Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

17. 8. 2017


17. 8. 2017
Ohodnoťte člá­nek

Filmové pre­mi­é­ry dneš­ní­ho dne.

Po strništi bos

Edu Součka, jeho mamin­ku a tatín­ka už zná­me z fil­mu Obecná ško­la. Nyní jsme však v Protektorátu, kdy je rodi­na osmi­le­té­ho Edy donu­ce­na vystě­ho­vat se z Prahy na ven­kov k pří­buz­ným. Městečko, kde chla­pec dosud trá­vil jen prázd­ni­ny, se nyní stá­vá jeho domo­vem. Mladá měst­ská rodi­na se musí při­způ­so­bit nové­mu pro­stře­dí a také sou­ži­tí pod jed­nou stře­chou s tetou a její­mi pří­buz­ný­mi, což zahr­nu­je i vel­mi přís­né­ho dědeč­ka. Eda má před sebou neleh­ký úkol: najít a obhá­jit své mís­to v míst­ní klu­kov­ské par­tě, jejíž svět je napros­to odliš­ný od jeho měst­ské­ho. Čeká ho ces­ta k hle­dá­ní odva­hy, ale také k neče­ka­ným rodin­ným tajem­stvím, kte­rá vyplou­va­jí na povrch. Svět dětí a dospě­lých se sbí­há v hle­dá­ní odva­hy a hrdin­ství. I v neleh­kých dnech vál­ky může být totiž nej­těž­ší pro­ká­zat odva­hu vůči vlast­ní rodi­ně.

Zabiják & bodyguard

Nejlepší body­gu­ard na svě­tě dosta­ne nové­ho kli­en­ta, nájem­né­ho vra­ha, kte­rý musí svěd­čit u Mezinárodního soud­ní­ho dvo­ra. Aby se včas dosta­vi­li k soud­ní­mu říze­ní, musí oba zapo­me­nout na to, že jsou tak tro­chu jiní a že si mož­ná až pří­liš lezou na ner­vy.

Jiří Borový

Majitel a šéf­re­dak­tor Kritiky.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Herec Jan Tříska získal Kristiána za přínos světové kinematografii27. března 2017 Herec Jan Tříska získal Kristiána za přínos světové kinematografii Jan Tříska filmový a divadelní herec přijel na Febiofest ze Spojených států, aby v Obecním domě převzal cenu Kristiána za mimořádný přínos světové kinematografii. Herec má na svém kontě […]
  • Umučení Krista8. dubna 2004 Umučení Krista Passion je film o posledních dvanácti hodinách života Ježíše z Nazareta. Film začíná v zahradě Getsemanské, kam se Ježíš odešel modlit po Poslední večeři. Ježíš odolává Satanovým svodům. […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Hulk - preview4. července 2003 Hulk - preview Nevím, kdo jsem. Nevím, jak jsem vznikl. Vím jen, že mě nebudete mít rádi, až se rozzlobím.Bruce Banner, vědec každým coulem, má všechny důvody ke zlosti na své nadřízené. Jeho převratná […]
  • Medvědí bratři19. února 2004 Medvědí bratři V novém vzrušujícím animovaném dobrodružství z produkce studia Walta Disney se vydáme do nádherné krajiny v severozápadní Americe, kde se odehrává příběh chlapce Kenaie. Jeho život se […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Filmové premiéry v řijnu 20111. října 2011 Filmové premiéry v řijnu 2011 06. 10. 11 - Elitní zabijáci Ti nejlepší nájemní zabijáci proti příslušníkům elitní vojenské jednotky. Thriller Garyho McKendryho slibuje výjimečný zážitek. Vznikl podle kontroverzního […]
  • Premiéry v kinech od 25. 2. 201625. února 2016 Premiéry v kinech od 25. 2. 2016 Dneska má v kinech premiéru celkem pět filmů. Pohádka, filmová klasika a samozřejmě další americký Blockbuster. Osm a půl V tomto významném díle F. Felliniho, které je považováno za […]
  • Šílený Max: Zběsilá cesta - první dojem13. května 2015 Šílený Max: Zběsilá cesta - první dojem Krásné ženy, auta, poušť a samozřejmě Max. To nás čeká od čtvrtka! Myslím si, že je to největší hit letošní sezóny. Režisér, který by mohl být v důchodu a koukat se na slávu, kterou […]
  • Gambit [50%]9. března 2013 Gambit [50%] Gambit je vskutku zajímavým snímkem. Taková napůl předělávka snímku z roku 1966, pluje už nějakou dobu mimo radar filmového fanouška, byť má zanedlouho premiéru v českých kinech. Snímek […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Nakupujte v Alze