Fantastická čtyřka
Fantastická čtyř­ka
Ohodnoťte člá­nek

Tak jsem se koneč­ně dostal k tomu, abych zre­cen­zo­val jeden z loň­ských neú­spěš­ných fil­mů. Fantastická čtyř­ka je k tomu urče­ná. Komiks, kte­rý má svo­jí slav­nou his­to­rii, je kon­ku­ren­tem Iron-mana, Spidermana a dal­ších fil­mů z Marvelu.

X-meni jsou vel­mi úspěš­ní a čeká se o nich mega­úspěch. Od loň­ské Fantastické čtyř­ky se čeka­lo mno­hé, ale to, že budou neú­spěš­né, to se asi neče­ka­lo. Režisér (Josh Trank), kte­ré­ho pozna­li fanouš­ci fil­mů v Kronice z roku 2012, se oprav­du sna­žil. Ale bohu­žel nemá tolik slá­vy na to, aby si udě­lal film pod­le svých před­stav. Natož pro­ti pro­du­cen­tům, kte­ří na roz­díl od reži­sé­ra mají hlav­ní slo­vo.

Film se nepo­ve­dl. Asi to bude tím, že byl pře­tá­čen a do fil­mu se dosta­ly scé­ny, kte­ré nato­či­li jenom pro­du­cen­ti bez reži­sé­ra. Mně se nelí­bil dlou­hý úvod. Když jsem si na HBO pus­til Fantastickou čtyř­ku, kte­rá došla do kin v roce 2007, tak ta původ­ní je zábav­něj­ší a více mně bavi­la.

Je prav­da, že tech­no­lo­gie pokro­či­la více, a tak si tvůr­ci moh­li v loň­ském roce dovo­lit více. Vytvořili i celou CGI posta­vu, kte­rá je ve fil­mu srov­na­tel­ná se živý­mi her­ci.  Ale to nevy­lep­šu­je cha­bý pří­běh, kte­rý je dovr­šen vel­mi sla­bým finál­ním sou­bo­jem se zlým bos­sem.

To asi scé­náris­té nevy­mys­li nic lep­ší­ho, než se zno­vu zopa­ko­vat prv­ní film z roku 2005? Tentokrát s del­ším úvo­dem, hor­ší­mi her­ci (méně zábav­něj­ší­mi), a samo­zřej­mě s tím, že se tvá­ří, jako o dost lep­ší než jeho před­chůd­ci. Jediné, co se mi tak na fil­mu líbi­lo, tak je řádě­ní zápo­rá­ka ve ¾ fil­mu, kde jsem si  koneč­ně oddych od neko­neč­né nudy.

Jestli se nato­čí tak­to sla­bě i dvoj­ka za rok, tak na to už nikdo nepů­jde. Herci se sice sna­ží, ale bohu­žel nic naplat. Sexi dok­tor­ka a jedi­ný herec, kte­rý by stál za zmín­ku (Jamie Bell) film nevy­lep­ší.

Ale  Blu-ray, tele­vi­zi a 5.1 rep­rá­ky na sobot­ní večer, kdy nedá­va­jí v tel­ce (to mám doma více 100 pro­gra­mů) mi vysta­čil, popí­jel jsem u toho vín­ko, dělal veče­ři a ani mi tře­ba neva­di­lo, že něja­ký malý kus fil­mu unik­ne. Ale do kina bych na to nešel, i kdy­by to bylo v IMAXu. Na domá­cí pouš­tě­ní, kdy v tel­ce nic nedá­va­jí, je to ten pra­vý film.

Bonusy

 • Superschopnosti Fantastické Čtyřky
 • Kvantové brá­ny
 • Planeta nula
 • Hudba
 • Pracovní náčr­ty
 • Kurýr: Restart
 • Upoutávka

Partner recen­ze:


Za poskyt­nu­tí dis­ků na recen­zi děku­je­me spo­leč­nos­ti Bontonfilm.

Objednete si Blu-ray.

Bitrate

Fantasticka4

Screeny z Blu-ray

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Fantastická čtyřka počtvrté10. srpna 2015 Fantastická čtyřka počtvrté Po více než půl století od vydání komiksové předlohy přichází Fantastická čtyřka ve filmovém zpracování počtvrté a kdybychom známkovali, tak to má rejža Josh Trank za čtyři.    „Před […]
 • King Kong - správný film na vaši velkou LCD televizi10. srpna 2015 King Kong - správný film na vaši velkou LCD televizi Co si tak pustit v letním počasí, když je vedro jako v pekle? Aktuální novinky v kinech nejsou až tak dobré. V multikině lehce nastydnete a chytnete rýmu. Nejlepší je zůstat doma a vybrat […]
 • Krotitelé duchů - 60 %27. července 2016 Krotitelé duchů - 60 % Erin Gilbertová je mladá žena, která učí na univerzitě v New Yorku fyziku a je zcela oddána vědě. Jednoho dne ji ale navštíví Ed Mulgrave, který potřebuje ověřit, zda v domě Aldridgeových […]
 • S.W.A.T. Jednotka rychlého nasazení12. prosince 2003 S.W.A.T. Jednotka rychlého nasazení Člověk by řekl, že film, ve kterém se interpretují hlášky typu "kotouly se dělají ve snímcích Johna Woo, ne ve skutečnosti" a v němž jsou veškeré postupy řádně promyšleny a skrz naskrz […]
 • Marťan (The Martian)23. února 2016 Marťan (The Martian) Tak na domácí nosiče jde znovu další film od slavného režiséra. Ridley Scott a jeho Marťan. Recenzi filmu už máme, a tak napíšu něco k Blu-ray. Mně se film líbil, samozřejmě z něho […]
 • Ben-Hur - 50%23. srpna 2016 Ben-Hur - 50% Ke konci prázdnin míří do kin dobrodružně historický film Ben-Hur od režiséra Timura Bekmambetova. Timur Bekmambetov  režíroval známé filmy jako Noční hlídka nebo Wanted, který se […]
 • Ostrov lebek je královstvím jen pro Konga - 55 %9. března 2017 Ostrov lebek je královstvím jen pro Konga - 55 % Návštěva ostrova, o kterém lidstvo nemá dosud žádné informace, to může lákat dobrodružné povahy i vědce. Ostrov lebek je právě takovým místem, kam se vydává výprava vědců v čele s vládním […]
 • Rezistence (Insurgent) – Recenze – 30%4. dubna 2015 Rezistence (Insurgent) – Recenze – 30% Především asi nemá smysl, abyste chodili na film Rezistence, pokud jste neviděli loňskou Divergenci. Rezistence na ni totiž plynule navazuje (jde o adaptaci druhého dílu knižní trilogie), […]
 • Nymfomanka, druhá část (Nymphomaniac vol. 2) 201313. ledna 2014 Nymfomanka, druhá část (Nymphomaniac vol. 2) 2013 Druhá část Nymfomanky Larse von Triera je v podstatě tím samým, co byla ta první, takže by o ní platilo zhruba to samé, co jsem napsal zde. Jedná se tak v podstatě o jeden film rozpůlený - […]
 • Simpsonovi ve filmu - The Simpsons Movie10. září 2007 Simpsonovi ve filmu - The Simpsons Movie Přiznávám, že jemnější humor Simpsonových je mi bližší než drsný, který nabízí South Park. Ne tak očividné, ale vtipné popkulturní narážky mě rozesmějí víc než divoký vodopád sprostých […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X