Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Premiéry v kinech od 25. 2. 2016

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Dneska má v kinech pre­mi­éru cel­kem pět filmů. Pohádka, fil­mová kla­sika a samo­zřejmě další ame­rický Blockbuster.

Osm a půl

V tomto význam­ném díle F. Felliniho, které je pova­žo­váno za jedno z nej­ra­di­kál­něj­ších, je hrdi­nou fil­mový reži­sér Guido Anselmi, který se ocitl v pro­fe­si­o­nální a osobní krizi. Z této situ­ace jej však, jak se zdá, nemo­hou dostat ani nové fil­mové pro­jekty, ani ženy. Pod tla­kem svého pro­du­centa při­pra­vuje nový film, zatímco je při­ta­ho­ván záro­veň ke své inte­li­gentní man­želce Luise, smy­slné milence Carle a krásné mladé herečce Claudii, avšak ani ony mu nepo­mo­hou najít smysl života.

Brooklyn

Když se mladá dívka z napros­tého zapa­dá­kova pře­stě­huje do jed­noho z nej­vět­ších měst na světě, čeká na ni docela silný šok. A přesně to se v pade­sá­tých letech minu­lého sto­letí při­ho­dilo Eilis (Saoirse Ronan), kte­rou k tako­vému dob­ro­druž­ství při­měje starší sestra, jež si pro ni přeje o něco lepší budouc­nost, než jakou by bylo další živo­ření v Irsku. Eilis vyráží přes oceán na cestu z malého irského měs­tečka Enniscorthy do newy­or­ské čtvrti Brooklyn. Vydává se tak na cestu do neznáma, do pro­středí, které s ní zpo­čátku nemá nic spo­leč­ného a do života, který si sama nezvo­lila. Ocitá se v cizím světě, při­padá si jako ve vyhnan­ství a pod­léhá stesku po dosa­vad­ním životě v rod­ném Enniscorthy, ale poté, co se seznámí s pohled­ným ital­ským děl­ní­kem, stýs­kání po domově pomalu mizí. Eilis při­chází životu v ruš­ném New Yorku na chuť. Pak ale při­jde udá­lost, kvůli které se musí vrá­tit zpět do rod­ného Irska, kde je vta­žena zpět do svého před­cho­zího života, a i zde potkává novou lásku. Dostává se tím mezi dva hlasy vlast­ního srdce a musí se roz­hod­nout mezi svě­tem, z něhož pochází, a svě­tem, kde si může spl­nit svůj sen.

Bohové Egypta

Trůn egypt­ského vládce obsa­dil nemi­lo­srdný bůh tem­noty Set (Gerard Butler). Kdysi míru­mi­lovné a pro­spe­ru­jící impé­rium se kvůli němu zmítá ve válce, cha­osu a stra­chu. Setově kru­to­vládě si troufá vzdo­ro­vat jenom hrstka odváž­ných povstalců. Překvapivé spo­je­nec­tví s cílem zasta­vit Setovo řádění nako­nec uza­vřou oby­čejný zlo­dě­jí­ček Bek (Brenton Thwaites) a mocný bůh Horus (Nikolaj Coster-Waldau). Jejich dech beroucí dob­ro­druž­ství a boj proti Setovi a jeho krve­žíz­ni­vým posko­kům je zavede do pod­světí i na nebesa. Smrtelník i bůh musí pro­jít zkouš­kami odvahy i obě­ta­vosti a posta­vit se mon­st­rům, o kte­rých smr­tel­ník do té doby pouze slý­chá­val. Jinak nebu­dou mít nejmenší šanci nako­nec zví­tě­zit.

Chůvák

Clemens nemá na své děti čas. Pracuje totiž na velké změně územ­ního plánu města a smlouvy jsou na spad­nutí. Chybí už jen, aby pár nájemců opus­tilo své byty a výstavba může začít. Když Rolf při­jde o svůj byt, chce se pomstít a roz­hodne se stát chů­vou Clemensových dětí. Plán je víc než jasný – sabo­táž. Nepočítá ale s tím, že Clemensovy děti Winnie a Theo jsou při­pra­veny na všechno. Udělaly si totiž sport z toho, že se doká­žou zba­vit všech svých chův. A věřte, že neznají sli­to­vání – což nový Chůvák zjistí velice brzy. Ale zatímco se Rolf snaží zachrá­nit svůj domov, nechtěně se stává i zachrán­cem Clemensovy rodiny.

