Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Shrek’s Thrilling Tales - 60 %


Ohodnoťte člá­nek

 

Další krát­ko­me­tráž­ní film z pro­duk­ce stu­dia DreamWorks Animation SKG ten­to­krát o napí­na­vých pří­bě­zích Shreka a jeho přá­tel. Jedná se o sou­bor tří ani­mo­va­ných poví­dek s pra­sát­ky, zom­bii mrkve­mi a duchy. Něco podob­né­ho jako Shrek 4-D (2003), Shrekovy Vánoce (2007) a Shrek a hrůza (2010). Pokud nemá­te tedy už přešhre­ko­vá­no, může­te si pře­číst moji mini recen­zi k jed­not­li­vým pří­bě­hům!

Povídka č.1. - THE PIG WHO CRIED WEREWOLF

Malá pra­sát­ka při­vá­že­jí své­ho tře­tí­ho bra­tra Heimlicha zpět domů na vozí­ku. Cestou mu vytý­ka­jí, že je až moc pode­zří­va­vý vůči ostat­ním, a pro­to se věč­ně dostá­vá do potí­ží. Heimlich jim nako­nec slí­bí, že už bude hod­né pra­sát­ko. To by se však do ved­lej­ší­ho domu nesměl při­stě­ho­vat nový sou­sed - vlk s nádo­bíč­kem. Heimlichovi se jeho cho­vá­ní nelí­bí, a tak jej sle­du­je svým dale­ko­hle­dem v povzdá­lí z okna své­ho domo­va, aby zjis­til co je onen nový sou­sed zač. Pravda je děsi­vá - vlk se totiž za úplň­ku mění v tlus­tou žen­skou, kte­rá má zálusk na nadí­va­ná pra­sát­ka k veče­ři. Podaří se Heimlichovi varo­vat a zachrá­nit své bra­try včas?

Jedná se o nej­krat­ší povíd­ku ze všech, sto­páž cca šest minut. Děj sice moci divá­ka neu­chvá­tí, ale jako pře­de­hra fun­gu­je dobře. Animace je cel­kem kva­lit­ně pro­pra­co­va­ná na to, že jde o men­ší kraťas. Smích nebo dokon­ce stra­ch na duši divá­ka to sice nevy­vo­lá, ale ale­spoň se uchecht­ne na bláz­ni­vým nápa­dem 🙂

Hodnocení povíd­ky: 55 %

 

Povídka č. 2 - NIGHT OF THE LIVING CARROTS

V dal­ší povíd­ce jsou hlav­ní­mi akté­ry hrdi­no­vé z celo­ve­čer­ní­ho ani­má­ku Monstra vs. Vetřelci (2009), kon­két­ně Dr. Šváb, mod­rý rosol B.O.B. a Obojživelník. Děj se ode­hrá­vá v pod­ve­čer o Halloweenu kolem jed­no­ho stra­ši­del­né­ho domu, kde  ze země vylé­za­jí zom­bie mrkve. Na návště­vu při­chá­zí také roso­lo­vi­tý B.O.B., kte­rý je napa­den jed­nou z nich a to mrkve váž­ně nesná­ší. Následuje vel­ká mrkví inva­ze, kte­rá napa­dá nic netu­ší­cí lidi v domě a mění je v zom­bie. Na pomoc při­chá­zí B.O.B.ovi přá­te­lé, aby se vypo­řá­da­li s nesku­teč­ně zákeř­ným zlem...

Tato povíd­ka má zkrát­ka šmrnc a divák se u ní baví od začát­ku až do kon­ce. Je to veli­ce vtip­né, svě­ží a dokon­ce kra­pek i děsi­vé. Odkaz na Shreka sice v ní nena­jde­te, ale zato desít­ky zom­bii mrkví to ano 🙂

Hodnocení povíd­ky: 80 %

Povídka č. 3 - THE GHOST OF THE LORD FARQUAAD

Děj povíd­ky je zasa­zen mezi prv­ním a dru­hým dílem původ­ní­ho fil­mu, kdy Shrek a Fiona po svat­bě i s oslí­kem jedou v cibu­lo­vém kočá­ře na sva­teb­ní cestu. Cestou je však prin­cezna Fiona une­se­na Theloniusem,přisluhovačem mrt­vé­ho lor­da, kte­rý ji odne­se do pro­kle­té­ho lesa. Shrek a oslík jsou mu v patách. Dostanou se na hřbi­tov duchů, kde stra­ší lord Farquaad i se svým dra­kem...

