Neprůstřelný mnich
Neprůstřelný mnich
Ohodnoťte člá­nek

Karel Roden se v Hollywoodu sna­ží, ale má to vůbec cenu?

Docela zají­ma­vá kom­bi­na­ce se ten­to­krát sešla na plát­ně. Pro čes­ké divá­ky zná­mý Roden v roli šíle­né­ho nacis­ty Struckera, už od dru­hé svě­to­vé vál­ky pát­ra­jí­cí po dáv­ném svit­ku tibet­ských mni­chů, kte­rý dá jeho čita­te­li nesmr­tel­nost a obrov­skou sílu. Tibetské mon­ky tady zastu­pu­je Yun Fat Chow, kte­rý je momen­tál­ním stráž­cem svit­ku a už 60 let boju­je pro­ti Struckerovým mužům a záro­veň hle­dá své­ho nástup­ce. Tím má být dob­ře zná­mý (hlav­ně z ame­ric­kých tee­nage­rov­ských fil­mů) Seann William Scott, kte­rý tedy pod­le mě (když ho vidím ve fil­mech jako Prci prci prcič­ky nebo Road Trip) do toho fil­mu vůbec nepa­su­je, ješ­tě když tam má hrát drs­né­ho bojov­ní­ka.

Scénář je zalo­žen na komic­kém komi­xu (Tibetský mnich) a sám o sobě není nic vel­ko­le­pé­ho. Po 60 letech se Bezejmenný mnich ocit­ne až v New Yorku kde potká zlo­děj­ské­ho sirot­ka Kara. Po násil­ném spřá­te­le­ní na něm vysle­du­je zna­me­ní, indi­ku­jí­cí že jde sku­teč­ně o kan­di­dá­ta na dal­ší­ho stráž­ce svit­ku. Kar samo­zřej­mě nechce o něja­kých pro­blé­mech ani sly­šet a chce si uží­vat své­ho poklid­né­ho zlo­děj­ské­ho živo­ta.

Pochopí však, že by se mohl něco při­u­čit a tak začne tré­no­vat, už jenom u pří­le­ži­tos­ti útě­ku před střel­bou Struckerových lidí. Aby to neby­lo až moc prázd­né při­dá­vá se ješ­tě šikov­ná, boje zna­lá Jade (Jaime King).

Roden se své role ujal cel­kem dob­ře, šíle­né­ho nacis­tu zvlá­dl dost věro­hod­ně. Pro Yun Fat Chowa to ale jis­tě nebyl dob­rý scé­nář, ten by potře­bo­val vět­ší pro­stor pro svůj herec­ký výkon. Scott se sna­ží hrát na drs­ňá­ka, ale spíš mu sedí ty nác­ti­le­té role při­blb­lých rybíz­ků, kde se člo­věk aspoň občas zasmě­je.

Ale film urči­tě nemá jen stin­né strán­ky. Pár scén je vcel­ku líbi­vých a všu­dypří­tom­ná, z mni­cha dýcha­jí­cí atmo­sfé­ra tibet­ských myš­le­nek zabra­ňu­je fil­mu stát se dal­ším ame­ric­kým pro­pa­dá­kem.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […]
  • Evil Dead III, Army of Darkness (45%)18. října 2011 Evil Dead III, Army of Darkness (45%) Tuto sérii režiséra Sama Raimiho asi nemusím znalcům filmů dalekosáhle představovat. Předchozí díly jsem neměl tu možnost vidět, ale mám dojem, že na celkový názor na tuto část to nebude […]
  • Anděl Páně 2 - Nové postavy - Andula je na place, musíme přidat!2. prosince 2016 Anděl Páně 2 - Nové postavy - Andula je na place, musíme přidat! Děj filmu zavede Petronela s Uriášem do malého města, kde se potkají s holčičkou Anežkou a její maminkou, krásnou vdovou Magdalenou.  V roli Anežky uvidíme Annu Čtvrtníčkovou. „Jsem […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Team America: Světovej policajt - recenze2. února 2005 Team America: Světovej policajt - recenze Hned na začátku se vás zeptám na jednu důležitou otázku. Znáte South Park? Viděli jste nějaký díl? Nebo ještě lépe: viděli jste South Park: Peklo na zemi? Pokud zní vaše odpověď minimálně […]
  • Purpurové řeky 223. dubna 2005 Purpurové řeky 2 I když Purpurové řeky odborná kritika většinou strhala a nebyly nijak zvlášť úspěšné, stejně se do kin dostala i dvojka. Naschvál jsem použil výraz „odborná kritika“, protože jistě najdete […]
  • 2. března 2007 Kvaska - Recenze Vězeňské prostředí a zákulisí muzikálu, také se vám tato kombinace nezdá dvakrát běžná? Ovšem právě tuto myšlenku si zvolili manželé Landovi pro svůj nový film s názvem Kvaska. No film, […]
  • Americký sniper6. března 2015 Americký sniper  Chris Kyle dostává svou první zbraň v osmi letech a prvního jelena zastřelí na lovu s otcem. Střelba na živý terč pro něj není ničím špatným. Otec ho vychovává v duchu osobitých životních […]
  • Hotel Transylvánie 2 | Hotel Transylvania 2 [70%]30. září 2015 Hotel Transylvánie 2 | Hotel Transylvania 2 [70%] Parta strašidel nestvůr a krvežíznivých stvoření v zábavné podobě pro dětské publikum se vrací. Od včerejšího dne naleznete v nabídce tuzemských i slovenských kin pokračování úspěšné […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X