Gandhi
Gandhi
Ohodnoťte člá­nek

„Když je mi nej­hůř, vzpo­me­nu si, že v celé his­to­rii ces­ta prav­dy a lás­ky vždy zví­tě­zi­la. Vždy tu byli tyra­ni a vra­ho­vé a někdy se zdá­li být nepře­mo­ži­tel­ní, ale nako­nec musí vždy pad­nout. Pamatuj na to. Vždy.“Každý už urči­tě někdy sly­šel tohle jmé­no. Patřilo člo­vě­ku, kte­rý pomo­cí nená­si­lí bojo­val za svo­bo­du ostat­ních lidí a celé své země. Ne vždy byl pocho­pen a také se ten­to boj nemohl obe­jít bez vel­kých obě­tí, jako žád­ný jiný boj nemů­že. Ale věřil, že když se člo­věk jed­na­jí­cí v prav­dě a lás­ce nevzdá, nako­nec nemů­že nikdy pro­hrát.

Hlavní roli geni­ál­ně ztvár­nil Ben Kingsley. Člověku až vyrá­ží dech svý­mi kre­a­ce­mi podi­vu­hod­né­ho člo­víč­ka v beder­ní pokrýv­ce. Sice jsem nikdy nevi­děl Gandhiho ve sku­teč­nos­ti, ale při tomhle výko­nu neby­lo těž­ké uvě­řit, že se dívá­te na sku­teč­né­ho člo­vě­ka. Není samo­zřej­mě mož­né v jed­nom (ani mno­ha) fil­mu popsat doko­na­le něja­ké­ho člo­vě­ka, o to víc to je obtíž­né pro­vést s člo­vě­kem vnitř­ně tak boha­tým a zven­ku tak zají­ma­vým. Co však bylo úspěš­ně vykres­le­no jsou důle­ži­té eta­py Gandhiho živo­ta. Od zrov­no­práv­ně­ní čer­ných lidí v Jihovýchodní Africe přes návrat do své Indie a celo­ži­vot­ní taže­ní za její svo­bo­du a nezá­vis­lost na Britském Království.

Poctivě a věro­hod­ně byly vyzdvi­že­ny prin­ci­py, pro kte­ré Gandhi celý život žil a za kte­ré vždy bojo­val. Cestou nená­si­lí se nedo­dr­žo­vá­ním nelid­ských záko­nů sna­žil pro­bu­dit ve svých nepřá­te­lích pocho­pe­ní a lás­ku k ostat­ním. Každý ví, jak obtíž­né je pro­bu­dit lás­ku a pocho­pe­ní u svých přá­tel. Takže nevá­hej­te a podí­vej­te se, exis­tu­je i jiný způ­sob jak něko­ho něco nau­čit…

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Hugo a jeho velký objev (50%)15. února 2012 Hugo a jeho velký objev (50%) Režisér Martin Scorsese natočil rodinný film nominovaný na 11 Oscarů, kterým skládá poctu průkopníkům kinematografie. Hrdina jeho snímku Hugo (Asa Butterfield) žije ve 30. letech minulého […]
 • Láska na kari - 55 %30. srpna 2014 Láska na kari - 55 % Šikovný indický kuchař Hassan Haji umí sice uvařit skvěle indická jídla, ale ve Francii musí začít od nuly. Na cestě k poznání francouzských specialit mu pomáhají staré kuchařské knihy a […]
 • The Amazing Spider-Man - 55%29. června 2012 The Amazing Spider-Man - 55% Nový film s mladým hrdinou se schopnostmi pavouka opět přitahuje do kin diváky. Peter Parker ve filmu prožívá celkem zásadní přeměnou a současně se stává aktivním v přístupu ke svému […]
 • Ranhojič - 65 %9. května 2014 Ranhojič - 65 % V 11. století se v Anglii stejně jako v celé západní Evropě snažili s nemocemi popasovat bradýři. Trhání zubů, napravování kostí a tajemné lektvary, jejichž účinky byly často velmi […]
 • Diana - 60 %28. září 2013 Diana - 60 % Je 31.srpna 1997 a princezna Diana společně se svým přítelem Dodim opouští pařížský hotel Ritz. Doprovází je několik přátel, ochranka a jejich řidič. Jejich cestu dál ale už nesledujeme, […]
 • Chartúm (Khartoum, 1966)9. ledna 2017 Chartúm (Khartoum, 1966) Bývaly časy, kdy do kin nešla přehršel filmů, kdy vypravit se do kina s sebou obnášelo i nějakou tu skleničku (čehokoli) před nebo po snímku, kdy si do kin lidé brali sváteční oblečení, […]
 • Den Šakala 1973 – thriller mrazivý jako duše zabijáka26. března 2015 Den Šakala 1973 – thriller mrazivý jako duše zabijáka ,,Tak hodně štěstí, pane....pane Šakale.“ Pokud je někdo aspoň trochu sečtělý, asi je zbytečné představovat britského spisovatele Fredericky Forsytha. Aspoň v to doufám. Tento novinář a […]
 • Den Šakala 1973 – thriller mrazivý jako duše zabijáka13. listopadu 2015 Den Šakala 1973 – thriller mrazivý jako duše zabijáka ,,Tak hodně štěstí, pane….pane Šakale.“ Pokud je někdo aspoň trochu sečtelý, asi je zbytečné představovat britského spisovatele Fredericka Forsytha. Aspoň v to doufám. Tento novinář a […]
 • Sherlock Holmes [80%]18. ledna 2010 Sherlock Holmes [80%] Filmovým průmyslem nejčastěji recyklovaná literární postava se vrací zpátky na začátek svých dobrodružství. Britský guru kriminální satiry Guy Ritchie upouští od ztvárnění uhlazeného […]
 • Rebelka (Brave) – Merinda a kouzla - 60 %12. srpna 2012 Rebelka (Brave) – Merinda a kouzla - 60 % Do kin přichází animovaný film s výraznou dívčí hrdinkou. Společnost Pixar vsadila tentokrát na rusovlasou princeznu Merindu, která si užívá báječný život s jízdou na koni a střelbou […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X