Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti – 70 %

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 1,00 z 5)
Nahrávám...


Svět je malý pro dva hrdiny. Batman a Superman měli už mnoho filmů, seri­álů a samo­zřejmě i komiksů. Ve fil­mo­vém světě se setkali až teď v roce 2016.

Batman v Superman: Úsvit spra­ve­dl­nosti nám při­nesl tem­nou stranu – Batmana a světlou stranu – Supermana. Všichni oče­ká­vají, že to bude velký fil­mový hit, který utrží mili­ardu a pro­šlape cestu pro další pří­běhy méně slav­ných hrdinů.

Bohužel se to nekoná, ti dva si sice dají na budku, pořádně se navzá­jem pope­rou, ale vět­šina filmu se jedná pouze o kon­ver­zaci mezi hrdiny, hrdin­kami a jejich pomoc­níky. Dozvíme se nějaké věci o jed­not­li­vých posta­vách, ale je to taková vše­ho­chuť.

Batman01

Nový Superman (nebo Batman, jak je libo) se snaží být vel­ko­le­pější než jeho před­chůdce. To se ale nedaří, Muž z oceli je na tom kva­li­ta­tivně líp, nemluvě o Batmanovi od Nolana.

Asi to je chyba scé­náristy, pro­tože herci hrají jak o život a nechtějí z nás dělat hlu­páky, ale bohu­žel scé­náris­tické kličky se tvůr­cům (David S. Goyer – pohřbil Bladeho) vůbec nepo­da­řily. Prostě chtěli mít něko­lik záple­tek na více dvě hodinu než dlouhý film. A to včetně zlých snů a vizí, které v tomto filmu nedá­valy smysl.

Ben Affleck je už 5. Batmanem, není ten nej­lepší. Sedí mu nej­více civilní poloha, poloha zlého Batmana není to co jsem oče­ká­val. Henry Cavill je znova „ňouma“ Superman. Jeho milá Lois – Amy Adams už začíná být otravná, jak je pořád zachra­ňo­vána. Nejvíce klad­ného hod­no­cení mám pro novou herec­kou hvězdu Gal Gadot, která už pro­koukla v Rychle a Zběsile. Jako kdyby se pro roli tajemné Diany Prince / Wonder Woman naro­dila. Nebudu mlu­vit ani o Lexu Luthorovi, který se Jesse Eisenbergovi vůbec nepo­vedl a tak vel­kého zápo­ráka, který, jde jak proti Supermanovi, tak proti Batmanovi, pro­stě neměl hrát. V klidu vzpo­mí­nám i na Kevina Spaceho a sazmo­řejmě na Gene Hackmana. Oba dva se do role hodili, asi to pro­stě bude tím herec­tvím a vyzrá­lostí.

Batman02

Film je typická tvorba Zacka Snydera, časté zpo­ma­lo­vačky a další jeho typické prvky ve fil­mech. Některé věci si ale pro příště bude muset odpus­tit. Smrt Batmanových rodičů vidíme už po x-té a to už není ničím vylep­šo­vat. Kdyby si tak vyhrál s finál­ním sou­bo­jem, než s dal­šími nud­nými věcmi, ihned by to bylo lepší.

Nesmím zkri­ti­zo­vat i kameru, sice některé části jsou nato­čeny v Imax for­mátu, ale bohu­žel se mi to vůbec nelí­bilo, asi jsem tro­cha kri­tik, ale ani nemá cenu jít do našeho digi­tál­ního Imaxu, kde si ost­rost ani nevy­chut­náte. Bohužel jsem jediný roz­díl v Imax kameře a ostat­ními záběry odli­šil pouze for­má­tem obrazu a ne kva­li­tou obrazu. Musím si tedy při­po­me­nout  2. moderní Star Trek, kde byli roz­díly napro­sto vidět a to neje­nom ve for­mátu obrazu.

BAtman03

Doufám, že Sebevražedný oddíl, natož sólovka pro Gal Gadot, bude lepší, více krva­vější a s o dost lep­ším pří­bě­hem, jinak zůstanu u Marvelu, který fil­mům DC Comicsu lehce natr­hává prdel zábav­ností, i když je pravda, že Batman v Superman: Úsvit spra­ve­dl­nosti je teprve druhý film a Avengers filmů je už více než deset. Pro fanoušky, kteří oče­ká­vají velký sou­boj vel­kých filmů je to těžké, oba komiksy mají své základny, ale bohu­žel Superman verze pro­hrává a to i na zápo­ráky, pro­tože nej­vět­šího zápo­ráka odha­lila už v 2. filmu a co bude dělat dál? U Marvelu Thanos tahá za nitky stále a velká bitva za gala­xie bude ještě za dal­ších deset filmů.

To co nemá dnešní pre­mi­éra, tak to má kon­ku­rence. Bohužel své plány pře­kom­bi­no­vali a nedi­vil bych se, kdyby se nějaké pokra­čo­vání odřeklo. Svým kri­tic­kým nosem dávám filmu jenom 70 %, a to jsem na něj ještě hodný.

Jiří Borový

Majitel a šéf­re­dak­tor Kritiky.cz

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.