Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Slepičí úlet

Slepičí úlet
Ohodnoťte člá­nek

Na sle­pi­čí far­mě žijí malé roz­to­mi­lé sle­pič­ky, kte­ré má kaž­dý rád.A všech­ny sle­pič­ky se mají navzá­jem rády.Každé ráno far­mář krmí sle­pič­ky a večer jim pouš­tí něco z reper­toá­ru Carla Orffa .To aby jim neby­lo před spaní.Každý pátek se sle­pič­ky mohou pro­běh­nout na pas­tvu (!!!!!!!) a večer ule­ha­jí do měk­kých peři­nek s poci­tem, že je má někdo rád...Alespoň takhle by to mělo vypadat.Jenže na Tweediově far­mě je to tomu jinak.Slepičky neži­jí v kom­for­tu a pře­py­chu, ale muse­jí sná­šet vajíč­ka a když nesne­sou daný počet vajec, půjdou do polívky.Což se pocho­pi­tel­ně 99 sle­pič­kám ze 100 nelíbí.Jenže jak to tak vypa­dá, nemo­hou s tím nic dělat.Vlastně mohou utéct, ale to, při­znej­me si, není moc efektivní.Až jed­no­ho dne dosta­nou novou naději.Do jejich „kon­cen­t­rá­ku“ omy­lem spad­ne kohout Rocky (Mel Gubson)...i když-on k nim vlast­ně nespadl.ON PŘILETĚL!!!!!A tak se sle­pič­ky roz­hod­nou, že z tábo­ra nuce­ných pra­cí odle­těj po svejch.Jenže nic není nikdy tak jak se zdá, a sle­pič­ky mož­ná zase skon­čí tam kde zača­li.  Tento jed­no­znač­ně nej­zá­bav­něj­ší ani­mo­va­ný film posled­ních let nato­čil ambi­ci­óz­ní brit­ský reži­sér a ani­má­tor Nick Park.Ten se naro­dil v roce 1958 a svůj prv­ní ani­mo­va­ný film nato­čil již ve svých tři­nác­ti letech.Později nato­čil fil­meč­ky jako Pohodlíčko , Nesprávné kalho­ty nebo Ochloupek.Doma už se mu tedy válí něja­ký ten OSCAR a po zku­še­nos­tech, kte­ré ve svě­tě ani­mo­va­né­ho fil­mu nasbí­ral není divu, že si troufl nato­čit ten­to ani­mo­va­ný film, na kte­rém má mimo jiné i podíl na námě­tu.

Kvalita fil­mu se nedá zapřít.Film má vtip­ný scé­nář, dobrou hud­bu a pře­de­vším i po vizu­ál­ní strán­ce je pros­tě výborný.Tak napří­klad pro kaž­dou hlás­ku mají sle­pi­ce jiný zobák.Což je chvályhodné-nejdená se totiž o žád­ní ite­ro­va­ný zobák, kte­rý je zavřený-otevřený-zavřený-otevřený...
Uvedl jsem, že film je veli­ce zábavný.Bavit vás ale nebu­de jen oprav­du dob­ře napsa­ný scé­nář, stá­čí se jen podí­vat na chsich­tí­ky těch sle­pic a musí­te se při­nejmen­ším pousmát.Jen se podí­vej­te na obrá­zek nahoře.Jen málo­kte­rý herec se doká­že tak­to geni­ál­ně tvářit.Ardmani to doká­za­li s kusem plas­te­lí­ny.

A může­me pokra­čo­vat dále-rafinovaná hud­ba Harry Gregsona Williamse (Střelci na ůtě­ku) a Johna Powella (Tváří v tvář,Mravenec Z-společně s Williamsem).K fil­mu se napros­to hodí a všech­ny scé­ny doko­na­le podmalovává.I na samot­ný poslech je výbor­ná.

