DVEŘE V PODLAZE
DVEŘE V PODLAZE
Ohodnoťte člá­nek

Snímek Dveře v pod­la­ze zkou­má tajem­ství lás­ky a její nej­jas­něj­ší, nej­ob­tíž­něj­ší i nej­tem­něj­ší strán­ky. Dveře v pod­la­ze je film reži­sé­ra Toda Williamse nato­če­ný pod­le best­selle­ro­vé před­lo­hy Johna Irvinga A Widow for One Year (Rok vdo­vou).

Příběh se ode­hrá­vá mezi easthampton­skou plá­žo­vou komu­ni­tou v New Yorku a sle­du­je klí­čo­vé obdo­bí jed­no­ho léta zná­mé­ho spi­so­va­te­le knih pro děti Teda Colea (Jeff Bridges) a jeho krás­né ženy Marion (Kim Basingerová). Jejich kdy­si ide­ál­ní man­žel­ství zasáh­la tragé­die. Coleovi se s lás­kou sta­ra­jí o svou čtyř­le­tou Ruth (Elle Fanningová), kte­rá, jako kaž­dé dítě, bere věci tak, jak při­chá­ze­jí. Marion se ale se ztrá­tou nedo­ká­že tak snad­no vyrov­nat a Ted si nedo­ká­že odpus­tit drob­né nevě­ry, tak­že vyvsta­ne otáz­ka potřeb­né změ­ny v jejich vzta­hu. Ta nasta­ne v podo­bě Eddieho O´Hary (Jon Foster), mla­dí­ka, kte­rý v létě dělá Tedovi asi­s­ten­ta. Ted dou­fá, že tak se jejich manželství.osvěží.

Eddie si Teda ide­a­li­zu­je, ale Tedovy nepra­vi­del­né pra­cov­ní návy­ky Eddieho za chví­li odká­žou jen na sebe sama. Eddie začne po Marion tou­žit, začne v ní vyvo­lá­vat zapo­me­nu­té mateř­ské a žen­ské poci­ty. K Eddiemu pře­kva­pe­ní a potě­še­ní je jeho tou­ha hoj­ně opě­to­vá­na.

Čím víc se Eddie zaplé­tá do slo­ži­tos­ti zdán­li­vě křeh­ké, leč ve sku­teč­nos­ti sílí­cí Marion, tím víc si uvě­do­mu­je, že i Tedova zdán­li­vá neschop­nost v sobě skrý­vá něco hlub­ší­ho. S blí­ží­cím se kon­cem léta musí Ted a Marion roz­hod­nout o budouc­nos­ti jejich rodi­ny.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
 • Srpnové premiéry31. července 2003 Srpnové premiéry Terminátor,Lara Croft,Piráti z Karibiku... Ve všech těchto filmech je pojmem akce. A to nás v srpnu čeká. Pořádná zásoba akčních filmů. 7.8. Terminátor 3: Vzpoura strojů (Terminator 3: […]
 • Tekutá smrt, která zaplavila Česko. Kauza Metanol v dvojdílném filmu Terezy Kopáčové19. dubna 2018 Tekutá smrt, která zaplavila Česko. Kauza Metanol v dvojdílném filmu Terezy Kopáčové V historii české kriminalistiky ten případ nemá obdoby. 49 mrtvých, přes sto trvale zdravotně postižených, 80 obviněných, tisíce stran soudních spisů. V září roku 2012 vypukla tzv. […]
 • Březen v kinech7. března 2003 Březen v kinech Nový projekt na stránkách kinofila, každý měsíc vám naservírujeme pěknou porci chystaných premiér. V tomto měsíci je jich vážně dost, takže jdeme na to letem-světem.6.3. Bowling for […]
 • Umučení Krista8. dubna 2004 Umučení Krista Passion je film o posledních dvanácti hodinách života Ježíše z Nazareta. Film začíná v zahradě Getsemanské, kam se Ježíš odešel modlit po Poslední večeři. Ježíš odolává Satanovým svodům. […]
 • červnové premiéry v kinech28. května 2004 červnové premiéry v kinech V červnu se připravte pouze na deset premier, ale mezi nima se najde i ten největší skvost. Harry Potter a vězeň z Azkabanu 03. 06. 04 Motýl Uzavřený vdovec Julien Larieux (Michel […]
 • Filmové premiéry 3.3.20163. března 2016 Filmové premiéry 3.3.2016 Tak dneska má premiéru celkem 7 filmů. Horor, film pro děti a obnovená premiéra slavného filmu už z roku 1975. Ave, Caesar! Někteří lidé mají úžasnou schopnost vyřešit i ten největší […]
 • Kill Bill 29. dubna 2004 Kill Bill 2 Svatební obřad bývalé členky Komanda zmijí – zabijáků, Černé Mamby, změnil její pomstychtivý ex-milenec Bill s bývalými kumpány v krvavý masakr. Těhotná Nevěsta však kulku vpálenou do […]
 • Český Detroit, ocelové srdce, černé město na východě. Tváře Ostravy v novém dokumentu České televize6. června 2018 Český Detroit, ocelové srdce, černé město na východě. Tváře Ostravy v novém dokumentu České televize Třetí největší město v zemi, ještě nedávno především ocelové srdce republiky. Dnes metropole plná kontrastů, ale také místo s velkou energií a mimořádným potenciálem. Vize a přání […]
 • PÉČKO PRO ZAČÁTEČNÍKY V kinech od   24. 08. 20069. srpna 2006 PÉČKO PRO ZAČÁTEČNÍKY V kinech od 24. 08. 2006 Deacon, Matt a Fred jsou mladí kluci, kteří se kromě sportu a jiných běžných věcí zajímají hlavně o sex. Pravda je, že pouze zatím teoreticky. Jejich největším pokušením je každá […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X