Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Mission: Impossible – Ghost Protocol

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Čtvrtý díl, čtvrtý reži­sér. Jako by pro­du­cen­tům ani obrov­ské výdělky pře­de­šlých filmů nesta­čili a potře­bo­vali neu­stále něco měnit, zlep­šo­vat. Tentokrát se jím stal Brad Bird a Mission Impossible IV je jeho první hraný film. Bird do teď reží­ro­val pouze ani­mo­vané postavy – Simpsnovi, Železný obr (1999), Úžasňákovi (2004) a Ratatouille (2007).

MI01

Cruise je ten­to­krát o něco lepší a pře­svěd­či­vější, než obvykle bývá. Skoro to vypadá, že se bojí, aby jeho místo v MI nebylo nahra­zeno Jeremmy Rennerem, který ve filmu hraje Huntova kolegu Williama Brandta. Tvůrci filmu se totiž neta­jili tím, že Cruise a jeho scien­to­lo­gické žvásty jim dost vadí, kazí jméno filmu a odra­zují diváky. Jelikož je ale Mission Impossible továrna na peníze, uva­žo­vali, že by místo ukon­čení série Ethana Hunta nahra­dili právě Brandtem. Což by mě osobně zas tak neva­dilo. V dal­ším, pátém díle se ale Cruise obje­vil znovu.

Stejně jako ve dru­hém díle ani v tomto mě nepře­svěd­čil hlavní zápo­rák – ten­to­krát švéd­ský ato­mový fyzik Hendricks (Michael Nyqvist), který se ve filmu navíc obje­vuje spíš zpro­střed­ko­vaně, jako sym­bol zla. Zato Léa Seydoux hraje cel­kem ukáz­ko­vou mrchu.

MI02

Ve filmu může divák vidět praž­ské reá­lie před­sta­vu­jící Budapešť a Moskvu. V pře­vleku za sovět­ského důstoj­níka pro­niká Hunt do Kremlu, který je natá­čen na nádvoří Pražského hradu a pak i v jeho útro­bách. Je tu i vidět Masarykovu sochu s vidi­tel­ným nápi­sem TGM na pod­stavci. Scény z buda­pešťského nádraží se zase točili na Hlavním nádraží v Praze. Objevili se tu i čeští herci jako Pavel Kříž nebo Petra Lustigová.

Předchozí filmy reží­ro­vali Brian De Palma – Mission Impossible I (1996), John Woo – Mission Impossible II (2000), J. J. Abrams – Mission Impossible III (2006), a násle­du­jí­cího pátého dílů Mission Impossible – Rogue Nation (2015) se ujal Christopher McQuarrie.


Části seriálu: Mission Impossible

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.