Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Mami! – 80 %

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Diane O´Connor Després je žena, se kte­rou se život nikdy pří­liš nemaz­lil. Odešel od ní man­žel a právě při­šla o práci. Navíc se musí zasta­vit v zaří­zení, které se stará o jejich syna Steva Desprése. Její syn má totiž dia­gnos­ti­ko­ván ADHD, tj. syn­drom hyperak­ti­vity s poru­chou pozor­nosti. V ústavu se Diane dozví, že měl Steve vážný inci­dent, a proto v něm již nemůže zůstat. Odborníci jí dopo­ru­čují, aby ho dala do dal­šího zaří­zení, ale Diane je pře­svěd­čena, že se o svého dospí­va­jí­cího syna dokáže posta­rat sama. Myslí si, že spolu mohou žít a Steve zvládne i své školní povin­nosti. Společně se tedy vydá­vají nejen domů, ale i na novou, jistě zají­ma­vou cestu živo­tem.

Mam1

Scénář k filmu napsal Xavier Dolan, který je záro­veň reži­sé­rem, stři­ha­čem, tvůr­cem kos­týmů a pro­du­cen­tem. Již jeho prvo­tina Zabil jsem svou matku zau­jal nejen širo­kou veřej­nost, ale také porotu, a obdr­žel na fes­ti­valu v Cannes něko­lik cen. Podobně úspěšné jsou i jeho další snímky Imaginární lásky, Laurence Anyways a Tom na farmě. A zdá se, že i sní­mek Mami! by mohl zaujmout veřej­nost i kri­tiky. Záměrem Dolana bylo napsat takový pří­běh o žen­ské hrdince, která by se potý­kala s pro­blémy, ale nako­nec by je všechny zvládla. Vytvořil tak postavu, se kte­rou se život nemazlí, ale ani ona není žádná chu­dinka a umí se o své místo prát. Jako pro­ti­váhu Diane vytvo­řil Dolan další žen­skou postavu, sou­sedku Kylu. Ta má také osobní pro­blémy, ale působí více cit­livě. Tyto dvě žen­ské postavy pak dopl­ňuje postava Steva, který ve svém mla­dic­kém nad­šení a ener­gii nechce nic víc, než si jen uží­vat života po svém a nene­chat se ničím spou­tat a ome­zit. Jeho pro­jevy a cho­vání ale nej­sou úplně typické pro nor­mál­ního puber­ťáka, pro­tože má všechny pro­jevy cho­vání jedince s ADHD.

Hlavní postavu Mam2

Diane zahrála kanad­ská herečka Anne Dorval. Je to pro ni třetí film, na kte­rém spo­lu­pra­co­vala s Dolanem. Roli matky, která se chce posta­rat o svého syna, ale také žít svůj život, zvládla velmi dobře. Její Diane je oby­čejná žena, která ale nejde daleko pro sprosté slovo, až je to někdy nepří­jemné. Slovně jí pak velmi dobře sekun­duje Steve, jehož blon­ďatý a mod­ro­oký kukuč skrývá mnohá tajem­ství. Sledovat, jak se matka se synem snaží poprat se živo­tem je sice fas­ci­nu­jící, ale také velmi dra­ma­tický a někdy až nepří­jemný pohled. Současně ale také uka­zuje to, že každý člo­věk je cit­livý, ale záro­veň je v něm skryta agre­si­vita.

Mam3

Film nasní­mal André Turpin, pro kte­rého to byla již druhá spo­lu­práce s Dolanem. Podařilo se nato­čit skvělé záběry, ať již to byly klidné či dra­ma­tické scény. Snímek je sice dlouhý 139 minut, ale ani v jedné scéně se divák nenudí a stále čeká, co se stane v dal­ších minu­tách.

Je dobře, že byl nato­čen film o dospí­va­jí­cím chlapci, který má dia­gnos­ti­ko­ván ADHD, a o jeho matce. Divák se tak může podí­vat do jejich běž­ného života a vidět, jak je výchova těchto osob náročná a vysi­lu­jící. Film je půso­bivý nejen svým námě­tem a zpra­co­vá­ním, ale také herec­kými výkony hlav­ních před­sta­vi­telů.

