Prci, prci, prcičky 2
Prci, prci, prcič­ky 2
Ohodnoťte člá­nek

Mysleli jste si, že exis­tu­je pro­du­cent, kte­rý se jed­nu výdě­leč­nou „krá­vu“ nepo­ku­sí podo­jit ale­spoň dvakrát?Nemysleli!Fajn.Je vidět, že nejste blbý.Po úspě­chu prv­ní­ho dílu, kte­rý vytě­žil dva­náct­krát tolik (125 USD) než stál, se tu samou krá­vu poku­si­lo podo­jit (tak­též úspěš­ně) i něko­lik pro­du­cen­tů jiných a z toho vze­šli tako­vé věci jako Road Trip, Hele vole, kde mám káru?, Křupan (to byli ty úspěš­né) nebo Klub srá­čů (to je ten neúspěšný-nicméně se film sám sebe hod­no­tí již pod­le názvu-je to váž­ně sračka).Nakonec pak v polo­vi­ně roku 2001 vtr­hl do Amerických ten­to díl dru­hý a všech­ny před­chá­ze­jí­cí fil­my roz­vál­co­val a v lis­to­pa­du 2001 jsme se ho dočka­li koneč­ně i mi.Do kin se tak nahr­nu­la ban­da -po fekál­ních orgi­ích toužící- tee­nage­rů, mezi kte­rý­mi kolo­va­li legen­dy typu: „To jed­nou na hudeb­ním tábo­ře…“ (Bože!, to je tak proflá­k­lý, že mám chuť zabí­jet, když to na mě něja­kej magor ze ško­ly vytáh­ne) a o tuč­né zis­ky bylo posta­rá­no i u nás.Já mezi nimi sice chy­běl, ale o to víc jsem film vychut­nal v záti­ší své­ho počí­ta­če, než-li v sálu vše­muse­de­bil­něs­me­jí­cích idiotů.Ale teď už k věci… Po roce pro­ži­tém na růz­ných Univerzitách se par­tič­ka čtyřech nadr­že­ných šílen­ců opět v kom­plet­ní sesta­vě sešla.Jim (Jason Biggs) je stá­le ten stej­ný Jim, kte­ré­mu roz­luč­ko­vou sou­lož s pří­tel­ky­ní pře­ru­šil milu­jí­cí otec (Eugen Lewy),  Oz (Chris Klein) je taky ten stá­le stej­ný Oz, kte­rý na roz­díl od Stiflera (Stifler je stá­le ten stej­ný debil Stifler) „neza­su­nul“ za celý rok ani jed­nou („23krát a to nepo­čí­tám kuř­by v knihov­ně“),  ale za to se pokou­ší expe­ri­men­to­vat se sexem po tele­fo­nu s Heather (Mena Suvari);Finch (Eddie Kaye Smith) je taky ten stej­ný Finch, kte­rý ale začal cvi­čit Tantrický sex, aby byl při­pra­ven na „Stiflerovu mat­ku“ a  Kevinovi (Thomas Ian Nicholos) se nic pod­stat­né­ho nestalo…No a pro­to­že prázd­ni­ny jsou vět­ši­nou cel­kem nud­ný, roz­hod­la se tahle čtyř­ka (Stiflera ale vza­li z finanč­ních důvo­dů, tak­že nechtě­ná pět­ka) vyra­zit na cha­tu k jeze­ru a pro­pa­řit tam celý prázdniny.No, osu­dy se zase kla­sic­ky pro­mí­cha­jí, čeká nás něja­ké to pona­u­če­ní (i když asi ne) a Jimovi se sta­ne opět nepěk­ná příhoda…Prostě kla­sic­ký Prcičky…
 Ale ne zas tak úpl­ně, pro­to­že už nejsou tak vtip­ný jako prv­ní díl, a hlav­ně jim něco chybí.Ale nej­zá­sad­něj­ší pro­blém je tak tro­chu ve scé­ná­ři, kte­rý je spí­še jakousi nezá­vaz­nou sérií komic­kých scé­nek, ze kte­rých by se klid­ně dala posklá­dat epi­zo­da něja­ké­ho Mr.Beana.Ale bohužel.I scé­náris­ta se ten­to­krát pokou­šel podo­jit tu „pověst­nou krá­vu“, tak­že je tu zase jed­na scé­na s Jimem, kte­rý sice výji­meč­ně nic nezná­sil­ňu­je, ale za to si zamě­ní tubu s lepi­dlem za tubu s rubri­kan­tem a  tak­též nechy­bí něko­lik pří­mo nechut­ných scén, kdy trum­pe­tis­ta začne hrát na trum­pe­tu, kte­rou měl Jim zara­že­nou v řiti nebo „kterak Korejec pomo­čí Stiflerovu hlavu“.Ale naštěs­tí je tu i pár cel­kem neotře­lých scén a poměr­ně dob­ří her­ci, z nichž asi nej­vět­ší ces­tu ura­zil Sean William Scott (Nezvratný osud, Hele vole, kde mám káru?, Evoluce, Road Trip coby Stifler, Mena Suvari (Křupan, Americká krá­sa) a Jason Biggs (Křupan, Jay And Silent Bob Strike Back, ale jinak nic moc…).
