Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

13 hodin: Tajní vojáci z Benghází | 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi [75%]

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Michael Bay si vypěs­to­val pověst krále explozí v Hollywoodu. Není se moc čemu divit, stačí se podí­vat na jeho dosa­vadní fil­mo­vou kari­éru. Nicméně už jej neu­spo­ko­juje jen ničit gigan­tické roboty na vel­kém plátně a tak si odska­kuje k men­ším fil­mům. No a po filmu, který se točil kolem kul­tu­ristů a ste­re­o­idů při­chází další taková odbočka. Film 13 hodin: Tajní vojáci z Benghází, který vstou­pil včera do kin, vychází z klí­čové vojensko-politické udá­losti, která se ode­hrála před nece­lými čtyřmi lety v Libyi. Jak dopadla tahle patri­o­tis­tická mili­tantní podí­vaná? 

V noci z 11. na 12. září 2012 se ode­hrála udá­lost, která pozna­me­nala desítky ame­ric­kých občanů usi­lu­jí­cích o nasto­lení míru v Libyi, která po svrh­nutí Muammara Kaddáfího je dějiš­těm do dneš­ního dne neu­tu­cha­jí­cích vojen­ských akcí, které mají za cíl nasto­lit vládu nad celým úze­mím pro jednu ze sou­pe­ří­cích frakcí. Když je do Benghází povo­lán ame­rický vel­vy­sla­nec Chris Stevens (Matt Letscher), jeho výroky na adresu situ­ace v celé Libyi si vyklá­dají mili­tantní sku­piny po svém a místo jeho dočas­ného pobytu je v pod­ve­čer 11. září 2012 napa­deno sku­pi­nou vojáků, která zde­ci­mo­vala mini­mální ochranku, kte­rou vel­vy­sla­nec měl. Jedinou mož­nost na záchranu pro ohro­žené ame­rické občany je sku­pina žol­dáků, kteří hlí­dají agenty CIA na neda­leké uta­jené základně…

Musím se při­znat, ale v pří­padě tohoto snímku se nebo­jím jej tro­chu nad­hod­no­tit. Popravdě, nejsem úplně fanou­šek těchto moder­ních akč­ních vojen­ských zále­ži­tostí, pře­de­vším díky tomu, že je ten patri­o­tis­mus a nai­vita, se kte­rou jsou zpra­co­vány v kom­bi­naci s čistě vojen­ským feti­šem něco, co mi úplně moc neříká. Samozřejmě, jsou tu výjimky, kte­rou se pro mě stává i tahle novinka holly­wo­od­ského mis­tra explozí. Ten ač totiž všechny výše zmí­něné prvky ve svém filmu má (člo­věk by až čekal v někte­rých scé­nách pře­hna­ného patri­o­tismu licen­co­vání skladby America, Fuck Yeah! z filmu Team America: Světovej poli­cajt), dokáže to všechno pro­dat tak, že to diváka i osloví a zaujme, nemluvě o vta­žení do děje a napí­na­vosti situ­ace, ve které se hlavní hrdi­nové ocitli.
Jistě, film ope­ruje s výraz­nou úrovní zjed­no­du­šení pří­běhu pro vět­ši­no­vého diváka, něja­kými zkrat­kami oproti tomu, co se vlastně v Benghází v ten den stalo, a ona nai­vita a nucený patri­o­tis­mus (roz­stří­lená ame­rická vlajka nesmí chy­bět) místy hodně ruší, přesto ty dvě hodiny a něco v kině ute­čou nesku­tečně svižně a díky vyjí­mečně atmos­fe­ric­kému soun­d­tracku (byť náramně kom­po­zice při­po­míná pár let starý počin sku­piny HEALTH k atmos­fe­ricky podobné hře Max Payne 3) jsou celá akce i klidná místa mezi akč­ními sek­ven­cemi náramně pro­vá­zané a film tak fun­guje víc, než všechno co Bay za posled­ních více jak deset let poslal do kin.
A to je právě to pře­kva­pivé. I přesto, že film 13 hodin: Tajní vojáci z Benghází obsa­huje všechno špatné, za co by mohl spo­lečně s dal­šími filmy být zkri­ti­zo­ván až hrůza, v tomto podání to všechno fun­guje a baví. Navíc na film, který je oproš­těn o jaké­ko­liv hlubší myš­lenky a hraje pře­de­vším na vizu­a­litu, se daří Bayovi a spol krásně vykres­lit ukázku toho, proč je válka nesmy­slná a zby­tečná. Pokud vám tedy nevadí tro­chu myš­len­kově jed­no­dušší vojen­ská akce, která ale vypadá a šlape zatra­ceně dobře, nebojte se dát 13 hodi­nám šanci. Michael Bay po letech nato­čil něco, co má hlavu a patu a při­tom to v jádru fun­guje, zatímco jsou hrdi­nové filmu sku­tečné bytosti a ne jen kari­ka­tury a arche­typy.