Je vel­mi těž­ké napsat recen­zi na tak ori­gi­nál­ní film, kte­rý je neo­kou­ka­ný a záro­věň paro­du­je tako­vé hitov­ky jako Velký útěk, Indiana Jones nebo Frajer Luke.Pokud ješ­tě stá­le nemá­te pocit, že Slepičí úlet musí­te vidět, tak sem buď­to pou­žil málo super­la­ti­vů nebo vám pros­tě není pomoci!!!!!A pokud se na ten­to film ale­spoň kout­kem oka nepo­dí­vá­te, tak vás uklo­vou sle­pi­ce a seže­rou pra­sa­ta!!!

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Z prezidentské kuchyně (Saveurs du Palais, Les) - 70 % 7. března 2013 Z prezidentské kuchyně (Saveurs du Palais, Les) - 70 % Je krásné počasí a v malebné krajině ve Francii bloudí černé auto. Jeho řidič se ztratil, a tak volá paní Hortense (Catherine Frot). Po navigaci ji vyzvedává, doveze na nádraží a posílá do […]
 • Dopis na rozloučenou: oblý bílý kamínek znamená štěstí.10. dubna 2015 Dopis na rozloučenou: oblý bílý kamínek znamená štěstí. Těm, které máme rády, najdeme kamínek a darujeme jim ho. Oblý pak znamená, že život bude šťastný. Velký a hranatý, znamená život plný hořkosti, nástrah a nepředvídaných změn. Průvodce, v […]
 • 2. března 2007 Kvaska - Recenze Vězeňské prostředí a zákulisí muzikálu, také se vám tato kombinace nezdá dvakrát běžná? Ovšem právě tuto myšlenku si zvolili manželé Landovi pro svůj nový film s názvem Kvaska. No film, […]
 • Rafťáci - recenze13. května 2006 Rafťáci - recenze Karel Janák se po úspěchu Snowboarďáků rozhodl, že dvakrát vstoupí do téže řeky, a proto přichystal se stejným týmem, ale bez původního snowboarďáckého producenta film, který se prvnímu - […]
 • Recenze: Znamení8. listopadu 2002 Recenze: Znamení Podstatu kruhů v obilí se dozví Mel Gibson a Joaquin Phoenix v nejnovějším sci-fi thrilleru režiséra M.Night Shyamalana.Piktogramy, nebo chcete-li, kruhy v obilí, se na naší planetě […]
 • Hory mají oči 2 - Co si dáte na jídlo?10. září 2007 Hory mají oči 2 - Co si dáte na jídlo? Paroubek je „sympaťák“, Topolánek zase symbolem spořádaného rodinného života a tráva… ta je zelená jako americká měna. Jsou věci, které jsou neochvějně dané. Stejně jako okolnosti, při […]
 • Klub únosců - recenze23. července 2005 Klub únosců - recenze Klub únosců je celkem neznámý britský film, který jsem asi před rokem objevila ve videopůjčovně. Je to historický film, kde herci nejsou žádné celebrity a jméno režiséra mi nic neříkalo. […]
 • Chraň nás od zlého - 65 %2. července 2014 Chraň nás od zlého - 65 % Newyorský policista Ralph Sarchie pracuje v jedné z nejnebezpečnějších částí New Yorku, v Bronxu. Každý den tak řeší případy plné násilí, ne vždy však je jeho vyšetřování úspěšné. Jediným […]
 • Vánoce naruby - Christmas With The Kranks17. prosince 2005 Vánoce naruby - Christmas With The Kranks Můžete peskovat nad mnoha věcmi, které se vánoc týkají. Snad nad tím, že pár dní před Štědrým dnem vás v obchodech čeká skoro boj o život, možná nad tím, že v posledních letech nás místo […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
STAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
STAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (2 BLU-RAY) - LIMITOVANÁ EDICE PRVNÍ ŘÁDSTAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (2 BLU-RAY) - LIMITOVANÁ EDICE ODPOR