Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Muž na laně ve 3D budí závrať

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Filmy „na základě sku­tečné udá­losti“ patří k své­byt­nému žánru. Nejde o to, zdali se jedná o film his­to­rický, válečný nebo kri­mi­nální. Inspirace sku­teč­nými udá­lostmi pří­běh vždy lépe pro­dává divá­kům.

V mých očích žánr utvá­řel film „Zázraky se dějí“, nato­čený v roce 1974, který si pama­tuji ještě z dět­ství. Chronologický pře­hled udá­lostí jediné pře­ži­vší pasa­žérky letu do ama­zon­ské džun­gle. „Sedm let v Tibetu“ a „Schindlerův seznam“ při­daly k his­to­ric­kým udá­los­tem umě­lecký pře­sah, čímž se staly značně suges­tiv­ními. V poslední době vše umoc­nil zvláštní, doku­men­tárně laděný, styl zpra­co­vání, ve kte­rém rea­lita přesně odráží his­to­rické sku­teč­nosti zazna­me­nané ve fil­mo­vých doku­men­tech. Za tento styl zís­kal před dvěma lety Oscara Affleckův film „Argo“.

Když se řekne Robert Zemeckis, dříve naro­zení si vybaví kul­tovní sci-fi sérii „Návrat do budouc­nosti“, mladší diváci třeba „Let“ nebo „Trosečníka“ s výbor­ným Tomem Hanksem v hlavní roli. Do fil­mové his­to­rie se tento skvělý reži­sér navěky zapsal fil­mem „Forrest Gump“.

Ve svém nej­no­věj­ším filmu „Muž na laně“ („The Walk“) čerpá to nej­lepší z žánru i ze své dlou­ho­leté práce.  Phillippe Petit (Joseph Gordon-Levitt) vypráví z vyhlídky na Soše Svobody pří­běh smě­lého artis­tic­kého činu, který pro­vedl v roce 1974, když pře­šel ve sto­de­sá­tém patře po laně mezi jižní a severní věží tehdy ještě ne zcela dosta­vě­ného Světového obchod­ního cen­tra (WTC).

Při návratu do mládí pro­va­zo­chodce a žong­léra Petita pro­po­juje reži­sér před­to­čené his­to­rické záběry Paříže s nově nato­če­nou „minu­lostí“, vyprá­vě­nou z pohledu pro­va­zo­chodce. Příběh se pozvolna roz­bíhá a poměrně velký pro­stor je věno­ván popisu jeho přá­tel a vztahu s uči­te­lem, jímž je slavný pro­va­zo­cho­dec Papa Rudy (Ben Kingsley).

Jakmile se pří­běh pře­nese do New Yorku, jeho tempo se zvy­šuje a napětí roste úměrně s pří­pra­vou akce a peri­pe­ti­emi v prů­běhu jejího pro­ve­dení. Samotný pře­chod mezi oběma věžemi po oce­lo­vém laně je maleb­nou ódou na odvahu, krásu z nepo­zna­ného a úto­kem na pud sebezá­chovy diváků. Vzpomínky Petita se zde mísí s rea­li­tou, stejně jako s ide­a­lis­tic­kým zkres­le­ním, kte­rému pod­lé­hají pod tíhou času všechny pří­běhy.

3D zpra­co­vání je v tomto filmu sku­teč­nou lahůd­kou. Pohledy do výšky i nebez­peč­ných hlu­bin působí závrať, přes­tože divák ví, že sedí bez­pečně v kině.  Lví podíl má na tom kame­ra­man Dariusz Wolski, který má za sebou vyni­ka­jící rok (minule jsem psal o jeho podílu na „Marťanovi“). Hudbu slo­žil Zemeckisův tra­diční spo­lu­pra­cov­ník Alan Silvestri.

Filmu lze vyčíst pouze zdlou­havý začá­tek a fakt, že je v české dis­tri­buci uvá­děn pod stej­ným názvem, jako sedm let starý doku­ment („Man on Wire“) o Petitově smě­lém činu.Gordon-Levitt podává osca­rový výkon. Robert Zemeckis nato­čil nád­herný film, který je poctou všem odváž­liv­cům a tichou vzpo­mín­kou na WTC, jehož oba mra­kodrapy byly zbo­řeny 11. září 2001 zfa­na­ti­zo­va­nými Araby.

