Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Lucy – 60 %

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


L2

Studentka Lucy má pří­tele, který stejně jako ti před­chozí nepa­tří mezi nej­lepší par­tie. Důkazem je i to, že ji pře­mlouvá, aby místo něj pře­dala „důle­žité lis­tiny“. To se mu nedaří, a tak se pomocí malé lsti donutí Lucy k pře­dání zásilky. Lucy sice vypadá jako úplně blbá blon­dýna, ale nemá ráda, když se jí někdo pokouší vyu­žít či zne­u­žít. Její osud je ale zpe­če­těn v oka­mžiku, kdy se setkává s panem Jangem, kte­rému pře­dává kufřík. Následkem dal­ších udá­lostí se tak stává nejen svěd­kem, ale také hlavní posta­vou v obchodu s dro­gami. Jako kurýr je poslaná na místo pře­dání leta­dlem, ale díky „vzorné“ péči pra­cov­níků mafie se během jedi­ného oka­mžiku změní z oby­čej­ného člo­věka v bytost se skoro až nad­při­ro­ze­nými schop­nostmi. Její mozková kapa­cita se totiž zvět­šuje a to stále více ohro­žuje její život. Pomoci může jen pro­fe­sor Norman, odbor­ník na lid­ský mozek.

L4

Režisérem snímku Lucy je známý fran­couz­ský reži­sér Luc Besson, který je znám ale i jako scé­nárista, autor námětu, kame­ra­man, stři­hač a pro­dukční. Mezi jeho nej­zná­mější snímky patří Brutální Nikita, Pátý ele­ment, Leon, Johanka z Arku a Magická hlu­bina. V mnoha jeho fil­mech jsou hlav­ními hrdin­kami ženy, které bez ohledu na věk nemají zrovna jed­no­du­chý život. Stejně taková je i hrdinka Lucy ve stej­no­jmen­ném snímku. Besson je nejen reži­sé­rem filmu, ale také jeho scé­náris­tou. Napsal si scé­nář, jehož hlavní téma se sice týká drog, ale zají­ma­vější je téma vyu­žití funkce mozku. Člověk totiž vyu­žívá jen jeho malou část a sle­do­vat, jak se může člo­věk měnit, je opravdu fas­ci­nu­jící. V tomto směru je Besson opravdu výji­mečný, pro­tože nabízí divá­kovi opravdu skvě­lou a zají­ma­vou podí­va­nou. Jistě mu k tomu při­spěly i tri­ková kouzla, která jsou nedíl­nou sou­částí vět­šiny akč­ních scén a tvo­řily se pod vede­ním Philippa Hubina. Ty jsou pak dokres­leny hud­bou, kte­rou vytvo­řil Eric Serra, který je jeho dvor­ním skla­da­te­lem. Za fil­mo­vou hudbu k bon­dovce Zlaté oko obdr­žel i BMI Film Music Award. Za kame­rou stál Thierry Arbogast, jehož záběry jsou nasní­mané a pospo­jo­vané tak, že se divák nemusí potý­kat s dras­tic­kými obrazy a vel­kými detaily.

Do role hlavní hrdinky byla obsa­zena ame­rická herečka Scarlett Johansson, původně ji měla ztvár­nit Angelina Jolie. Johansson ztvár­nila svoji hrdinku dobře, její fyzické před­po­klady navíc odpo­ví­dají kla­sické „blbé“ blon­dýnce, ale postupná pro­měna zvě­davé a upo­ví­dané hol­činy v nelí­tostné mon­strum je zají­mavé. Škoda, že Johansson nedo­stala více pro­storu pro před­ve­dení svých nově naby­tých schop­ností.

L3

Film se natá­čel v Tchaj-peji, v New Yorku a v Paříži. Je škoda, že fil­mové záběry v exte­ri­é­rech jsou velmi krátké a pře­va­žují záběry z inte­ri­érů. Divák by se tak mohl více poznat krásu cizích měst a zemí.

