Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Zelená míle

Zelená míle
Ohodnoťte člá­nek

Snad prv­ní film, o kte­rém nevím, co napsat, je to jed­no z neja­ty­pič­těj­ších děl posled­ní doby (posled­ních něko­li­ka let), kte­ré jsem shlé­dl a to jsem jich viděl oprav­du dost a to dokon­ce zvlášt­ní i na S. Kinga, pod­le jehož nove­ly byl film nato­čen.

Popravdě, pří­běh Vám pří­liš popi­so­vat nebu­du, pro­to­že bez vizu­ál­ní pod­po­ry to není ono, jde o pří­běh z věz­ni­ce, ve kte­ré čeka­jí odsou­zen­ci na smrt, jed­ním z nich je i gigan­tic­ký muž John Coffey, kte­rý má veli­ce zvlášt­ní schop­nos­ti..., ale neče­kej­te, žád­ný horor typu To, dojde sice k pár mystic­kým udá­los­tem, ale ty nejsou hlav­ní­mi body celé­ho pří­bě­hu, kte­rý je skvě­le zpra­co­ván a když si k tomu při­dá­me, kdo je auto­rem nove­ly, skvě­lé herec­ké výko­ny, jedi­né, co nám v této rov­ni­ci může vyjít je něco, co v posled­ní době nemá obdo­by.

Film sle­du­je pří­běhy něko­li­ka odsou­zen­ců na svět, ale také jejich dozor­ců, ale asi Vás pře­kva­pe­ní, že hlav­ním zápo­rá­kem není jen vězeň, ale také jeden z dozor­ců, nako­nec nás to dove­de tak dale­ko, že začne­me cítit sym­pa­tie k věz­ňům a nějak nám uni­ká, že jsou to odsou­ze­ní vra­zi, což, ale nepla­tí u všech, John Coffey je vyjím­ka, vyjím­ka, kte­rou jeho dob­ro­ta odsou­di­la k smr­ti, sna­ha pomo­ci, ale přes­to pomá­há až do své­ho kon­ce.

Zelená míle, jak už jsem napsal, mapu­je pří­běhy odsou­ze­ných věz­ňů a jejich dozor­ců, kte­ří, ale až na jed­no­ho, nejsou žád­né kru­té bes­tie, kte­ří si s věz­ni pohrá­va­jí z věz­ni, jako s hrač­ka­mi, ne, to roz­hod­ně ne, dozor­ci jsou také lidé, mají své city, své pro­blémy a respek­tu­jí prá­vo na důstoj­nost, i u tako­vých lidí, kte­ří spácha­li ty nej­hor­ší činy...

Jak už jste si prav­dě­po­dob­ně všimli, jed­nou z nej­vý­raz­něj­ších postav je John Coffey, obrov­ský muž tma­vé ple­ti, kte­rý se ovšem doká­že rado­vat jako malé dítě z tako­vých věcí, jako jsou hvězdy na nebi, doká­že být neu­vě­ři­tel­ně bez­pro­střed­ní, ale doká­že půso­bit, také veli­ce váž­ným dojmem a to není vše, doká­že vylé­čit růz­né cho­ro­by...

Mým zámě­rem bylo Vám poskyt­nout jen něko­lik bodů, kte­ré by Vám zhru­ba nastí­ni­ly, o co krá­čí, ale nepro­zra­di­ly víc, než je potře­ba a dou­fám, že se mi to poved­lo a vy rych­le zaběh­ne­te do půj­čov­ny a sáh­ne­te po video­ka­ze­tě s nápi­sem „Zelená míle“, pro­to­že pokud ne, unik­ne Vám jed­na z nej­vět­ších fil­mo­vých udá­los­tí posled­ní doby...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • 5. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Alois Nebel (2011)6. prosince 2011 Alois Nebel (2011) Alois Nebel, aneb jak se stát z komiksového undergroundu hvězdou multikin, i když...s těmi multikiny to asi zase až tak žhavé nebude. Asi je celkem zbytečné znovu opakovat všechny už snad […]
  • Zběsilý útěk - Running Scared19. února 2007 Zběsilý útěk - Running Scared Když v Hollywoodu hledají dokonalého představitele psychopatické Rusa (popřípadě nacisty), pak je první na seznamu Karel Roden. A stejná role mu připadla i v americkém thrilleru Zběsilý […]
  • 10. listopadu 2004 Recenze: Svět zítřka - Star Wars ze 30. let Kenny Conran debutoval a natočil takový další díl Star Wars, neboli Hvězdných válek. Nevybral si ale dalekou galaxii a kdysi dávno, ale vybral si Zemi a čas po první světové válce, kdy […]
  • Země zítřka - 40 %20. května 2015 Země zítřka - 40 % Špatná budoucnost nikoho neděsí! A to je špatné, velice špatné. S tím se musí něco udělat.  Jestli to nezajímá běžné lidi, pak musí nastoupit robotická dívka Athena se svou utkvělou […]
  • Upíři: Návrat - Vampires: The Turning1. února 2006 Upíři: Návrat - Vampires: The Turning Jednou se to musí stát každému, kdo navštěvuje videopůjčovny. Všechny hity už jste viděli, nové zatím nepřišly, tak co teď? Začnete si prohlížet obaly a hledat ten, který vás zaujme. V […]
  • Cypher3. dubna 2005 Cypher Představte si že žijete ve světě, který tak úplně není takový jaký se vám zdál. Představte si že vás firma najme jako tajného agenta. Představte si že nic okolo vás není pravda.Pokud […]
  • Saw 2 - “Vzal bych si půl kila lidských ledvin a nějaká ta uzená žebra…“3. března 2006 Saw 2 - “Vzal bych si půl kila lidských ledvin a nějaká ta uzená žebra…“ Upřímně řečeno, když mi byla dopřána první várka Hry o přežití, nebyl jsem z toho nikterak unešený. Pravda, první půle mě ještě jakžtakž přikovala k sedadlu, avšak čím více se snímek […]
  • Equilibrium - recenze20. června 2003 Equilibrium - recenze Představte si, že se nemůžete radovat, nemáte se proč smát, nemáte co závidět, nemůžete milovat, nemůžete nenávidět. Život bez sporů a válek, život bez svobody. Je to ještě vůbec život? […]
  • The Pyramid (2014)6. prosince 2015 The Pyramid (2014) Člověk který už nakoukal několik základních filmů, které se holedbají kolonkou "horor", má jasno. Když už tým amerických vědců vykope nějakou starou stavbu, tak je jasné, že se bude něco […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Recenze knih/filmů