Filmové premiéry září 2009
Filmové pre­mi­é­ry září 2009
Ohodnoťte člá­nek

Název mlu­ví sám za sebe. Patříte-li tedy ke zvě­da­vým fil­mo­fi­lům, nezdr­žuj­te se čte­ním úvod­ní­ku a ponoř­te se do člán­ku!Vnitřní poušťV prv­ní škol­ní den se do našich kin dostá­vá mexic­ké dra­ma Vnitřní poušť (Desierte aden­t­ro, 2008). Dle ofi­ci­ál­ní­ho tex­tu dis­tri­bu­to­ra jde o fil­mo­vou ságu, zob­ra­zu­jí­cí na poza­dí politicko-náboženského kon­flik­tu pří­běh o domně­lém rodin­ném pro­kle­tí. Elías, kte­rý se pro­vi­nil pro­ti bohu, podří­dí živo­ty svých blíz­kých sna­ze odvrá­tit boží hněv. 

Osobně si ale kla­du otáz­ku, zda jde jen o sho­du náhod, nebo má tato stu­die nábo­žen­ské­ho fana­tis­mu s ponu­rou hud­bou za úkol zklid­nit roz­ja­ře­né, hyperak­tiv­ní ško­lá­ky.

3. 9. 2009 se v kinech obje­ví hned něko­lik sním­ků, 2:1 ve pro­spěch pozi­tiv­ních emo­cí. Divákům se před­sta­ví ame­ric­ká kome­die Rok jed­na (Year One, 2009) a kopro­dukč­ní, americko-španělský, sní­mek My Life in Ruins (2009) ze stej­né žánro­vé ška­tul­ky.

Year OneMy Life in Ruins123Trojici uza­ví­rá ame­ric­ký thriller s hvězd­ným obsa­ze­ním (Denzel Washington, John Travolta) Únos vla­ku 1 2 3 (The Taking of Pelham 123, 2009).

4. 9. 2009 bude ve zna­me­ní ame­ric­ké sci-fi kome­die Land of the Lost (2009), kde potká­me „diplo­mo­va­né­ho“ komi­ka Willa Ferrella.

9. 9. 2009 se roz­ší­ří o dal­ší devít­ku, a to doslo­va. O divác­kou pří­zeň se začne uchá­zet, made in USA, ani­mo­va­ný sci-fi sní­mek 9 (z roku 2009).

10. 9. 2009 již pat­ří slovensko-polsko-česko-maďarskému his­to­ric­ké­mu fil­mu Jánošík. Pravdivá his­to­rie (2009), tudíž se milov­ní­ci dějin a lite­ra­tu­ry mohou těšit na posou­ze­ní prav­di­vos­ti této Pravdivé his­to­rie.

11. 9. 2009 ame­ric­ká kome­die I Love You, Beth Cooper (2009).

17. 9. 2009, po sko­ro týden­ní pau­ze, bude­me moci zhléd­nout roman­tic­kou kome­dii Chceš mě, chci tě (The Ugly Truth, 2009) s Gerardem ButleremKatherine Heiglovou v hlav­ních rolích.

District 9G-ForceSaxanaBude-li někdo mít kome­dií dost (v posled­ní době je jich oprav­du sdo­sta­tek), může vyra­zit na ame­ric­ké sci-fi District 9 (2009) nebo česko-irsko-slovenské dra­ma Lištičky (2009).

Mladšímu pub­li­ku se nabí­zí vol­ba v podo­bě rodin­né­ho dob­ro­druž­né­ho sním­ku G-Force (2009) ane­bo díla z čes­kých luhů a hájů Saxana - veletrh stra­ši­del (2008).

18. 9. 2009, jak „neče­ka­né“..., je na obzo­ru ješ­tě jed­na ame­ric­ká kome­die Tak si před­stav (Imagine That, 2009) s Eddiem Murphym v hlav­ní roli.

24. 9. 2009 je dnem, kte­rý nabíd­ne pro kaž­dé­ho něco. O vaši pozor­nost se budou uchá­zet čes­ký doku­ment Auto*Mat (2009) a jeho kra­jan, dra­ma, Protektor (2007).

