nů dola­rů.


Části seriálu: Mission Impossible

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Mission: Impossible – Ghost Protocol15. února 2016 Mission: Impossible – Ghost Protocol Čtvrtý díl, čtvrtý režisér. Jako by producentům ani obrovské výdělky předešlých filmů nestačili a potřebovali neustále něco měnit, zlepšovat. Tentokrát se jím stal Brad Bird a Mission Impossible IV je jeho první hraný film. Bird do teď […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • MISSION: IMPOSSIBLE25. srpna 2003 MISSION: IMPOSSIBLE Všimli jste si, že naprostá většina špiónů ve filmech se nezabývá špiónováním civilistů, ale řešením zapeklitých situací, do kterých je jiní špióni (taky nešpiónující) dostali? Tajné služby - tato nejzazší křídla státních aparátů - v sobě […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Mission Impossible – Národ grázlů (Mission: Impossible – Rogue Nation) – 70 %31. července 2015 Mission Impossible – Národ grázlů (Mission: Impossible – Rogue Nation) – 70 % Ethan Hunt se opět dostává do boje se zlem, ale tentokrát to bude trochu jiné. Jeho mateřská organizace, tajná vládní služba IMF (Impossible Mission Force), začíná mít problémy s plněním náročných operací. Šéf CIA trvá na jejím […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Westworld – Trompe L’Oeil (S01E07) – 100 %14. listopadu 2016 Westworld – Trompe L’Oeil (S01E07) – 100 % Tak sedmý díl nám přinesl pokračování dvou příběhů. Vrátila se nám Dolores, která rychle cestuje ke svému cíli. Každý si myslí, že je to hlavní postava příběhu a že je to nejdůležitější, co mají diváci seriálu sledovat. Není tomu […] Posted in TV Recenze
 • Westworld – Contrapasso (S01E05) – 85 %31. října 2016 Westworld – Contrapasso (S01E05) – 85 % Že by půlka? No zklamání, ano už jsme za půlkou. Od předchozího dílu, kdy jsme se dozvěděli několik důležitých věcí, ale nic moc se v příběhu neudálo, si pro nás tvůrci připravili díl, kdy se zas nedozvíme žádné nové věci, ale příběh […] Posted in TV Recenze
 • Westworld – The Adversary (S01E06) – 90 %7. listopadu 2016 Westworld – The Adversary (S01E06) – 90 % Dnešní díl je zajímavý, postupně se dozvídáme temné věci, které by v normálním parku být neměly. Všichni důležití lidé i výtvory první generace, od Dolores po tajemnou šéfku bordelu, se postupně dozvídají věci, které by měli být většině […] Posted in TV Recenze
 • Westworld – První výtvor (S01E01) – 95 %4. října 2016 Westworld – První výtvor (S01E01) – 95 % Tak zase jde na HBO seriál, který chce překročit stín Her o trůny. Tím je Westworld, který známe ve filmovém zpracování z roku 1973. Film z roku 1973 napsal a zrežíroval autor Jurského parku Michael Crichton. V roce 2016 se bratr […] Posted in TV Recenze
 • Westworld – The Stray (S01E03) – 90 %17. října 2016 Westworld – The Stray (S01E03) – 90 % Tak končíme první třetinu seriálu. Příští týden bude už čtvrtý díl. Postupně se dozvídáme další linky mnoho vrstveného příběhu kolem zábavního parku - Westernového městečka. Znovu se vrací naši oblíbení roboti v čele Dolores. Postupně se […] Posted in TV Recenze
 • Mission: Impossible – Rogue Nation – Trailer26. března 2015 Mission: Impossible – Rogue Nation – Trailer Screeny z nejnovějšího traileru Posted in Články
 • Westworld – Chestnut (S01E02) – 90 %11. října 2016 Westworld – Chestnut (S01E02) – 90 % Tak se HBO  rozjíždí. Už má druhý seriál, na který se bude vzpomínat na dlouhou dobu. Je otázkou, zdali bude seriál delší než jednu sezónu, snad jo. Druhý díl Westwordu přinesl už více drobností z továrny na roboty, pomalé kousky něčeho […] Posted in TV Recenze

X
Sledujte také Kritiky.cz na
Facebook nebo na Twitteru.
Kritiky.cz

Follow @Kritiky_cz