Trio z Belleville
Trio z Belleville
Ohodnoťte člá­nek

Další z fas­ci­nu­jích ani­mo­va­ných fil­mů. Patřící ke sku­pi­ně fil­mů, kte­ré uvi­dí­te, zapa­ma­tu­je­te si je a vzpo­mí­ná­te na ně. Nepatří k ame­ric­kým pro­duk­tům, pat­ří ke stej­ně sku­pi­ně fil­mů jako je Cesta do Fantazie...

Dlouho si lámu hla­vu tím, co mám vlast­ně napsat o fil­mu, co jsem vče­ra viděl? Ano je to ani­mo­va­ný, ano je to fran­couz­ský, ano je to krás­ný, ano je to doko­na­lý!! Ale co dál. Jednu věc, ten­to film je pros­tě poe­tic­ký šíle­ný ani­mo­va­ný fran­couz­ský film, se vší zapo­je­nos­tí fan­ta­zie, kri­ti­ky všech mož­nos­tí Francie a Ameriky. Od fran­couz­ské­ho „žabo­žrout­ství“ po ame­ric­kou tloušť­ku.

A o čem vlast­ně ten film je? No je o tom, že jed­na sta­rá paní zjis­tí u své­ho bacu­la­té­ho vnouč­ka záli­bu v kole, a ke psu, kte­ré­ho mu dala, při­dá bicy­kl. Jak se ten bacu­la­tý klou­ček změ­ní v cyk­lis­tu a hafik ve vel­ké­ho psa, tak se něco sta­ne. Kluk už není bacu­la­tý, ale je štíh­lý jako prou­tek a sta­ne se z něho oprav­do­vý cyk­lis­ta, se sva­ly jenom v pat­řič­ných mís­tech. A ze psa se sta­ne vel­ké psis­ko, kte­ré jenom umí ště­kat na pro­jíž­dě­jí­cí vlak.A co babič­ka se nezmě­ní.

A co dál? Našeho cyk­lis­tu ukrad­nou mafi­á­ní, a celý babič­či­no spo­le­čen­ství - babič­ka a pes ho jedou vysvo­bo­dit do nezná­mé země Ameriky, kte­rá je plná cizích lidí a tlustých Američanů. A pot­ka­jí tam v Americe zná­mé trio z Bellevile, už tři seschlé sta­ře­ny, kte­ré jsou dost div­né, ani bych neměl poví­dat, co jedí. Však to pozná­te.

Film je zda­ři­lou kom­bi­na­cí 2D kla­sic­ké ani­ma­ce a 3D počí­ta­čo­vé a všech­no v tom je navzá­jem dost dob­ře vzá­jem­ně pospo­jo­va­né, že není moc na ško­du, že tyto dva dru­hy ani­ma­ce jsou pospo­lu. Už vidím, kolik prá­ce dalo ani­má­to­rů a pro­gra­má­to­rům pospo­jo­vat vše­mož­nou ani­ma­ci pospo­lu.

A co Vám dopo­ru­čím? Ano jdě­te na ten­to film, není sice v moc kinech, já sám jsem ho viděl v jed­nom vel­kém kině v Pardubic, kde bylo nar­vá­no celý­mi 10 lid­mi, ale když se o fil­mu dozví mno­ho lidí, tak ho tře­ba v kinech budou dávat del­ší dobu..Jenom upo­zor­ňu­ji, že to není film pro malé děti, je to film pro lidi, kte­ří mají rádi expe­ri­men­ty, a nesta­čí jim nor­mál­ní fil­mo­vá (pře­váž­ně ame­ric­ká) pro­duk­ce…

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • 25. září 2002 Past Tak mesic po premiéře filmu Vám přináším snad dobrou recenzi na film Past se Seanem Connerym a Catarinou Zeta-Jones   Tak zase mám zpoždění v tom, že nestíhám psát recenze. No by […]
  • 5. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Frankenweenie: Domácí mazlíček - 65 %4. ledna 2013 Frankenweenie: Domácí mazlíček - 65 % Sparky je obětavý pejsek, který by pro svého lidského páníčka Viktora udělal cokoliv. Nejen že poslouchá a obětavě se snaží aportovat hozené předměty, ale dokáže po své smrti opět […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Hrdina (Ying xiong) - recenze22. května 2003 Hrdina (Ying xiong) - recenze Další podařený kousek z východní produkce.Jeden z nejmocnějších králů čínské historie, Qin, musí čelit četným pokusům o atentát od svých hlavních nepřítelů. Jeho největší obavy však […]
  • Vybíjená - 60 %3. března 2015 Vybíjená - 60 % Čtyřicátníci Skippy, Jeff a Tom jsou kamarádi již od studentských let na gymnáziu. Tehdy to byli mladí a energičtí mladíci, kteří kromě studia prožívali i své první lásky, zklamání, naděje […]
  • Pojedeme k moři (2014)27. dubna 2014 Pojedeme k moři (2014) Jirka Mádl je typ člověka, o kterém byste řekli, že neumí do pěti počítat a on vás pak překvapí tím, jak zvládne používat integrály a derivovat. To je potom šok... Pozitivní šok. Mádla […]
  • Smrt přichází v bílém (Dead End) 200327. července 2014 Smrt přichází v bílém (Dead End) 2003 Ocitnout se na Štědrý den v autě s rodinkou, která je minimálně dost zvláštní asi není zrovna ideální způsob trávení tohoto svátku. Když k tomu navíc připočteme to, že po silnici jaksi […]
  • Monty Pythonův Smysl Života13. února 2005 Monty Pythonův Smysl Života Monty Pythona, nebo spíš skupinu komiků, kteří jsou za něj zodpovědní, nejspíš není třeba blíže představovat. Tihle pánové stojí za Létajícím Cirkusem, což je (pro ty co by náhodou […]
  • Román pro muže, který nemůže14. září 2010 Román pro muže, který nemůže Šest let po Renčově filmové adaptaci Románu pro ženy přichází zopakovat komerční úspěch na plátnech kin další z úspěšných bestsellerů Michala Viewegha Román pro muže. Projekt, který si na […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X