K A M E Ň Á K 2 - Pokračování úspěšné komedie Zdeňka Trošky
K A M E Ň Á K 2 - Pokračování úspěš­né kome­die Zdeňka Trošky
Ohodnoťte člá­nek

Kameňák 2, inspi­ro­va­ný opět zná­mý­mi i méně zná­mý­mi „kamen­ný­mi“ vti­py, pří­mo nava­zu­je na prv­ní díl. Ten kon­čil vytrysk­nu­tím mod­ré­ho „erek­tiv­ní­ho“ pra­me­ne ze ská­ly na zám­ku, v jiho­čes­kém Kameňákově. Jeho zázrač­ný vliv způ­so­bí v měs­teč­ku nebý­va­lý poprask a bla­ho­dár­nou sílu pozná i sta­rá Kropáčková. Jak náh­le se však pra­men obje­vil, tak i zmi­zel. Ale ztra­til se oprav­du? A kam? To ví nej­lé­pe bab­ka z pod­zám­čí, kte­rá se doslo­va stá­vá postra­chem mla­dých mužů v měs­teč­ku. Ti kon­čí jako obě­ti zná­sil­ně­ní na poli­cii a násled­ně v péči dok­tor­ky Heleny na psy­chi­atrii. Policejní náčel­ník Pepa Novák musí celou zále­ži­tost důklad­ně a hlav­ně urych­le­ně vyšet­řil, pro­to­že mezi obět­mi chti­vé sta­řen­ky jsou i jeho pod­ří­ze­ní. Zmizení pra­me­ne nedá spát ani míst­ním mafi­á­nům, neboť kaž­dá kap­ka by urči­tě při­nes­la „tuč­ný peníz“. Všechny sto­py vedou neo­myl­ně k dom­ku Kropáčkové. Věřili bys­te tomu? Přesně po roce vás zno­vu zve­me na pět dní do Kameňákova, kde se už zase dějí věci. Dobře zná­mé posta­vy i posta­vič­ky z nich mají, kaž­dý tro­chu po svém, pěk­ně zamo­ta­né hla­vy. K plejá­dě popu­lár­ních her­ců se ten­to­krát při­da­la Helena Růžičková v roli zeli­nář­ky a hvězd­né kvar­te­to naší popu­lár­ní hud­by: Helena Vondráčková (dok­tor­ka psy­chi­atrie), Martin Maxa (nový tělo­cvi­kář), Monika Absolonová (zdra­vot­ní sestřič­ka) a Marta Kubišová v pořa­du „Chcete mě?“, jen­že tak tro­chu naru­by.
Režisér Zdeněk Troška měl k dis­po­zi­ci na šede­sát tisíc „kame­ňá­ků“, kte­ré zasla­li divá­ci do sou­tě­že po prv­ním díle. Zlomek z nich poslou­žil v mozai­ce pří­bě­hů. Pojďte se do kina poba­vit, zasmát a odpo­či­nout od všed­ních sta­ros­tí, pro­to­že stá­le pla­tí : „Neberte život pří­liš váž­ně, stej­ně z něj nevy­vázne­te živí!“

Oficiální strán­ky

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • 28.02.2018 20:00 - Činohra Národního divadla - Nová scéna - "Nová Atlantida"10. ledna 2018 28.02.2018 20:00 - Činohra Národního divadla - Nová scéna - "Nová Atlantida" Doba, která zažívá tolik otřesů jako ta dnešní, zároveň vybízí k fantazírování o lepším společenském řádu. Od proroků kybernetického věku v Silicon Valley po zakladatele místních domobran […]
  • Riskni to s Polly ( ALONG CAME POLLY )1. dubna 2004 Riskni to s Polly ( ALONG CAME POLLY ) Reuben - sklamaný a zničený nevěrou své novomanželky se nečekaně potká na večírku se svou bývalou, pohlednou, spolužačkou Polly. Zjišťuje, že on a Polly se k sobě vůbec nehodí, ale i […]
  • Teminátor:Genisys – první dojem30. června 2015 Teminátor:Genisys – první dojem Taťka Terminátor jako ochránce mladičké Sarah Connorové se musí otáčet v novém filmu, kde se to hemží roboty v různé fázi vývoje. To starý dobrý Terminátor se drží své osvědčené kombinace […]
  • 5. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Želary – premiéra 4. září 20031. srpna 2003 Želary – premiéra 4. září 2003 Další nový český film půjde do české distribuce. Na začátku září nový produkční počin Ondřeje Trojana.Autobiografická novela Květy Legátové, kterou do filmového scénáře převedl Petr […]
  • Jiří Strach představí ve Varech svůj nový tým kriminalistů3. července 2018 Jiří Strach představí ve Varech svůj nový tým kriminalistů edm nových dílů seriálu Labyrint čeká na diváky v již třetím pokračování kriminálky Jiřího Stracha. Hlavním motivem nadcházející série bude vyšetřování několika vražd propojených […]
  • Star Wars: Síla se probouzí16. prosince 2015 Star Wars: Síla se probouzí Co říct v prvním odstavci na sedmé Star Wars. Historie se bude opakovat.J.J. Abrams rebootnul Star Trek. Podařilo se mu to samé i se Star Wars.  Není to reboot, ale je to pokračování se […]
  • Smrtelné historky míří do kin22. března 2016 Smrtelné historky míří do kin Dnešní novinářská projekce nového animovaného filmu Smrtelné historky  proběhla za velkého zájmu novinářů.  Zajímavé triky a nápady navazují na tradici animovaných filmů. Na tiskové […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X