Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Monty Pythonův Život Briana

Monty Pythonův Život Briana
Ohodnoťte člá­nek

A jsme zase zpát­ky u naše­ho seri­á­lu o Monty Pythonech. Kdybych měl vybrat film, kte­rej nad vše­ma jejich díl­ka­ma mír­ně vyční­vá, bude to asi prá­vě Brian. On je to svým způ­so­bem geni­ál­ní nápad. Vrátit se do Judeje, 33 po kris­tu a sle­do­vat osud NE Ježíše, jak by kaž­dej čekal, ale Briana. Briana, kte­rej vlast­ně měl tak tro­chu smůlu, pro­to­že se v útlém věku málem stal vyvo­le­ným on. Teď je z něj dospě­lej člo­věk a začí­ná se rozkou­ká­vat po ženách, ale pak nara­zí na bari­é­ry míst­ní­ho oku­pač­ní­ho řím­ské­ho zastu­pi­tel­stva v čele s Pilátem, a roz­hod­ne se vstou­pit do Lidové Fronty Judeje, tero­ris­tic­ké orga­ni­za­ce, kte­rá si dává za cíl dik­ta­tu­ru jed­nou pro­vždy svrh­nout, i když jí chy­bí argu­men­ty (Co nám Římani kdy dali, co? - Silnice, ško­ly, víno, kana­li­za­ci, zavla­žo­vá­ní, pořá­dek na uli­cích...) a navíc ji brz­dí vlast­ní byro­kra­tic­ká maši­né­rie. A pak, přes něko­lik dal­ších vel­kejch zvra­tů v ději se Brian sta­ne vyvo­le­ným pro stov­ky lidí, kte­ří ho násle­du­jí na kaž­dém kro­ku jako své­ho Ježíše. A to ješ­tě zda­le­ka není všech­no. O jeho slá­vě se doslech­ne Pilát a dá ho ukři­žo­vat jako mučed­ní­ka - jak trp­kej konec...

Na dobu vydá­ní (1979) je Brian po tech­nic­ké strán­ce bri­lant­ní. A to zda­le­ka není jedi­nej důvod, porč se na něj dívat. Tím je hlav­ně herec­ký mis­trov­ství hlav­ních akté­rů z MP, kte­ří tu hra­jí snad stov­ky rolí najed­nou a vůbec jim to neu­bli­žu­je, nao­pak. Masové scé­ny typu Pilátův pro­jev nebo dav před Brianovým domem pat­ří ke sko­ro kla­si­kám žán­ru.

Nápad fil­mu je vyni­ka­jí­cí a to hlav­ní, proč se na to bude­te asi dívat, je vtip. Ten je pros­tě všu­de, ať už je to iro­nic­ký nad­hled na celou spo­leč­nost a sati­ric­ký podá­ní všech per­són, tak samot­ný dia­lo­gy. Každej urči­tě aspoň jed­nou sly­šel o zdej­ších mimo­zemš­ťa­nech, Pilátovým Pyjovi Čůrovi, o věz­ňo­vi, kte­rej si nebe před­sta­vu­je tak, že ho ukři­žu­jou nebo o Regovi, vedou­cím LFJ, kte­rej do žád­ný akce nikdy necho­dí, pro­to­že jak říká, bolí ho záda...

Nedá se nic dělat, Brian je geni­ál­ní film, kte­rej bom­bar­du­je něco, co dneska křes­ťa­ni pova­žu­jou za samo­zřej­most, to zna­me­ná, že všech­no, co je v Bibli, je prav­da. Brian nao­pak uka­zu­je, že víra je zatra­ce­ně slo­ži­tá věc a že mysl lidí je snad­no ovliv­ni­tel­ná. A pro­to­že mám mysti­fi­ka­ce sak­ra rád, musím se při­klo­nit k nej­vyš­ší­mu hod­no­ce­ní.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Maska zrcadla28. září 2006 Maska zrcadla - To tady každý nosí masku? - Samozřejmě.   Jak potom poznáš jestli jsi šťastná nebo smutná? - Mám přece tvář. - Abych řekl pravdu, bez masek mi vy lidé připadáte všichni […]
  • Velká ryba - Recenze3. září 2004 Velká ryba - Recenze Jak tenká je hranice mezi tím, co se stalo, a tím, co bychom chtěli, aby se stalo? Jaký je rozdíl mezi skutečností a sny, pokud je člověk natolik sebevědomý a odvážný („Pravda je, že já […]
  • Harry Potter a Relikvie smrti - část 1 (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I)29. dubna 2012 Harry Potter a Relikvie smrti - část 1 (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I) Už strašně dlouho jsem nenapsala žádnou recenzi... No, teď rozhodně přišel správný čas. Nový Harry Potter mě totiž nehorázným způsobem překvapil, můj skepticismus se v prvních minutách […]
  • Vetřelci (Aliens) - 100 %8. června 2012 Vetřelci (Aliens) - 100 % Bishop: „Víte, radši bych tam nešel! Možná jsem umělý, ale nejsem blbec." Jako malý dospívající teeneger jsem se Toho monstra z břicha bál. Původní film Vetřelec (ještě v jednotném […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Monty Pythonův Smysl Života13. února 2005 Monty Pythonův Smysl Života Monty Pythona, nebo spíš skupinu komiků, kteří jsou za něj zodpovědní, nejspíš není třeba blíže představovat. Tihle pánové stojí za Létajícím Cirkusem, což je (pro ty co by náhodou […]
  • Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic - 90%17. února 2013 Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic - 90% Tak zas po delší době jsem šel na 3D film. Naštěstí jenom na novinářskou projekci, a tak jsem to měl zdarma, tak mi nevadila cena lístku. Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic je film od […]
  • Till Eulenspiegel (Till Enšpígl) - 50 %15. listopadu 2013 Till Eulenspiegel (Till Enšpígl) - 50 % Už jako malé dítě Till Eulenspiegel provokuje lidi kolem sebe, ale do skutečných problémů se dostává v dospělosti. Poznávání lidí ho baví a dokáže se dostat z každé šlamastyky. V jedné […]
  • Choking Hazard - Dýchejte zhluboka (dokud ještě můžete).17. dubna 2004 Choking Hazard - Dýchejte zhluboka (dokud ještě můžete). Smysl života je ošemetná věc. Pro někoho to jsou holky, pro jiného vdolky a pro dalšího třeba jeho cvičený křeček. Staří Řekové se plavili do Tróje za krásnou Helenou a strýček Skrblík […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Recenze knih/filmů