Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Mission: Impossible – Ghost Protocol

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Čtvrtý díl, čtvr­tý reži­sér. Jako by pro­du­cen­tům ani obrov­ské výděl­ky pře­de­šlých fil­mů nesta­či­li a potře­bo­va­li neu­stá­le něco měnit, zlep­šo­vat. Tentokrát se jím stal Brad Bird a Mission Impossible IV je jeho prv­ní hra­ný film. Bird do teď reží­ro­val pou­ze ani­mo­va­né posta­vy – Simpsnovi, Železný obr (1999), Úžasňákovi (2004) a Ratatouille (2007).

MI01

Cruise je ten­to­krát o něco lep­ší a pře­svěd­či­věj­ší, než obvykle bývá. Skoro to vypa­dá, že se bojí, aby jeho mís­to v MI neby­lo nahra­ze­no Jeremmy Rennerem, kte­rý ve fil­mu hra­je Huntova kole­gu Williama Brandta. Tvůrci fil­mu se totiž neta­ji­li tím, že Cruise a jeho scien­to­lo­gic­ké žvásty jim dost vadí, kazí jmé­no fil­mu a odra­zu­jí divá­ky. Jelikož je ale Mission Impossible továr­na na pení­ze, uva­žo­va­li, že by mís­to ukon­če­ní série Ethana Hunta nahra­di­li prá­vě Brandtem. Což by mě osob­ně zas tak neva­di­lo. V dal­ším, pátém díle se ale Cruise obje­vil zno­vu.

Stejně jako ve dru­hém díle ani v tom­to mě nepře­svěd­čil hlav­ní zápo­rák – ten­to­krát švéd­ský ato­mo­vý fyzik Hendricks (Michael Nyqvist), kte­rý se ve fil­mu navíc obje­vu­je spíš zpro­střed­ko­va­ně, jako sym­bol zla. Zato Léa Seydoux hra­je cel­kem ukáz­ko­vou mrchu.

MI02

Ve fil­mu může divák vidět praž­ské reá­lie před­sta­vu­jí­cí Budapešť a Moskvu. V pře­vle­ku za sovět­ské­ho důstoj­ní­ka pro­ni­ká Hunt do Kremlu, kte­rý je natá­čen na nádvo­ří Pražského hra­du a pak i v jeho útro­bách. Je tu i vidět Masarykovu sochu s vidi­tel­ným nápi­sem TGM na pod­stav­ci. Scény z buda­pešťské­ho nádra­ží se zase toči­li na Hlavním nádra­ží v Praze. Objevili se tu i čeští her­ci jako Pavel Kříž nebo Petra Lustigová.

Předchozí fil­my reží­ro­va­li Brian De Palma – Mission Impossible I (1996), John Woo – Mission Impossible II (2000), J. J. Abrams – Mission Impossible III (2006), a násle­du­jí­cí­ho páté­ho dílů Mission Impossible – Rogue Nation (2015) se ujal Christopher McQuarrie.


Části seriálu: Mission Impossible

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.