Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Ahoj, Terezko (Czesc Tereska) 2001

Ahoj, Terezko (Czesc Tereska) 2001
Ohodnoťte člá­nek

Filmů o dospí­vá­ní, kde se „cosi“ poka­zí je poměr­ně dost. Namátkou mohu zmí­nit Modyssonovo dílo Lilja 4-ever, či němec­ké Děti ze sta­ni­ce ZOO. Snímek Ahoj, Terezko je fil­mem pol­ské­ho reži­sé­ra Roberta Glinskiho z roku 2001. Glinski ke zpra­co­vá­ní své lát­ky při­stou­pil vel­mi zod­po­věd­ně, obě hlav­ní hrdin­ky si vybral ve výchov­ných ústa­vech (a konec­kon­ců ani jejich vlast­ní občan­ský život se moc neli­šil od toho fil­mo­vé­ho), ale pěk­ně popo­řád­ku.
Terezka je doce­la milá dív­ka, zpí­vá v kos­te­le, cho­dí vzor­ně do ško­ly, nekou­ří, nepi­je, sexu­ál­ně neži­je... Její záze­mí ale zrov­na ide­ál­ní není. Matka se sice sna­ží co to jen jde (domlou­vá Terezce vysně­nou návr­hář­skou ško­lu), ale otec je typic­kým pří­kla­dem zkra­cho­va­lé­ho člo­vě­ka, hod­ně pije, je vyho­zen z prá­ce a svo­ji frustra­ci pře­ná­ší i na zby­tek rodi­ny. Terezka ve ško­le potká­vá novou kama­rád­ku Renatu, kte­rá ji uka­zu­je zce­la jiný svět...
Režisér Glinski zvo­lil pro svůj film netra­dič­ní čer­no­bí­lý obraz, kte­rý mi ale při­jde vel­mi vhod­ný, neboť tím jen pod­tr­hu­je šedi­vou atmo­sfé­ru nejme­no­va­né­ho pol­ské­ho síd­liš­tě (prav­dě­po­dob­ně ve Varšavě) a cel­ko­vou depre­si.
Některé scé­ny jsou vel­mi půso­bi­vé, rád bych zmí­nil tře­ba tu, kde rodi­če dáva­jí Terezce pení­ze na lát­ku k šití a když si ona dív­ka jde pro peně­žen­ku (či co), tak se radí o tom, zda ji náho­dou neda­li víc než je tře­ba. Dost sil­ným zosob­ně­ním depre­sí a zou­fal­ství je i posta­va vozíč­ká­ře, kte­rá na mě osob­ně v prv­ních zábě­rech zapů­so­bi­la jako vel­mi sil­ná posta­va, nicmé­ně o to víc je ta změ­na půso­bi­věj­ší.
Film Ahoj, Terezko jis­tě prá­vem pat­ří mezi nej­ví­ce oce­ňo­va­né pol­ské sním­ky posled­ní­ho dese­ti­le­tí (např. cena Krzysztofa Kieslowského).

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • 5. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Frankenweenie: Domácí mazlíček - 65 %4. ledna 2013 Frankenweenie: Domácí mazlíček - 65 % Sparky je obětavý pejsek, který by pro svého lidského páníčka Viktora udělal cokoliv. Nejen že poslouchá a obětavě se snaží aportovat hozené předměty, ale dokáže po své smrti opět […]
  • Santa je úchyl - Denně vožralej, denně vožralej...22. prosince 2004 Santa je úchyl - Denně vožralej, denně vožralej... Řeknu vám upřímně (či spíše napíšu), že už jsem měl plné zuby všech těch přecukrovaných vánočních filmů, kde má Santa Claus břicho až na zem a na tváři nechutně roztáhlý úsměv. Konečně se […]
  • Město bohů13. března 2009 Město bohů Brousek. Ostří nože. Vyděšená slepice. Příprava jídla. Nebohý pták se stává součástí menu. A jiné slepici se zatím podaří utéct. „Chyťte tu slepici“ zařve mladík a náhle se usměje. V jeho […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Pozice dítěte - 72 %28. září 2013 Pozice dítěte - 72 % Známá interiérová desingérka Cornelia Kerenes plánuje oslavu svých významných narozenin, na které zve rodinu a své přátele. Je úspěšná a uznávaná ve svém oboru a mezi přáteli, ale […]
  • Stále spolu (2014)1. června 2015 Stále spolu (2014) Rodina Mlčochova není rozhodně běžnou českou rodinkou. Stačí se jen podívat na počet jejích členů... Dokumentaristka Eva Tomanová se rozhodla natočit snímek o svérazné rodině, která […]
  • Matka25. dubna 2008 Ti druzí (The Others) Režisér španělského původu Alejandro Amenábar se do širšího povědomí diváků zapsal filmem Abre los ojos, 1997 (Otevři oči). Film se zalíbil Tomu Cruisovi, jenž neváhal a koupil práva na […]
  • Incendies (Požáry) 201013. února 2012 Incendies (Požáry) 2010 Snímek Požáry režiséra Villeneuvea patří mezi ty filmy, po jejichž shlédnutí ještě chvílí nevěřícně zíráte na mizející titulky. I po skončení ve vás něco zůstane, nutí klást otázky a vůbec […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Reklama
loading...