Moje hod­no­cení: 85%

Blog autora: http://potoczny.blog.idnes.cz

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Muž na laně – 7/102. března 2016 Muž na laně – 7/10 Filmový režisér Robert Zemeckis má na svém kontě celou řadu úspěšných snímků, mezi které patří například Forrest Gump, Návrat do budoucnosti, nebo Let s Danzelem Washingonem v hlavní roli. Na konci roku 2015 se tento režisér vrátil se […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • X-Men: Budoucí minulost – Rogue Cut16. května 2016 X-Men: Budoucí minulost – Rogue Cut Když jsem před dvěma roky šel na projekci „prozatím“ posledních x-menů, tak jsem ten film pochválil. V kině to byl úspěch. Na Blu-ray, které vyšlo skoro půl roku po premiéře v kinech, taky. Ale jediné, co fanouškům chybělo, bylo objevení […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Let (Flight) – 70 %9. února 2013 Let (Flight) – 70 % Tak se nám Robert Zemeckis vrátil. Po delší době si vzal pod svá křídla film, který není animovaný. Zrežíroval hraný film.  Jak říkají synopse od distributora: „Kapitán Whip Whitaker je velezkušený pilot, kterému sebeprudší […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Recenze: Iron Man 3 (85 %)23. ledna 2014 Recenze: Iron Man 3 (85 %) Návrat ve třetím dílu Iron Mana se podařil. Změna režiséra jde filmu k duhu. Druhý nejlepší snímek Marvel Studios po Avengers.Je tomu už pět let, kdy nakladatelství Marvel udělalo první velkofilm. V hlavní roli byl znovu objeven Robert […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • IRON MAN 3 – natáčení oficiálně zahájeno4. června 2012 IRON MAN 3 – natáčení oficiálně zahájeno Společnost Marvel Studios v době fenomenálního úspěchu filmu Avengers v kinech po celém světě oznámila začátek natáčení třetího filmu Iron Man. Pod režijním vedením Shanea Blacka začal početný štáb pracovat ve Wilmingtonu v Severní […] Posted in Filmové novinky
  • Iron Man 3 – ZAJÍMAVOSTI O FILMU2. dubna 2013 Iron Man 3 – ZAJÍMAVOSTI O FILMU - Snímek Iron Man 3 společnosti Marvel je natočen na motivy comicsu Stana Leeho, Dona Hecka, Larryho Liebera a Jacka Kirbyho. Iron Man se poprvé objevil ve 39. čísle série Tales of Suspense v březnu 1963. Ve filmu se společně objevují […] Posted in Speciály
  • Hra na hraně | Runner Runner [50%]3. ledna 2014 Hra na hraně | Runner Runner [50%] Hazard není zas tak častým tématem kriminálních filmů. Několik kousků ale vždy za rok do kin přeci jen přijde. Většinou však tyto snímky končí jen jako solidní avšak lehce průměrné výplňovky, které místo riginality či nadšení nabízejí […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Láska na kari – 55 %30. srpna 2014 Láska na kari – 55 % Šikovný indický kuchař Hassan Haji umí sice uvařit skvěle indická jídla, ale ve Francii musí začít od nuly. Na cestě k poznání francouzských specialit mu pomáhají staré kuchařské knihy a podporu nachází i v mladé kuchařce Marguaritě, […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Škatuláci – 50 %16. října 2014 Škatuláci – 50 % Je jedno městečko, spíše hrad s podhradím. Jménem Sýrečkov. Nevíme, kdo tam vládne, ale místní šlechta se honosí bílými klobouky. Místní policie zase vlastní klobouky červené. Zvláštností je ale to, že podzemí tohoto městečka osídlují […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Kniha džunglí – 75 %28. dubna 2016 Kniha džunglí – 75 % Když se malý chlapec Mauglí snaží uniknout před černým panterem, vypadá jeho běh jako zoufalý pokus o záchranu života, ale ve skutečnosti  je to jen jedna z mnoha výchovných lekcí, které musí absolvovat. Mauglí je sice členem vlčí smečky, […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.