Snímek má svižné tempo, dějová linka je jasná, bez zby­teč­ných odbo­ček a zdr­žo­vání. Stopáž je 90 minut, což je odpo­ví­da­jící, ale klidně bych při­dala dal­ších 10 minut akč­ních scén. Film jed­no­značně patří do kate­go­rie akč­ních a sci-fi filmů, mlá­deži do 15 let je nepří­stupný.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Luc Besson30. července 2014 Luc Besson Luc Paul Maurice Besson (* 18. března 1959 v Paříži, Francie) je francouzský filmař, scenárista, režisér, střihač a producent. Jde o syna instruktora vodního lyžování a učitelky plavání. Od mládí jej to táhlo k moři a stal by se […] Posted in Profily osob
 • Zelený sršeň (The Green Hornet)29. dubna 2012 Zelený sršeň (The Green Hornet) Přináším krátkou recenzi na první letošní film, který jsem zhlédla v kině :). The Green Hornet mě na rozdíl od mnoha jiných diváků nadchnul, jakožto jistý pokračovatel skvělého filmu Kick-Ass v rámci žánru "komediálního komiksového […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Temný rytíř – Multiplexová událost léta? Dejme tomu :)14. srpna 2008 Temný rytíř – Multiplexová událost léta? Dejme tomu :) Je to už dávno (čtyři roky?), co mě poprvé napadla vize komiksového filmu, který by ve své podstatě nebyl komiksový. Zůstal by jen hrdina bojující proti zlu (zároveň však stále pouhý člověk - zranitelný jako kdokoli jiný). Vše zbylé by se […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Méďa 2 | Ted 2 [80%]7. července 2015 Méďa 2 | Ted 2 [80%] Komik a tvůrce Seth MacFarlane, známý především coby otec seriálů Family Guy a American Dad!, před třemi lety do kin přivedl svůj celovečerní hraný debut Méďa, který nejen že zaujal diváky, ale také na svůj mládeži nepřístupný rating […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Speciál NEVĚDOMÍ – díl 19. dubna 2013 Speciál NEVĚDOMÍ – díl 1 „Je možné, aby se vám stýskalo po místě, kde jste nikdy nebyli? Je možné truchlit nad dobou, kterou jste nezažili?“ velitel Jack Harper   TOM CRUISE je hvězdou filmu Nevědomí, originální a průlomové filmové události z dílny […] Posted in Speciály
 • Pád Bílého domu je slušně řečeno hrozná “mrva”14. dubna 2013 Pád Bílého domu je slušně řečeno hrozná “mrva” Antoine Fuqua se musel definitivně zbláznit. Tvůrce vynikajícího filmu "Training Day" a obstojných akčňáků "Odstřelovač" nebo historického "Král Artur", natočil bezduchou akční agitku "Pád Bílého domu" ("Olympus has fallen"), vůči níž […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Avengers: Age of Ultron – 70 %27. dubna 2015 Avengers: Age of Ultron – 70 % Když si tak sedím na novinářské projekci Avengers 2 (ve společnosti F.F. a A.P.), tak si říkám, bude to lepší nebo horší než první díl, kdy se slavný tým hrdinů, IT všeuměla, boha, 120. letého staříka, zelené hroudy svalů atd.. spojil? […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Ona – 65 % 27. dubna 2014 Ona – 65 % Kdo si myslí, že romantická láska má místo jen na písečné pláži s nezbytným drinkem a v kruhu okouzlujících mladých lidí, ten bude filmem Ona překvapen. Hlavní hrdina tohoto filmu, nesmělý a podivínský Theodor, pracuje ve firmě na dopisy […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Nevědomí Oblivion – 50%18. dubna 2013 Nevědomí Oblivion – 50% Tom Cruise se vrhnul do Sci-fi. Je jeden z posledních živých členů na zemi v novém filmu režiséra TRON: Legacy 3D - Josepha Kosinski. Jako jeden z mála filmů, který je vynikající do IMAX formátu do našich kin, jde Sci-fi film Nevědomí. […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Lego Movie 2014 / Lego příběh 2014 – 75%31. ledna 2014 Lego Movie 2014 / Lego příběh 2014 – 75% Lego film, nejen pro ty nejmenší natočili slavní režiséři Chris McKay, Phil Lord, Chris Miller, kteří režírovali mimo jiné slavné filmy Zataženo, občas trakaře (2009) a 21 Jump Street (2012). Animovaný 3D lego příběh pojali vskutku […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.