Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Jarmark marnosti - recenze

Jarmark mar­nos­ti - recen­ze
Ohodnoťte člá­nek

  Nový film Miry Nairové je his­to­ric­ké melod­ra­ma z 19. sto­le­tí ode­hrá­va­jí­cí se pře­váž­ně v Anglii v obdo­bí napo­le­on­ských válek. Je nato­čen na námět romá­nu Trh mar­nos­ti od Williama Makepeace Thackeraye. A podá­vá lehce iro­nic­ký a tro­chu humor­ný pohled na teh­dej­ší ang­lic­kou spo­leč­nost.

  Hlavní hrdin­ka Becky Sharpová (Reese Witherspoonová) je dce­ra chudé­ho malí­ře. Sní o boha­té budouc­nos­ti. Nechává se najmout jako guver­nant­ka do rodi­ny svým cho­vá­ním poně­kud zvlášt­ní­ho Pitta Crawleyho (Bob Hoskins). Tam se sezná­mí s jeho mlad­ším synem Rawdonem (James Purefoy) a spřá­te­lí se s pano­vač­nou tetou Mathildou (Eileen Atkinsová). Po něja­ké době si Rawdona taj­ně vez­me. Ze začát­ku jsou plni opti­mis­mu, a ačko­liv je Rawdon vydě­děn, žijí si na vel­mi vyso­ké úrov­ni. Její život ovliv­ňu­jí její přá­te­lé a pře­de­vším mar­kýz Steyne. Film sle­du­je celo­ži­vot­ní sna­hu Becky zís­kat za kaž­dou cenu význam­né mís­to ve spo­leč­nos­ti. Paralelní dějo­vá linie se věnu­je život­ním peri­pe­ti­ím její nej­lep­ší a jedi­né pří­tel­ky­ně, naiv­ní a dob­ro­sr­deč­né Amélie a její­ho málo šťast­né­ho man­žel­ství s Johnem Osbornem, kvů­li kte­ré­mu po dlou­há léta zce­la igno­ru­je náklon­nost jeho pří­te­le Dobbina.

 Film trva­jí­cí 138 minut byl na můj vkus až pří­liš dlou­hý, někte­ré pasá­že se vlek­ly a děj ztrá­cel na počá­teč­ní sviž­nos­ti. Ačkoliv živo­ty hlav­ních hrdi­nů vel­mi ovliv­ní vál­ka, vět­ší bojo­vou akci tam nena­jde­te.

  Možná vás pře­kva­pí chlad, s jakým se cho­vá Becky ke své­mu muži a jejich syno­vi, ale musí­te si uvě­do­mit, že si ho bra­la jen pro pení­ze a posta­ve­ní ve spo­leč­nos­ti.

  Určitě vás okouz­lí scé­na, v níž Reese Witherspoonová tan­čí ori­en­tál­ní tanec na počest krá­le a roz­hod­ně vás poba­ví její dia­lo­gy s Rawdonovou pano­vač­nou tetou.

  Výkony her­ců, pře­de­vším Jamese Purefoye a Eileen Atkinsové, jsou vyni­ka­jí­cí.

  Film je zají­ma­vá his­to­ric­ká freska, ale zno­vu vidět bych ho nemu­se­la.

hra­jí: Becky Sharpová - Reese Witherspoonová ( Velmi nebez­peč­né zná­mos­ti, Pravá     blon­dýn­ka I, II)

        Rawdon Crawley - James Purefoy (Příběh rytí­ře, Legenda o sva­tém Jiřím a dra­ko­vi)

        tetič­ka - Eileen Atkinsová ( Co ta hol­ka chce)

        Pitt Crawley - Bob Hoskins (Cotton Club)

        mar­kýz Steyne - Gabriel Byrne ( Muž se želez­nou mas­kou)

        Amelia Sedleyová- Romola Garaiová ( Hříšný tanec II)

        Dobbin - Rhys Ifans ( Náhradníci, Slez ze stro­mu, Spadl z obla­ků)

        George Osborne - Jonathan Rhys - Meyers

        pan Osborne - Jim Broadbent ( Deník Bridget Jones)

kame­ra: Declan Quinn

hud­ba: Mychael Danna

scé­nář: Matthew Falk, M. Skeet, Julian Fellows

kos­týmy: Beatrix Anna Pastzorová

režie: Mira Nairová

dél­ka: 138 minut

ori­gál­ní název: Vanity Fair

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • 5. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Ironclad23. ledna 2017 Ironclad Děj filmu se odehrává ve 13. století v Anglii. Rebelující rytíři v čele s vévodou z Pembroke, Williamem Marshallem (James Purefoy) se postaví proti tyranskému králi Janovi (Paul Giamatti). […]
  • 28. prosince 2006 SAW III - Recenze Jigsaw se opět vrací, a to v podobě už třetího pokračování. Zde rozehraje tutéž hru o život jako v minulých dvou částech. Bude to ale stále tak působivá podívaná jako v předchozích […]
  • Cypher3. dubna 2005 Cypher Představte si že žijete ve světě, který tak úplně není takový jaký se vám zdál. Představte si že vás firma najme jako tajného agenta. Představte si že nic okolo vás není pravda.Pokud […]
  • n200804282120_Etiopie30. dubna 2008 Odstřelovač (Shooter) Je klidná noc. Všichni lidé dobré vůle dávno spí. Velmi by je ale překvapilo, co se teď děje na okraji města. Tam, kam nikdo nechodí bezdůvodně. Místní hřbitov je totiž svědkem činnosti […]
  • Hostel17. března 2006 Hostel Mučení, zabíjení, krev. Pokud Vás tato tři slova neodradila od čtení tohoto článku a spíše Vás přilákala, znamená to,že by se mohlo jednat o film právě pro Vás. Hostel tak zní nový film […]
  • Vesnice1. června 2009 Vesnice (The Village) M. Night Shyamalan přichází s dalším mysteriózním snímkem, jenž nás zavádí do klidné vesnice poblíž lesa. Všechno ale není tak poklidné, jak se zdá.   Rozebírat děj, aniž by se prozradila […]
  • Swing Kids (1993)24. června 2014 Swing Kids (1993) Swing Kids je americký film odehrávající se v roce 1939 v nacistickém Německu. Matně si pamatuji, že jsem jej už kdysi viděl na obrazovkách čerstvě se narodivší TV NOVA v hlavním vysílacím […]
  • 200706292037_Bloodrayne1. července 2007 Bloodrayne Práce Uwe Bolla jsou mezi fanoušky pojmem. Tedy pokud se o nějakých fanoušcích dá vůbec mluvit. Jedná se o rozsáhlou základnu příznivců PC her, z nichž Bollovy filmy čerpají inspiraci a […]
  • Válka světů - recenze10. července 2005 Válka světů - recenze Knižní adaptace jsou velice vděčné, na rozdíl od komiksů. V úspěšných knihách jsou vždycky dobré příběhy, dobré postavy a hlavně pokud jsou knihy hodně slavné, tak přitáhnou hodně lidí do […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Recenze knih