Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Fair Play (2014)

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Je prav­dou, že spor­tov­ních snímků v ČR (potažmo v Československu) zrovna moc nevzniklo, zejména ty věno­vané atle­tice (fot­bal je zastou­pen cel­kem slušně) jsou do počtu asi jako ony pověstné šafrány…
Anča (Judit Bárdos) působí v roce 1983 (modří už vědí, že za rok budou OH) ve stře­disku vrcho­lo­vého sportu a při­pra­vuje se na svoji dis­ci­plínu – běh. Má totiž vel­kou šanci spl­nit limit právě pro OH. Jako vel­kému talentu je jí nabíd­nuta jakási “stromba”, která pomůže zlep­šit výkon… a odmít­nutí by zna­me­nalo vyřa­zení ze stře­diska (a konec vrcho­lo­vého běhání).
Anča to má blbý, pochází z rodiny, kde taťka sídlí kdesi na západě a mamka je z hle­diska režimu nedů­vě­ry­hodná. Náš divák tak opět dostává před zrak film, kde se znovu ste­re­o­typně opa­kuje motiv reži­mem per­ze­ku­o­va­ných osob, poslou­cha­jí­cích doma Svobodnou Evropu a tiše spo­lu­pra­cu­jící s disen­tem (který si tu střih­nul Roman Zach). Nu což, film je jinak nato­čen velmi slušně a pro­fe­si­o­nálně, takž urči­tou míru ste­re­o­typ­nosti mu jsem ocho­ten odpus­tit. I vizu­álně to sku­tečně působí jako v osm­de­sát­kách (až tedy na ty účesy…) a je znát, že tvůrci si na svém dílu dali zále­žet. To se cení.
Velmi slušné jsou také herecké výkony, zejména Bárdos (která je mimo­cho­dem do češ­tiny dabo­vána), tro­chu roz­mr­ze­lejší jsem už byl z její matky (Aňa Geislerová), ale i tak to jako celek vůbec nepů­sobí zle. Velmi mě potě­šily třeba záběry z tré­ninku v bazénu s nasa­ze­nou ply­no­vou mas­kou, což byla sku­tečně tré­nin­ková metoda, kte­rou pou­ží­vala Jarmila Kratochvílová (dosud držící svě­tový rekord, že….).
Problematika zne­u­ží­vání ana­bo­lik je určitě zají­ma­vým téma­tem, není ale na škodu při­po­me­nout, že takto nebyl “posti­žen” jen východní blok, ale něco podob­ného se ode­hrá­valo i na západě (který je ve filmu vykres­len tak tro­chu jako raj­ská zahrada, čemuž se ale nedi­vím, mnoho lidí to tehdy tak sku­tečně vní­malo).
Fair Play je tedy určitě velmi dob­rým fil­mem, který si zaslouží opráv­ně­nou pozor­nost.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Fair Play – online7. prosince 2014 Fair Play – online Posted in Filmy online
  • Hořící keř (206 min) – 80%27. ledna 2014 Hořící keř (206 min) – 80% Snímek Hořící keř je film, který můžou diváci shlédnout ve dvou verzích: buď jako samostatný film (206 minut) nebo jako třídílnou TV minisérii (240 minut). Na Václavském náměstí před Národním muzeem si 16.ledna 1969 přinese kanistry […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Pouta22. června 2016 Pouta Vztek, prázdnota, posedlost, útěk. Československo, osmdesátá léta. Antonín, příslušník tajné policie v sobě má obrovský nezacílený vztek a všechno kolem - práce i rodinný život - ho ubíjí a nudí. Upne se na pro něj nedosažitelnou dívku […] Posted in Filmy online
  • Hořící keř (2013)12. března 2013 Hořící keř (2013) Polská režisérka Agnieszka Hollandová má k Praze jistě vřelý vztah, přibližně v době o které pojednává minisérie Hořící keř studovala na pražské FAMU, což v člověku jistě určité zážitky zanechá. Z filmů od Hollandové mě velmi zaujala […] Posted in TV Recenze
  • Dům (Dom 2011)18. června 2012 Dům (Dom 2011) Film Dům slovenské režisérky Zuzany Liové je snímkem, na který jsem se dlouho těšil. Film získal slušné kritiky a i diváci mu vyjádřili svoji návštěvou biografů přízeň. Dokonalý předpoklad pro slušný filmový zážitek. Je tomu skutečně […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Lidice8. září 2011 Lidice Na film, který přibližuje osudy lidí spojených s vypálenou obcí Lidice, jsem se vydala až po delší úvaze. Neměla jsem zájem sledovat rekonstrukci drastické scény spojené s likvidací obce.  Zvědavost mi však nedala a šla jsem se na film […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Já, Olga Hepnarová – 70 %18. března 2016 Já, Olga Hepnarová – 70 % Prügelknabe to nemá v životě lehké a když se v téhle roli člověk doslova zabydlí, tak se z ní těžko dostane. Olga Hepnarová si jako Prügelknabe – otloukánek připadá a jediným místem, kde dokáže vydržet, je chata, kam nikdo nechodí. Samota […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Vrásky z lásky – 65 %. 12. dubna 2012 Vrásky z lásky – 65 %. Dostat před kameru dvojici výborných herců, Jiřinu Bohdalovou a Radka Brzobohatého, bylo snem režiséra Jiřího Stracha. Jen napsat správný scénář a bude vyhráno. Zalíbil se jim až scénář o naději. Bývalý učitel Oto je před závažnou oční […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Nevinné lži II. 27. srpna 2014 Nevinné lži II. Na podzim se začnou v České televizi vysílat další díly úspěšné minisérie Nevinné lži, vysílací čas bude v neděli ve 20 hodin, první díl se bude odvysílán 7. září. První série se vysílala na jaře roku 2013, kdy bylo uvedeno 8 dílů. […] Posted in Články
  • Nevinné lži – fotky z tiskové konference27. srpna 2014 Nevinné lži – fotky z tiskové konference Fotky ve větším rozlišení najdete na webu 10Mpix.cz Posted in Články

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.