Film byl uve­den v roce 2014 na MFF Karlovy Vary a v Cannes, kde obdr­žel cenu poroty.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Mami!26. listopadu 2015 Mami! Film Mami! je příběhem dospívajícího Steva s diagnózou ADHD a jeho mámy Diane, která i přes doporučení odborníků trvá na tom, že svého syna dokáže zvládnout, a že její syn dokáže zvládnout školu. Když do jejich života vstoupí ještě […] Posted in Filmy online
 • Zajímavé filmy z letošního Mezinárodního filmového festivalu budou v ozvěnách promítány v Praze a Brně14. července 2016 Zajímavé filmy z letošního Mezinárodního filmového festivalu budou v ozvěnách promítány v Praze a Brně Letos bylo k vidění 200 filmů, což je opravdu vysoké číslo, kdy během devíti denního maratonu po kinosálech chtěli filmový nadšenci vidět co nejvíce zajímavých filmů. To vše navíc zpestřené odpoledními setkáními s tvůrci […] Posted in Filmové novinky
 • Élisa / Elisa22. července 2013 Élisa / Elisa „Přísahám ti, mami, že ho zabiju kousek po kousku. Pomalu a něžně.“ ---- Dospívající dívka Marie je sirotek: otce nikdy nepoznala, a když jí byly tři, pokusila se ji její zoufalá matka Elisa zabít, a sama pak spáchala sebevraždu. Dítě […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Rychlí a zběsilí – 55%14. února 2016 Rychlí a zběsilí – 55% Rychlí a zběsilí jsou předělovým patníkem ve vývoji celé série Rychle a zběsile. Po dvou stylizovaných dílech se vrací ke kořenům, k prvnímu dílu s jeho celkovým tónem i hereckým obsazením. To dobře ilustruje už anglický název, identický […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Pátek třináctého31. srpna 2003 Pátek třináctého Pátek třináctého je už klasickým horrorem.Respektive je to startér k již nesmírně klasické horrorové sérii, která si jednou pod režijním a desetkrát pod producentským dohledem Seana S. Cunnighama odškrtla minulý rok již desátý křížek na […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • 10. května 2003 Loď duchů Různé historky o lodi bez posádky, kolují snad od počátku námořnictví, a tak je poměrně zvláštní, že se tohoto tématu dosud zhostilo tak málo filmařů. Tentokráte se ho ujal režisér Steve Beck, kterému se naneštěstí nepodařilo vytvořit nic […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Do posledního dechu – 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu – 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé době a nemusí své hrdinství dokazovat při nějaké […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Deuce Bigalow: Evropský gigolo – Deuce Bigalow: European Gigolo2. března 2006 Deuce Bigalow: Evropský gigolo – Deuce Bigalow: European Gigolo Film Deuce Bigalow: Dobrej striptér není gejzírem intelektuálního humoru, ale klidně přiznám, že u něj vždy dobře pobavím. Dobrej striptér nabízí sitcomové vtípky, které ale obvykle nejsou trapné a dokonce ani nechutné. Samozřejmě, že […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Život pod vodou – recenze10. dubna 2005 Život pod vodou – recenze Nejnovější film nadějného režiséra Wese Andersona Život pod vodou je označován jako komedie. Po shlédnutí filmu však musím konstatovat, že spíš než dlouhé a nekontrolovatelné výbuchy smíchu ve Vás vyvolá lehký úsměv na tváří a pohladí Vás […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Detektiv Down – 55 %15. května 2014 Detektiv Down – 55 % Detektiv Robert Bogerud (Svein Andre Hofsø) provozuje jednočlennou soukromou detektivní kancelář, ale zatím se nikdy k žádnému skutečnému případu nedostal. Má zařízenou kancelář, obléká se detektiv ze starších filmů, ale nikdo si jeho […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.