Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Vánoční koleda 3D

Vánoční kole­da 3D
Ohodnoťte člá­nek

Premiéra:                                            19. 11. 2009

Přístupnost:                                        mlá­de­ži pří­stup­ný

Źánr:                                                   animovaný/dobrodružný/rodinný

Námět:                                                Charles Dickens                                  

Scénář a režie:                                    Robert Zemeckis

Produkce:                                           Robert Zemeckis, Steve Starkey, Jack Rapke

Kamera:                                              Robert Presley

Výtvarník:                                           Doug Chiang

Střih:                                                  Jeremiah O’Driscoll

Efekty:                                                George Murphy

Hudba:                                                Alan Silvestri

Hrají:                                                   Jim Carrey , Gary Oldman , Bob Hoskins , Colin Firth

 Robin Wright Pen

 

 

 

 

Walt Disney Pictures a ImageMovers Digital před­sta­vu­jí film Vánoční kole­da 3D v režii Roberta Zemeckise, kte­rý pří­běh sám adap­to­val pod­le povíd­ky Charlese Dickense. Jde o prv­ní film spo­leč­nos­ti ImageMovers Digital, kte­rou zalo­ži­li Robert Zemeckis, Steve Starkey a Jack Rapke s cílem vytvá­řet exklu­ziv­ně pro The Walt Disney Studios 3D fil­my tech­no­lo­gií Performance cap­tu­re. Vánoční kole­du 3D pro­du­ko­va­li Starkey, Zemeckis a Rapke.

   Ve fil­mu účin­ku­je hvězd­ná herec­ká sesta­va v čele s vše­stran­ným Jimem Carreym, kte­rý si tu, stej­ně jako řada z jeho kole­gů, zahrál hned něko­lik klí­čo­vých rolí.

 

Ebenezer Vydřigroš (Jim Carrey) vstu­pu­je do vánoč­ní­ho obdo­bí s obvyk­lým zne­chu­ce­ním a se svým věr­ným zaměst­nan­cem (Gary Oldman) a jeho vese­lým synov­cem (Colin Firth) jed­ná s obvyklou dáv­kou opo­vr­že­ní. Později téhož dne se Vydřigroš setká s duchem své­ho zemře­lé­ho obchod­ní­ho spo­leč­ní­ka Josepha Marleyho, kte­rý v posmrt­ném živo­tě pla­tí za své dří­věj­ší bez­cit­né jed­ná­ní. Marley dou­fá, že se mu poda­ří pomo­ci Vydřigrošovi před stej­ným osu­dem zachrá­nit a pro­zra­dí mu, že ho navští­ví tro­ji­ce duchů. Když ale vez­mou ducho­vé Vánoc minu­lých, sou­čas­ných a budou­cích Vydřigroše na fan­tas­tic­kou pouť, kte­rá mu ote­vře oči a odha­lí prav­dy, kte­rým se zdrá­há uvě­řit, je Vydřigroš nucen otevřít své srd­ce a napra­vit roky zlé vůle, než bude pří­liš poz­dě.

 

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Zataženo, občas trakaře 3D27. října 2009 Zataženo, občas trakaře 3D Premiéra:                                          22. 10. 2009 Přístupnost:                                     mládeži přístupný Žánr:   […]
  • 2 Bobule28. října 2009 2 Bobule Během premiérového víkendu vidělo film 67 tisíc diváků  a jedničku v televizi sledovalo 2 miliony lidí. „2 Bobule“ jsou pokračováním úspěšné filmové komedie „Bobule.“ Jako v prvním […]
  • Únos vlaku 1 2 320. srpna 2009 Únos vlaku 1 2 3 Ve snímku "Únos vlaku 1 2 3" si Denzel Washington zahrál dispečera newyorského metra Waltera Garbera, jehož rutinní pracovní den je neočekávaně narušen odvážným zločinem – únosem […]
  • „THIS IS IT“ S MICHAELEM JACKSONEM28. srpna 2009 „THIS IS IT“ S MICHAELEM JACKSONEM Film o legendárním zpěvákovi a hudebníkovi, sestávající ze záznamů posledních zkoušek a záběrů ze zákulisí, bude mít PREMIÉRU 28. ŘÍJNA 2009 a bude uveden ve vysokém rozlišení a s […]
  • Ženy mého muže30. srpna 2009 Ženy mého muže Premiéra: 29. října 2009  Životy lidí ve středoevropské metropoli opouští v důsledku unáhleného životního stylu lidskost a duchovní hodnoty. Herečka Vera má nejlepší léta za sebou a […]
  • "Protektor" v kinech od 24.9.20091. září 2009 "Protektor" v kinech od 24.9.2009 Co všechno jste ochotni zradit pro lásku?   Příběh osudového vztahu dvou lidí, kteří na pozadí válečného dramatu prožívají vlastní drama soukromé. Příběh o skutečných citech, o […]
  • Julie and Julia15. září 2009 Julie and Julia Premiéra:                             1.10.2009                           123 min, Dolby Digital, české   titulky Přístupnost:                         […]
  • 20121. října 2009 2012 Mayský kalendář by měl dosáhnout konce svého třináctého cyklu 21. prosince 2012 a po tomto datu už podle nejmoudřejších mužů této dávné civilizace není nic. To samozřejmě vybízí […]
  • 3 sezóny v pekle30. října 2009 3 sezóny v pekle Dokud sníš, nejseš mrtvejŽánr: milostné dramaDélka: 110 minPřístupnost: mládeži nevhodné do 12 let Režie: Tomáš MašínHrají: Kryštof Hádek, Karolina Gruszka, Martin Huba, Jan Kraus, Tomas […]
  • Smrtelné historky míří do kin22. března 2016 Smrtelné historky míří do kin Dnešní novinářská projekce nového animovaného filmu Smrtelné historky  proběhla za velkého zájmu novinářů.  Zajímavé triky a nápady navazují na tradici animovaných filmů. Na tiskové […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Reklama
loading...