ProtektorBejvalek se nezbavíšFunny PeopleKněžna LibušeJulie a JuliaKomedie budou ten­to­krát zastou­pe­ny sním­ky Bejvalek se nezba­víš (Ghosts of Girlfriends Past, 2009) - ústřed­ní dvo­ji­ce Matthew McConaughey, Jenni­fer GarnerFunny People (2009) - s Adamem SandleremSeth Rogen.

Uspokojit zájem­ce o his­to­ric­ké fil­my se poku­sí americko-český sní­mek Kněžna Libuše (The Pagan Queen, 2007).

Šestici fil­mů uza­ví­rá ame­ric­ké dra­ma Julie a Julia (Julie and Julia, 2009) s Amy AdamsovouMeryl Streepovou.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Bolero13. března 2004 Bolero Byla znásilněna!A jelikož nechtěla mlčet, musela zemřít!Český film inspirovaný skutečnou událostí !Bolero O filmu: Scénář napsala Markéta Zinnerová, kterou při psaní asi ani ve snu […]
  • Dubnové novinky31. března 2003 Dubnové novinky I v dubnu k nám příjde mnoho filmů, tentokrát necelých 20 3.4.2003 Daredevil - filmová adaptace komikové předlohy o temném nočním mstiteli Loď duchů - Duchařský Thriller o jedné […]
  • Podívejte se na ukázku této české pohádky jenž 4. Ledna vstupuje do kin13. prosince 2017 Podívejte se na ukázku této české pohádky jenž 4. Ledna vstupuje do kin Nová pohádka režiséra Zdeňka Trošky Čertoviny vstoupí do kin jako první český novoroční titul již 4. ledna 2018, ale první diváci budou mít možnost ji vidět již v průběhu prosince. V úterý […]
  • Otec Kinoautomatu očima dcery a vnučky na ČT art11. června 2018 Otec Kinoautomatu očima dcery a vnučky na ČT art Robot a Kinoautomat. Dvě slova, kterými Češi obohatili slovník mnoha cizích jazyků. S prvním interaktivním filmem na světě se Radúz Činčera proslavil v roce 1967. U nás byl však jeho […]
  • Piráti z Karibiku - Na konci světa - Potřetí a tentokráte v asijských vodách.16. března 2007 Piráti z Karibiku - Na konci světa - Potřetí a tentokráte v asijských vodách. Člověk si uvaří kafe, pohodlně se usadí a vydá se nejkratší cestou na internet – v domnění, že tam narazí na nějaké šťavnaté informace ohledně třetích Pirátů z Karibiku. Už se vám něco […]
  • Král zlodějů14. ledna 2004 Král zlodějů Cirkus je jen tehdy, když je malej lup.Hlavním hrdinou je desetiletý ukrajinský chlapec Barbu, který žije v chudé zapadlé osadě. Se závanem velkého vzdáleného světa přijde do osady […]
  • Po strništi bos15. června 2017 Po strništi bos Dnes v dopoledních hodinách proběhla novinářská konference k novému filmu Jana Svěráka Po strništi bos. Novinářům tvůrci pustili několik ukázek z filmu a proběhlo také odhalení plakátu […]
  • Panenství na obtíž - premiera 8. září 200511. srpna 2005 Panenství na obtíž - premiera 8. září 2005 Šestnáctiletá Bea je poslední panna ve třídě. Jestli se nechce dál ztrapňovat, musí jí kamarádky pomoci najít vhodnou „oběť“, která by ji o panenství připravila… Bea chodí do druhého […]
  • Trója ( Troy )2. března 2004 Trója ( Troy ) Film natočený podle scénáře Davida Benioffa vypráví příběh o legendární trojské válce.Natáčení: Na rozdíl od mnoha velkofilmů, nespoléhají tvůrci Troje, příliš na počítačové triky. Bez […]
  • Divadlo Sklep: Böhmen und Mähren30. dubna 2016 Divadlo Sklep: Böhmen und Mähren Divadlo Sklep po dlouhém čase opět spolupracuje s Českou televizí a na obrazovkách uvidí diváci  třídílný seriál "Böhmen und Mähren, právě dnes". Pořad vznikl u příležitosti 45. výročí […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X