Student dvou­o­bo­ro­vého stu­dia Anglická filo­lo­gie / Filmová věda, dlou­ho­letý fanou­šek filmu, hudby a tele­vize. Více o mně na pro­filu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Rozchod Nadera a Simin (Jodaeiye Nader az Simin)6. prosince 2012 Rozchod Nadera a Simin (Jodaeiye Nader az Simin) Íránský film Rozchod.... Asghara Farhadiho byl oceněn Oscarem (pochopitelně za nejlepší cizojazyčný snímek) a stal se takovým příjemným zjevením nedávné doby. Proč? Dobrá otázka... Na íránské filmy mám velké štěstí, všechny, které jsem […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Lincoln [60%]17. července 2015 Lincoln [60%] Nejslavnější americký prezident se vrací na plátna kin. Poté co se na nich chvíli ohřál  během minulého roku v poněkud rozvernější verzi, přichází originál v plnotučné podobě od člověka na slovo vzatého. Jak tedy dopadla dlouho očekávaná […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Transformers: Zánik – 50 %26. června 2014 Transformers: Zánik – 50 % Kdysi jsem byl malý, hrál jsem si s jedním Transformerem. Uměl jsem ho rozkládat a skládat znova do autíčka. Byl jsem malý, bavilo mne to. Ale je tomu už skoro dvacet pět let. Teď si hraji s jinými dospělými věcmi. Možná moje děti si zas […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • 6. října 2003 Mizerové 2 Tak Michael Bay je zpátky, po mnoha filmech pro Americké publikum s mnoha patosem, s několika naprostými bláboly, ale i s jedním kvalitním filmem se nám znovu vrátil ke všemu, co ho proslavilo. Tedy ve filmovém průmyslu ho proslavil film […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Ona – 65 % 27. dubna 2014 Ona – 65 % Kdo si myslí, že romantická láska má místo jen na písečné pláži s nezbytným drinkem a v kruhu okouzlujících mladých lidí, ten bude filmem Ona překvapen. Hlavní hrdina tohoto filmu, nesmělý a podivínský Theodor, pracuje ve firmě na dopisy […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • 300: Vzestup říše – SEX a KREV nedělá dobrý film8. března 2014 300: Vzestup říše – SEX a KREV nedělá dobrý film Druhý díl  300 šel tento týden do kin. Po dlouhém čekání, kdy už v roce 2006 natočil Zack Snyder svůj první velkofilm. V roce 2012 se natáčel díl druhý a přes rok trvalo, než se udělaly veškeré technologické a trikové změny, když se […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Let (Flight) – 70 %9. února 2013 Let (Flight) – 70 % Tak se nám Robert Zemeckis vrátil. Po delší době si vzal pod svá křídla film, který není animovaný. Zrežíroval hraný film.  Jak říkají synopse od distributora: „Kapitán Whip Whitaker je velezkušený pilot, kterému sebeprudší […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Dárek (The Gift) – 60 %18. srpna 2015 Dárek (The Gift) – 60 % Manželé Simon a Robyn se rozhodli, že se odstěhují z velkoměsta. Rozhodnou se pro dům, který je nedaleko místa, kde Simon prožil své dětství a dospívání. Nový dům je potřeba zařídit, čehož se ujme Robyn. Při uklízení se seznámí se […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Hra na hraně | Runner Runner [50%]3. ledna 2014 Hra na hraně | Runner Runner [50%] Hazard není zas tak častým tématem kriminálních filmů. Několik kousků ale vždy za rok do kin přeci jen přijde. Většinou však tyto snímky končí jen jako solidní avšak lehce průměrné výplňovky, které místo riginality či nadšení nabízejí […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Recenze: Iron Man 3 (85 %)23. ledna 2014 Recenze: Iron Man 3 (85 %) Návrat ve třetím dílu Iron Mana se podařil. Změna režiséra jde filmu k duhu. Druhý nejlepší snímek Marvel Studios po Avengers.Je tomu už pět let, kdy nakladatelství Marvel udělalo první velkofilm. V hlavní roli byl znovu objeven Robert […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.