Řachanda

Pohádka o roz­maz­lené prin­cezně a dvou kama­rá­dech, kteří se neživí vždycky úplně poctivě. Až když se tro­jice ocitne sho­dou okol­ností v kou­zel­ném Černém lese, kde žijí podivné lesní bytosti, naučí se od nich to, co je nedo­ká­zali do té doby nau­čit sami lidé – že tak, jak se cho­váme k ostat­ním, tak se pak oni cho­vají k nám. Neboli že co dáváš, to se ti vrátí. Ale co by to bylo za pří­běh, kdyby kromě pona­u­čení, zábavy a milých postav chy­běla láska? A tak se stane, že kromě toho, že se prin­cezna Markétka napraví, se také zami­luje do oby­čej­ného Matěje…

Jiří Borový

Majitel a šéf­re­dak­tor Kritiky.cz

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • LUPIČI PANÍ DOMÁCÍ15. července 2004 LUPIČI PANÍ DOMÁCÍ OBSAH   Šarlatánský profesor Goldthwait Higginson Dorr (Tom Hanks) dal dohromady skupinu „expertů”, se kterými se chystá provést loupež století. Tým: Odborníci na výbušniny, kopání tunelů, hrubou sílu a špionáž. Základna: Sklep nic […] Posted in Filmové premiéry
  • Červencové premiéry1. července 2003 Červencové premiéry I v červenci je pro filmové fandy připraveno mnoho filmů, tentokrát třináct a mezi nimi jsou takové skvosty jako Hodiny, Charlieho andílci a jiné... 3.7. Plnou parou vzad! (Boat Trip)    Vypadalo to na báječnou prázdninovou cestu po […] Posted in Filmové premiéry
  • Představujeme film Život je život21. května 2015 Představujeme film Život je život Včera proběhla v pražském kině Lucerna novinářská projekce nové české komedie, která má výborné herecké obsazení  a jednu originální kulisu. Pro gangsterskou honičku si filmaři vybrali tunel Blanku. Na tiskové konferenci se stále široce […] Posted in Filmové premiéry
  • Premiéry v červnu – Válka světů, Stopařův průvodce po Galaxii …30. května 2005 Premiéry v červnu – Válka světů, Stopařův průvodce po Galaxii … ...Prokletí, Madagaskar a další 02. 06. 05    Stopařův průvodce po Galaxii Pozemšťan Arthur Dent (MARTIN FREEMAN) prožívá další z řady svých špatných dnů. Dnes je to ale ještě o trochu horší než jindy: jeho dům má být za několik […] Posted in Filmové premiéry
  • Osm a půl29. března 2004 Osm a půl V tomto významném díle F. Felliniho, které je považováno za jedno z nejradikálnějších, je hrdinou filmový režisér Guido Anselmi, který se ocitl v profesionální a osobní krizi. Z této situace jej však, jak se zdá, nemohou dostat ani nové […] Posted in TV Recenze
  • Král Artuš19. srpna 2004 Král Artuš Historikové si po staletí mysleli, že je král Artuš pouze mýtem, avšak tato legenda byla založena na skutečném hrdinovi, jehož život byl rozvrácen vnitřním bojem mezi osobními ambicemi a smyslem pro zodpovědnost. Artuš (Clive Owen) si […] Posted in Filmové premiéry
  • Tajemné okno16. dubna 2004 Tajemné okno OBSAH Přestože ví, že by měl sedět u počítače a psát další knihu nebo alespoň na chvíli vylézt ze své staré chaty a projít se se svým psem okolo jezera, úspěšný spisovatel Mort Rainey (Johnny Depp) vyspává až 16 hodin denně na svém […] Posted in Filmové premiéry
  • Zlodějka knih – HLEDÁNÍ LIESEL3. ledna 2014 Zlodějka knih – HLEDÁNÍ LIESEL Přestože filmaři již diskutovali možnosti hereckého obsazení rolí Hanse a Rosy, rozhodli se nejprve zaměřit na hledání Liesel. Začali ve Velké Británii a brzy se pustili do hledání po celé Evropě, Spojených státech a Austrálii. […] Posted in Filmové premiéry
  • SCARY MOVIE 4 – Zapomeňte na Mezinárodní den dětí! Byli jsme napadeni!!!18. března 2006 SCARY MOVIE 4 – Zapomeňte na Mezinárodní den dětí! Byli jsme napadeni!!! Možná se budete divit, ale je tu čtvrtá a závěrečná kapitola trilogie!Co dostanete, když smícháte nebojácného komediálního genia s nejnovějšími kasovními trháky? Uhodli jste to. 1. června je gang Scary Movie zpět s dosud […] Posted in Filmové premiéry
  • Gambit [50%]9. března 2013 Gambit [50%] Gambit je vskutku zajímavým snímkem. Taková napůl předělávka snímku z roku 1966, pluje už nějakou dobu mimo radar filmového fanouška, byť má zanedlouho premiéru v českých kinech. Snímek který se honosí nejedním zvučným jménem v obsazení a […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…), Filmové premiéry

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.