 Ani režij­ně není film zvlád­nu­tý špat­ně (přes­to­že ho reží­ro­val začá­teč­ník James B. Rodgers, kte­rý krát­ce poté nato­čil výteč­ně nepo­ve­dou a nevtip­nou kome­dii Řekni, že to tak není s Chrisem Kleinem a Heather Graham) a nijak si nemůžu stěžovat.Ale i pře­se všech­nu sna­hu, dobrou hud­bu (úvod­ní song od Blink-182 je výteč­ný a dokon­ce tu dostal pro­stor i skla­da­tel David Lawrence a opět tu zaslech­ne­me kla­sic­ký song od Beatles ve scé­ně zje­ve­ní Stiflerovi matky-no vlast­ně je to v jiné scé­ně, ale nechci vás o to při­pra­vit) musím kon­sta­to­vat: že pros­tě jed­nič­ka je klasika…a dou­fat, že tu krá­vu nebu­dou páni pro­du­cen­ti las­ka­vě dojit i po tře­tí!

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • 5. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Sladký život13. ledna 2006 Sladký život No, jak začít? Jak přistoupit ke klasice, která se vlastně již ani nedá nějak recenzovat? Předpokládám, že každý filmový nadšenec zná pana Felliniho a jeho nejslavnější snímky (8 ½, […]
  • O koních a lidech - 55 %21. srpna 2014 O koních a lidech - 55 % Kolbeinn žije sám a jeho vášní jsou koně. Tentokrát je to mladá a krásná klisna Grána. Zpočátku chová nedůvěru ke svému pánovi, ale ten ji zkrotí, a tak se může vydat na společnou […]
  • Operace stodolarový gang - 65 %18. července 2012 Operace stodolarový gang - 65 % Druhý z  řady německých filmů o slavném agentu FBI Jerry Cottonovi opět z roku 1965 vysílala TV NOVA s českým dabingem pod názvem Operace stodoloravý gang, oficiální název zní spíše Noc […]
  • Lincoln [60%]17. července 2015 Lincoln [60%] Nejslavnější americký prezident se vrací na plátna kin. Poté co se na nich chvíli ohřál  během minulého roku v poněkud rozvernější verzi, přichází originál v plnotučné podobě od člověka na […]
  • Rozchod Nadera a Simin (Jodaeiye Nader az Simin)6. prosince 2012 Rozchod Nadera a Simin (Jodaeiye Nader az Simin) Íránský film Rozchod.... Asghara Farhadiho byl oceněn Oscarem (pochopitelně za nejlepší cizojazyčný snímek) a stal se takovým příjemným zjevením nedávné doby. Proč? Dobrá otázka... Na […]
  • Český dokument: Show!6. července 2014 Český dokument: Show! Rok od roku se český dokumentární film zlepšuje. Za posledních několik let vyprodukoval spoustu kvalitních snímků, které měly silný ohlas ve společnosti. Šmejdům se dokonce podařilo změnit […]
  • Klub únosců - recenze23. července 2005 Klub únosců - recenze Klub únosců je celkem neznámý britský film, který jsem asi před rokem objevila ve videopůjčovně. Je to historický film, kde herci nejsou žádné celebrity a jméno režiséra mi nic neříkalo. […]
  • n200806141042_110. srpna 2008 Vlci (Skinwalkers) Otázka: „Co má společného tento film s filmem Vlk z roku 1994?“ Odpověď: „Absolutně nic až na lykantropii.“ Příběh je, jak jste odhadli z úvodu, velmi prostý. Dvě skupiny vlkodlaků […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X