Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Harry Potter a Tajemná komnata

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Všichni mají rádi Harryho Pottera, a tak se všichni dívají na něj a chodí do kina. Tak jsem vyzkou­šel i to, že jdu do kina i já. Nenechám si to ujít, když všichni chtějí do kina. A zrovna sestra má svá­tek, a tak si to nemůžu nechat ujít, když mi to rodiče zaplatí. A tak jsem šel s důvě­rou, že mně to nic nestálo a že se kouknu na něco, co je pár dní po pre­mi­éře a vlast­ním i 1. díl.


Všichni mají rádi Harryho Pottera, a tak se všichni dívají na něj a chodí do kina. Tak jsem vyzkou­šel i to, že jdu do kina

i já. Nenechám si to ujít, když všichni chtějí do kina. A zrovna sestra má svá­tek, a tak si to nemůžu nechat ujít, když mi to rodiče zaplatí. A tak jsem šel s důvě­rou, že mně to nic nestálo a že se kouknu na něco, co je pár dní po pre­mi­éře a vlast­ním i 1. díl.
Když vyne­chám vše­možné reklamy na ciga­rety, na další pro­dukty, ale tak nesmím zapo­me­nout, na klip Madonny, který pro­pa­go­val nový film Jamese Bonda. Bohužel nechápu, proč? Když Harry Potter je dět­ský film. Očekával jsem spíše reklamy na Pána Prstenů, ale bohu­žel TTT nebyl.
Příběh dru­hého dílu Harry Pottera určitě každý zná, pro­tože si ho všichni čtou, ale pro ty neza­svě­cené tro­cha infor­mací. Harry Potter je mladý kou­zel­ník, který žije u svých pří­buz­ných Dursleyových, ale každý školní rok odjíždí do Bradavické kou­zel­nické školy,kde ho čeká celý školní rok učení nových kou­zel a čar.
Všechno začíná, když před odho­dem do školy Harryho navštíví domácí skří­tek Dobby, který je uvřís­kaný a šíleně hlučný a Harrymu řekne, že se nesmí vrá­tit do Bradavic, že by tam byl ve smr­tel­ném nebez­pečí. Ztropí hluk a pár čer­to­vin a Harry je zavřen do svého pokoje, kde ho zachrání bratří Weasleyové, včetně Rona, kama­ráda Harryho. Zachránili ho sice, ale bohu­žel do Bradavic neod­jeli vla­kem, pro­tože se nedo­stali před pře­pážku na nástu­pišti 9 3/4. Tak si museli vzít léta­jící auto, kte­rým do Bradavic dole­těli a bohu­žel rov­nou nara­zili na Vrbu Mlátičku, která je značně poško­dila. Ale do školy se dostali.
Ale není všemu konec, poznají svého nového pro­fe­sora proti černé magii – Zlatoslava Lockharta, který je pyšný a šíleně vyzdo­bený a vyuměl­ko­vaný. A začí­nají se stá­vat pra­po­divné věci. Harry slyší tajemný hlas, začí­nají se ze žáků stá­vat kameny. A jak tak to tak vypadá, pobyt v Bradavicích se stává pro­kle­tím a je možné, že škola v Bradavicích bude zavřená.
Všichni, kdo už knihu četli vědí, co násle­duje, a kdo to všechno způ­so­bil, ale jednu věc by chtělo vyjas­nit, Harry je sice mladý kluk, ale není už tak nezku­šený, jak se zdá, má hodně štěstí, hodně svého skry­tého umu, a tak jako vždy zví­tězí ten nej­lepší.
Harry Potter II – tajemná kom­nata se už nedrží tak peč­livě knihy, jako první díl, a tak by se mnoho hni­do­pi­chů našlo mnoho věcí, které tomu filmu vytknou. Vynechané scény, vyne­chané postavy, roz­díly mezi kni­hou a fil­mem. Co napří­klad chybí ve filmu – kapi­tola Oslava úmrtí, kdy Skoro bez­hlavý Nick osla­vuje svoje duchovní zro­zení. Tahle scéna určitě by byla hezká. Možná na DVD bude, to se uvidí. Dále zkrá­tili či změ­nily některé scény s se sta­rým Luciusem Malfroyem. Ale určitě scé­náristé vědí, co dělají, a když sama J.K. Rowlingová sama ví, co může změ­nit oproti svým kni­hám. Když do filmu mlu­vila.
A co herecké výkony. Harry Potter hrán Danielem Radcliffem je stále dosti prkenný, a bohu­žel v něm nevi­dím moc dob­rého herce, o něco lepší je Rupert Grint v roli Rona, u něj je možná budouc­nost, Hermiona Emmy Watso­nové nedo­stala velký pro­stor, ale moc se mi tam líbila Přirovnal bych ji s Natálii Pothmanové. O rolích dospě­lých je dobré také zmí­nit. Každý ví, kolik nad­sázky a kolik iro­nie je potřeba pro pořádný dět­ský film. Rozhodně vztah Zlatoslava Lockarta (Kenneth Branagh) a Severuse Snapeho (Alana Rickmana) je krásný. Branagh krásně se baví roze­hrá­ním své postavy a Rickman je slizký dost a moc. Nemluvě o Luciuse Malfoe (Jason Isaasc) který je krásný zlý a odporný. Škoda ale, že Richard Harris, tedy Brumbál, už umřel, bude opravdu těžké ho nahra­dit. Je otáz­kou kým. Na výběr jsou čaro­dě­jové z Pána Prstenů (Gandalf vrs. Saruman) nebo i Hammond z Jurského Parku. Je oprav­do­vou otáz­kou, koho si vybere nový reži­sér Alfonso Cuarón (Mexická jízda). A jaký bude třetí díl? Harry Potter a vezeň z Azkabanu.

   
   

Jiří Borový

Majitel a šéf­re­dak­tor Kritiky.cz

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.