Hledá se Nemo | Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…) | Kritiky.cz

Hledá se Nemo

Příběh o otcov­ské lás­ce, o hle­dá­ní a schle­dá­ní, o zví­řa­tech v moři, o rybách, žra­lo­cích a o všem, co se všech­no může stát, když nepo­sluš­né­ho zlo­bi­vé­ho malé­ho syn­ka ulo­ví potá­pěč a otec se ho vydá hle­dat.V moři je šíle­ně mno­ho malých i vel­kých rybi­ček a já vám budu poví­dat o jed­né z mno­ha a mno­ha bili­ó­nů. Je to Marlin, vdo­vec, kte­rý vycho­val jedi­né­ho mla­dé­ho syn­ka, kte­ré­mu dal jmé­no jme­no Nemo. Ano správ­ně, pojme­no­val ho Nemo, asi pod­le báj­né posta­vy z dět­ských kní­žek od Julese Vernea, kte­rá se věno­va­la pod­moř­ské­mu živo­tu.

Tento sta­rost­li­vý otec, kte­rý se o své­ho syn­ka dost sta­rá a nespus­tí ho z dohle­du, jde se syn­kem popr­ve do ško­ly, a bohu­žel se sta­ne dost zlá věc, syn­ka mu ulo­ví potá­pěč a umís­tí ho mno­ho dalekých mílí od domo­va. Do Sydney, do akva­ria, kde ho zubař cho­vá, aby ho mohl dát své neteři,která je zná­má v akvá­riu, kde je malý Nemo umís­těn, jako vel­ká tra­pič­ka malých rybek.

Táta se ho vydá hle­dat, a ces­tou potka mno­ho ryb, želv, peli­ká­nů, a mno­ho dal­ší­ho rybý­ho tvor­stva, kte­rý mu mož­ní si svou ces­tu za svým syn­kem najit.Cestou se potká s dost „potouchlou“ mod­rou rybou Dory, kte­rá má jed­nu malou nepří­jem­nost, trpí dost vel­kou poru­chou ztrá­ty krát­ko­do­bé pamě­ti.

Se vším tím­to se setká­te v novém fil­mu od stu­dia Pixar, kte­rý od své slav­né lam­pič­ky, nato­čil mno­ho uni­kát­ních ani­mo­va­ných 3D fil­mů vytvo­ře­ných na poči­ta­či, jako je Příběh hra­ček, Píšerky s.r.o.,Život brou­ka, ale i krát­ký Oscarový pří­běh o sta­ří­ko­vi Geryho hra. A jeho Finding Nemo, v češ­ti­ně Hledá se Nemo, je jeho zatím nej­ú­spěš­něj­ší film, kte­rý sahá na paty Lvímu krá­li, nej­ví­ce výdě­leč­né­mu ani­mo­va­né­mu fil­mu všech dob.

Je to sice pří­běh pros­tý, jed­no­du­chý, ale přes­to je pro­tkán mno­ha nitě­mi rúno­ro­dých linek fór­ků, sro­zu­mi­tel­ným dětem, ale i tak jsou tam i v hoj­né míře vti­py urče­né dospě­lým.

Do čes­kých kin, jak je u Nás zvy­kem u ani­mo­va­ných fil­mů, bohu­žel film jde dabo­va­ný, a tak bohu­žel nemů­že­me vychut­nat roz­díl­né dia­lek­ty a výra­zo­vé pro­střed­ky v ori­gi­ná­lu. Český i sebe­lep­ší dabing nikdy nemů­že vystih­nout ori­gi­nál.

A co závě­rem na film pros­tě jdě­te, jste-li mla­dí, sta­ří, ať je vám něko­lik málo let, nebo něko­lik desí­tek, film je to pro kaž­dé­ho a v čes­kých zemích s čes­kým dabin­gem je to film pro celou rodi­nu od bato­lat, do seni­o­rů.

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Doba ledová 2 - Obleva - Pokračování, které nepřekvapilo.2. května 2006 Doba ledová 2 - Obleva - Pokračování, které nepřekvapilo. Sotva se naši hrdinové otřepali z vyčerpávajícího střetu s šavlozubými tygry, už se na ně řítí další nebezpečí. A to hned ve dvou várkách! Krom toho, že se jim podlamuje led pod nohama v […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • John Carter – Mezi dvěma světy - 40 %8. března 2012 John Carter – Mezi dvěma světy - 40 % Knižní předloha spisovatele Edgara Rice Burroughse prvně vyšla v časopise v roce 1912 a bylo otázkou, jak se tvůrcům filmu podaří „aktualizovat“ 100 let starou fantasy. Výsledek není […]
  • Auta 3 - 50 %14. června 2017 Auta 3 - 50 % Ve filmu Auta 3 se závodí bez ohledu na věk. Z mladých a namyšlených suverénů nemusí mít nikdo mindráky, spíš mohou být dobrou motivací, jak se popasovat s technickými novinkami. A to […]
  • Mimoni - 60%11. září 2015 Mimoni - 60% Mimoni jsou animovaná komedie, která vznikla v dílně Illumination Entertainment. Režie se chopili Pierre Coffin a Kyle Balda, scénář napsal Brian Lynch. Premiéru v USA měl 10. června 2015, […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - Obsah | O Filmu25. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - Obsah | O Filmu             OBSAH             V novém filmu Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta se na filmová plátna v roli ikonického dobrodruha a antihrdiny Jacka Sparrowa vrací Johnny Depp. V dalším […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta25. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - Mladý herec Brenton Thwaites, který ve filmu Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta ztvárnil postavu Henryho, byl fanouškem této filmové série už jako školák v australském státě […]
  • Noc v muzeu8. září 2009 Noc v muzeu (Night at the Museum) Posvátné síně Přírodovědného muzea jsou plné těch nejúžasnějších exponátů - divoce vypadajících prehistorických stvůr, nelítostných starověkých bojovníků, dávno vymizelých kmenů, afrických […]
  • Univerzita pro příšerky - 55 %13. června 2013 Univerzita pro příšerky - 55 % Jednooký Mike Wazowski se na jedné školní exkurzi do továrny Příšerky s.r.o. doslova nadchne pro práci strašidla. Ve třídě sice nepatří mezi oblíbence, ale jeho chuť do života to nijak […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X

Partneři webu:

general-affiliate-banner-300x250-1437632164.jpg