Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Das Boot (Ponorka), 1981

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Německý rež­sér Wolfgang Petersen má na svém kontě řadu úspěš­ných filmů (Můj nepří­tel, Trója, Nekonečný pří­běh), nicméně byl to právě sní­mek Ponorka (Das Boot), kte­rým se trvale zapsal do his­to­rie kine­ma­to­gra­fie.

Druhá svě­tová válka byla nej­straš­něj­ším kon­flik­tem lid­ské his­to­rie. Vedla se na mnoha fron­tách a mnoha způ­soby, jed­ním z nich bylo i pro­středí moří a oce­ánů, kde odvážní lidé, snad plni vlas­te­nec­kých ide­álů s poblouz­ně­nou nacis­tic­kou pro­pa­gan­dis­tic­kou před­sta­vou, půso­bili pod vele­ním obá­va­ných “moř­ských vlků” na ponor­kách. Ponorky byly pro Německo stra­te­gicky důle­ži­tou zbraní už během první svě­tové války, ale sku­teč­ným hege­mo­nem moří se staly až při válce druhé.
Hned v úvodu je divák sezná­men s tím, že ze 40 000 mužů slou­žící v Německu u ponor­ko­vého námoř­nic­tva se jich 30 000 už domů nikdy nevrá­tilo. Skutečně, pra­co­vat v podobné “kovové rakvi” bylo nesmírně rizi­kové.

Německý film Ponorka nabízí pohled na život posádky jed­noho tako­vého pla­vi­dla. Petersen nás nej­prve nechá sezná­mit s hlav­ními pro­ta­go­nisty pomocí jed­noho šíle­ného večírku, kdy vět­šina z oněch mužů je hladce oho­lena a snad ještě stále dych­tivě odhod­lána slou­žit na moři své vlasti. Velkou devi­zou filmu jsou ale zejména scény násle­du­jící, kdy se poda­řilo na diváky pře­nést klaus­tro­fobní pocit námoř­níka v ponorce, strach z kaž­dého zvuku, z nesmírné hloubky a z obrov­ské masy vody, která je všude kolem, takřka na dosah, jen za něko­lika kovo­vými pláty…

Ponorka obsa­huje něko­lik scén, které jsou velmi silné zejména ve své auten­ti­citě a bez­pro­střed­nosti. Je to válečný film, po jehož shléd­nutí určitě divák na válku mít náladu nebude. Umírání tu je pomalé, bolestné, bez jaké­ho­ko­liv pate­tic­kého hrdin­ství, což je věc, kte­rou si ve váleč­ných fil­mech dost pova­žuji.

Navzdory svému rela­tiv­nímu stáří je to ve svém sub­žánru dosud stále nepře­ko­naný film a podle mě jím něja­kou dobu ještě zůstane, porov­ná­vat jej třeba s tako­vým ame­ric­kých U-571 je dost nemístné. Petersonova Ponorka může být možná pro někoho dost obtížně stra­vi­telná, chybí tam kla­sické atri­buty někte­rých vel­ko­filmů s váleč­nou záplet­kou (velká láska na pozadí, apod.), rov­něž délka takřka 3 a půl hodiny (reži­sér­ská verze) může odra­dit. Byla by to ale chyba, pro­tože podle mě je takto inves­to­vaný čas časem dobře strá­ve­ným.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Nekonečný příběh na Blu-ray21. května 2015 Nekonečný příběh na Blu-ray Nekonečný příběh je moje srdeční záležitost. Tolik fantazie, tolik nedigitálních triků mnoho filmů nemá. Na začátku 80. let režisér Wolfgang Petersen byl v Německu velmi známý a tento filmový snímek byl jeho velkým úspěchem nejen za […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Nejhledanější muž na Blu-ray18. dubna 2015 Nejhledanější muž na Blu-ray Tak v krátkosti recenzuji Blu-ray filmu jednoho z posledních filmů Philipa Seymoura Hoffmana. Nejhledanější muž. Tento film prolétl kiny strašně rychle a ani pro digitální nosiče není kousek reklamy. Tak hodně málo lidí o tomto filmu bude […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Trója – Aneb velké zklamání…15. května 2004 Trója – Aneb velké zklamání… Aby bylo mezi námi od počátku jasno: Trója NENÍ historický film. Á, vidím, že mi nevěříte. Dobrá, řeknu to tedy ještě jednou: Trója NENÍ historický film. A do třetice: Trója NENÍ historický film. Už je to lepší? Historický film by […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Jak to vidím já: Šifra mistra Leonarda (Da Vinci code)10. června 2006 Jak to vidím já: Šifra mistra Leonarda (Da Vinci code) Tak a je to tady. Nejočekávanější film letošního roku se dostal na plátna kin a zaplnil tak sály spoustou lidí. Zajímá Vás co kolem něj vyvolává takový rozruch? O čem je, kolik stál, jak si vede v kinech a proč se při promítání v Cannes […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Nejhledanější muž (40%)17. dubna 2015 Nejhledanější muž (40%) Špionážní drama o sledování záhadného muže dělí diváky na dva znesvářené tábory. Do kterého se zařadíte vy? Kontroverzní je přídomek, který tomuto snímku můžeme s čistým srdcem dát. Film s dějem nikam nespěchá, v mnoha pasážích působí, […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Šifra mistra Leonarda (POP ART Steelbook)28. února 2016 Šifra mistra Leonarda (POP ART Steelbook) Co pak si pustit večer na domácí televizi? Tak třeba film, který je podle knihy. Šifra mistra Leonarda má nové vydání, pěkně plechové a hodící se do sbírky. Toto nové vydání přináší rozšířenou verzi filmu, který mnohé země proklínaly a […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Hitman: Agent 47 – ŽENA, KTERÁ HLEDÁ ODPOVĚDI A TAJEMNÝ MUŽ26. srpna 2015 Hitman: Agent 47 – ŽENA, KTERÁ HLEDÁ ODPOVĚDI A TAJEMNÝ MUŽ Katia v podání Hannah Ware se nachází v samém srdci Hitmana: Agenta 47. Když potkáme Katiu, je ztracená a snaží se najít někoho, koho si sotva pamatuje, ale kdo může být klíčem k neuvěřitelnému tajemství jejího dětství a rodiny. Hannah […] Posted in Speciály
  • Hitman: Agent 47 – VÁŠ ČAS SE NAPLNIL26. srpna 2015 Hitman: Agent 47 – VÁŠ ČAS SE NAPLNIL Ve snímku Hitman: Agent 47 se potkává ikonický anti-hrdina se silnou a překvapivou ženskou hrdinkou a zdánlivě nezastavitelným antagonistou v napínavém příběhu, který se odehrává v několika světadílech. Vliv titulní postavy a její […] Posted in Speciály
  • Hitman: Agent 4726. srpna 2015 Hitman: Agent 47 Hitman: Agent 47 se soustředí na elitního nájemného vraha, který byl pomocí genetiky stvořen jako dokonalý stroj na zabíjení. Je známý pouze podle dvou posledních čísel čárového kódu vytetovaném na zadní straně̌ jeho krku. Agent 47 je […] Posted in Speciály
  • Hitman: Agent 47 – U KORMIDLA26. srpna 2015 Hitman: Agent 47 – U KORMIDLA Friend, Quinto, Ware a ostatní herci a filmový štáb rozhodně pojali důvěru v režiséra Alexandra Bacha. Quinto o něm říká: “Má skutečnou vizi a rozumí emocionální linii příběhu, stejně jako neuvěřitelným vizuálním efektům a akci.” Friend […] Posted in Speciály

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.