Shrek i s užva­ně­ným oslí­kem je koneč­ně na scé­ně, ale není to žád­né vele­dí­lo. Scénář je jed­no­du­chý a bez nápa­dů. To čím bavi­li fil­my SHREK 1 a 2 tu pro­s­tě nena­jde­te.

Hodnocení: 50 %

SHRNUTÍ:

Nový Shrek’s Thrilling Tales (2012) nepři­ná­ší nic nové­ho a nebýt dru­hé povíd­ky se zom­bii mrkve­mi, dalo by se říct, že jde zce­la o zby­teč­né dílo. Kam se poděl ten vtip a nápa­dy z prv­ních dvou fil­mů? Úpřímně, já už mám tolik přešhre­ko­vá­no, že zlo­b­ra a jeho baži­nu na něja­ký čas nemůžu ani cítit. Celkově mu dávám 60 %, i když si mys­lím, že jde o zby­teč­ný sní­mek. Děti snad potě­ší!

 

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Zelený sršeň (The Green Hornet)29. dubna 2012 Zelený sršeň (The Green Hornet) Přináším krátkou recenzi na první letošní film, který jsem zhlédla v kině :). The Green Hornet mě na rozdíl od mnoha jiných diváků nadchnul, jakožto jistý pokračovatel skvělého filmu Kick-Ass v rámci žánru "komediálního komiksového […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Hellboy25. května 2009 Hellboy Převést na filmové plátno některý z Mignolových komiksů o tzv. pekelném chlapci, bylo dlouho snem jistého mexického režiséra jménem Guillermo del Toro. Ale kdo to je? Je vůbec rozumné svěřit mu tak velký projekt? Proto si náš talent […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Interstellar- 85 % (40 % za příběh)5. dubna 2015 Interstellar- 85 % (40 % za příběh) Když jsem tak sledoval listopadové filmy v kinech, tak mi neuniklo, že Christopher Nolan natočil sci-fi film o ničení lidstva. Bohužel v té době jsem film v kinech nestihl a tak jsem se na promítání filmu dostal až dnešní […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Sex Tape - (45%)28. dubna 2015 Sex Tape - (45%) Dalo by se to také nazvat: 95ti minutová reklama na IPady. Ale ne, zase tolik jablek tam nebylo (asi na naplnění kamiónu), dobrá skoro jsem se divila, že Apple nebyl v závěrečných titulcích jako hlavní role. Ale o čem tento film vlastně […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Interstellar – Nolanova devátá symfonie12. listopadu 2014 Interstellar – Nolanova devátá symfonie Na kinematografii je krásné, že nás ještě stále dokáže překvapovat. I když podle upoutávek čekáte něco jako „Vesmírnou odyseu“ kříženou s „Gravigací“, "Vetřelcem" a většinou katastrofických filmů o záchraně světa, nejnovější film […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Steve Jobs - 60 %9. listopadu 2015 Steve Jobs - 60 % Když se Steve Jobs a geniální programátor Steve Wozniak dali do výroby osobních počítačů, byly jejich vztahy kamarádské a budoucnost před nimi vypadala růžově. Počítače měly budoucnost a Jobs to dobře věděl. Wozniak zase uměl představy a […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Sousedi (Neighbors) - 75%10. června 2014 Sousedi (Neighbors) - 75% Plakát k filmu Sousedi láká svojí cílovku na Setha Rogena a heslo "od tvůrců Apokalypsy v Hollywoodu". A cílovka je tudíž nažhavená na divokou jízdu, nekorektní humor, drogy, sex a rock'n'roll. Výsledek: cílovka může být spokojena, […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Interstellar na Blu-ray6. dubna 2015 Interstellar na Blu-ray Včera jsem recenzoval film. Dnes si čtete recenzi na Blu-ray. Je to pochvalné hodnocení. Kdyby byly veškeré filmy na digitálních nosičích v takové kvalitě, tak by se určitě prodávalo více filmů a prodejci a distributoři by byli […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • n200804240957_Colin28. dubna 2008 Telefonní budka (Phone Booth) Kdyby každého z nás měl na mušce odstřelovač, asi bychom všichni říkali jenom pravdu. Svět by se změnil a dost možná k lepšímu. Vzniká ovšem otázka, kdo a podle čeho bude vybírat odstřelovače a kdo je pak bude mít na mušce? A nakonec, […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Interstellar (2014)2. prosince 2014 Interstellar (2014) Interstellar jsem viděl už před několika dny, tak si troufám tvrdit, že mi v hlavě dostatečně "zkontemploval". Tož, vzhůru do toho... Mám rád sci-fi filmy, myslím tím skutečné sci-fi filmy, mezi něž neřadím třeba ani takové Hvězdné […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.