Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Na krátko

Na krát­ko
Ohodnoťte člá­nek

Film Na krát­ko nechá­vá „vál­co­vat sny“ tvr­dou rea­li­tou živo­ta

To však nezna­me­ná, že nedá­vá svým hrdi­nům nadě­ji! Režisér Jan Šmíd má cit pro zají­ma­vé fil­mo­vé pří­běhy a umí nato­čit film, kte­rý půso­bí prav­di­vě a bez efek­tů. Film vzni­kl ne zákla­dě scé­ná­ře Petry Soukupové, kte­rá už v roce 2009 vzda­la povíd­ku stej­né­ho názvu. Příběh vyprá­ví o chlap­ci Jakubovi, kte­rý postup­ně obje­vu­je kom­pli­ko­va­né vzta­hy mezi čle­ny své rodi­ny, hrou­tí se mu jeho sny a musí se vyrov­nat s tvr­dou rea­li­tou. Rodiče mu nemo­hou pomo­ci, pro­to­že mají sta­ros­ti s vlast­ní­mi vzta­hy stej­ně jako jeho star­ší sest­ra. Hlavní posta­vu Jakuba si zahrál Jindřich Skokan, jeho sest­ru Julia Issa, mat­ku Petra Špalková, otce Martin Finger a babič­ku Marta Vančurová.

Kameramanem fil­mu je Vidu Gunaratna, kte­rý spo­lu­pra­co­val s reži­sé­rem už na jeho prv­ním fil­mu Laputa, stej­ně jako fil­mo­vý archi­tekt David Dubenský. Snímek se kro­mě ate­li­é­ro­vých scén z Kavčích hor natá­čí v Ústí nad Labem, Děčíně, Mělníku, Kralupech nad Vltavou či v Neratovicích.

Premiéra film je 24. květ­na 2018.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Na krátko16. května 2018 Na krátko Dvě krátká videa z novinářské konference. https://youtu.be/lejL4qDs_fo https://youtu.be/SCBnA8r8Ndo  
  • Jako nikdy - Tisková konference k filmu.11. září 2013 Jako nikdy - Tisková konference k filmu. Na tiskové konferenci, která se konala po novinářské projekci dne 11.9.2013, představil  režisér Zdeněk Týc spolu s autorkou námětu a scénáře Markétou Bidlasovou, producentem Ondřejem […]
  • Za velkého zájmu novinářů proběhla v úterý 21.1.2014 novinářská projekce filmu Krásno v kině Lucerna.21. ledna 2014 Za velkého zájmu novinářů proběhla v úterý 21.1.2014 novinářská projekce filmu Krásno v kině Lucerna. Na následující tiskové konferenci představil film s přehledem a nadhledem sobě vlastním režisér, scénárista i herec Ondřej Sokol.Na scénáři pracoval ještě  Martin Finger a Petr Vydra. Na […]
  • Tekutá smrt, která zaplavila Česko. Kauza Metanol v dvojdílném filmu Terezy Kopáčové19. dubna 2018 Tekutá smrt, která zaplavila Česko. Kauza Metanol v dvojdílném filmu Terezy Kopáčové V historii české kriminalistiky ten případ nemá obdoby. 49 mrtvých, přes sto trvale zdravotně postižených, 80 obviněných, tisíce stran soudních spisů. V září roku 2012 vypukla tzv. […]
  • Laputa - O příběhu/O tvůrcích8. října 2015 Laputa - O příběhu/O tvůrcích Laputa je název kavárny, hlavního dějiště komorního filmu, ve kterém se všechno točí kolem Johanky (Tereza Voříšková). Její vnitřní rozpoložení, emoce a myšlenky se odrážejí na proměnách […]
  • MARTIN FINGER JINDŘICH26. dubna 2017 MARTIN FINGER JINDŘICH Vaše postava je pro celou trilogii zásadní, jste vlastně „mladší verzí“ Jiřího Kodeta v Pelíškách. Jak byste Jindřicha popsal? Jindřich Rohn je člověk pevných zásad, který kvůli svému […]
  • Po strništi bos15. června 2017 Po strništi bos Dnes v dopoledních hodinách proběhla novinářská konference k novému filmu Jana Svěráka Po strništi bos. Novinářům tvůrci pustili několik ukázek z filmu a proběhlo také odhalení plakátu […]
  • Smradi - Trocha melancholie neuškodí31. srpna 2004 Smradi - Trocha melancholie neuškodí Psychologické drama jedné obyčejné rodiny s neobyčejnými starostmi. Hlavní role tohoto snímku připadly na úžasného herce Ivana Trojana, který si zahrál otce svých tří dětí a na neméně […]
  • Bába z ledu21. února 2017 Bába z ledu Fotky z novinářské projekce.
  • Hřebejk dotočil filmovou trilogii Zahradnictví8. ledna 2017 Hřebejk dotočil filmovou trilogii Zahradnictví Poslední klapka filmové trilogie Zahradnictví režiséra Jana Hřebejka a scénáristy Petra Jarchovského padla po půl roce natáčení pár dní před koncem roku v pražských Bohnicích a první film […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Filmové recenze