Kill Bill
Kill Bill
Ohodnoťte člá­nek

Dvoudílný fil­mo­vý skvost od Quentina Tarantina.

V posled­ní době se nám kva­lit­ní akce nedo­stá­va­lo zrov­na v množ­ství, kte­ré by mi vyho­vo­va­lo. Jinak řeče­no, akč­ní zába­va zača­la lehce upa­dat do „bah­na“ béč­ko­vé pro­duk­ce vhod­né, při nej­lep­ším, rov­nou pro VHS, ale spí­še pro tele­viz­ní obra­zov­ky. A tak jsem čekal na ohlá­še­ní něja­ké­ho zají­ma­vé­ho titu­lu, kte­rý by mi vlil do žil novou mízu. Ale mé nadě­je poma­lu mize­ly v nedo­hle­du. Teď je to ale jinak, jeden reži­sér se roz­ho­dl, že uspo­ko­jí mé (fil­mo­vé) chout­ky a 100%-ní akce mi při­ne­se tolik, až mi z toho bude mdlo. A věř­te, že od toho­to reži­sé­ra bys­te tako­vý­to styl fil­mu sku­teč­ně neo­če­ká­va­li…

„Nevěsta“ (The Bride), byla jed­na z čle­nek sku­pi­ny elit­ních vra­žed­kyň pod vede­ním muže jmé­nem Bill. Ovšem byla napa­de­na svý­mi vlast­ní­mi „kole­gy­ně­mi“ a upadla do koma­tu. Nyní, pět let po tom­to inci­den­tu se pro­bou­zí s jedi­nou myš­len­kou, myš­len­kou na krva­vou, a tím mys­lím sku­teč­ně krva­vou (pocho­pí­te, až Vám koneč­ně pro­zra­dím jmé­no reži­sé­ra) pomstu…

Příběh zní lehce kýčo­vi­tě, ale teď, když řek­nu, že reži­sé­rem fil­mu je Quentin Tarantino, Vám musí být více než jas­né, že Kill Bill roz­hod­ně kýčo­vi­tý nebu­de. Čtvrtý film toho­to neor­to­dox­ní­ho, ale kul­tov­ní­ho reži­sé­ra sli­bu­je sku­teč­ně vyni­ka­jí­cí dyna­mic­kou podí­va­nou, kte­rá bude jis­tě aspi­ro­vat na titul nej­vět­ší akč­ní „nářez“ roku. A když si k tomu při­poč­te­me nekon­venč­ní poje­tí fil­mo­vé­ho umě­ní, kte­rým je Tanrantino pro­slu­lý, to že milu­je hon­g­kon­gské akč­ní epo­sy a pří­tom­nost mno­ha hvězd, není jiná mož­nost než si sba­lit stan a jít čekat před kino (ovšem, vez­mě­te si sebou vel­ké záso­by, pro­to­že ame­ric­ká pre­mi­é­ra se tepr­ve chys­tá a jak víme, tak pro­dle­vy mezi uve­de­ním fil­mu v USA a ČR jsou OBROVSKÉ).

Ale už nyní může­te zhléd­nout str­hu­jí­cí trai­ler na www.kill-bill.com a jest­li ani potom nebu­de rych­le shá­nět kata­nu a tré­no­vat na sou­se­dech, tak to zna­me­ná jedi­nou věc, že jste NORMÁLNÍ :-).

Hrají: Uma Thurman, David Carradine, Michael Madsen, Vivica A. Fox, Julie Dreyfus, Daryl Hannah, Chia Hui Liu, Lucy Liu, Sonny Chiba a dal­ší

Režie: Quentin Tarantino

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Červencové premiéry1. července 2003 Červencové premiéry I v červenci je pro filmové fandy připraveno mnoho filmů, tentokrát třináct a mezi nimi jsou takové skvosty jako Hodiny, Charlieho andílci a jiné... 3.7. Plnou parou vzad! (Boat Trip) […]
 • Vetchý a Cina jsou čerti z Pytlova. Novou pohádku Čertí brko odnesou do Varů4. července 2018 Vetchý a Cina jsou čerti z Pytlova. Novou pohádku Čertí brko odnesou do Varů Spravedlivě s ním v pekle zapisují lidské hříchy. Co se ale stane, když se čertí brko ztratí? Nový film režiséra Marka Najbrta se hrdě hlásí k tradici české filmové pohádky. Příběh Čertí […]
 • Zlodějka knih - VŠEVIDOUCÍ VYPRAVĚČ7. ledna 2014 Zlodějka knih - VŠEVIDOUCÍ VYPRAVĚČ Další ústřední postavou příběhu je neviditelný, vševědoucí vypravěč – Smrt. Její jízlivé přemítání o lidském údělu a její úloze v něm jsou nepředvídatelné, přímočaré, vtipné a nám nečekaně […]
 • K A M E Ň Á K 2 - Pokračování úspěšné komedie Zdeňka Trošky10. ledna 2004 K A M E Ň Á K 2 - Pokračování úspěšné komedie Zdeňka Trošky Kameňák 2, inspirovaný opět známými i méně známými „kamennými“ vtipy, přímo navazuje na první díl. Ten končil vytrysknutím modrého „erektivního“ pramene ze skály na zámku, v jihočeském […]
 • Případy 1. oddělení10. prosince 2013 Případy 1. oddělení Od ledna 2014 se mohou diváci těšit na Případy 1.oddělení Na dnešní tiskové konferenci představil ředitel Programu ČT Milan Fridrich spolu se scénáristy, režiséry a herci nový […]
 • PŘÍBĚH TUČŇÁKA5. ledna 2005 PŘÍBĚH TUČŇÁKA Každým rokem, tisíce tučňáků císařských opouští jistotu jejich hlubokého oceánu a putují stovky mil přes zrádný a odpudivý arktický ledovec, aby se mohli rozmnožovat. Hrdinné odolávají […]
 • Projekt 100 - 200512. ledna 2005 Projekt 100 - 2005 Ing. Jiří Králík: Úspěch posledního ročníku a zájem diváků i kin o pokračování tradice přehlídek Projektu 100 nás donutily k jejich pokračování a k […]
 • Čtvrtá hvězda29. listopadu 2013 Čtvrtá hvězda Na novinářské projekci dne 28.11.2013 byl novinářům představen nový  seriál České televize,  který uvidí diváci počátkem roku 2014 na kanálu ČT1. Na co se mohou diváci těšit? Děj se […]
 • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
 • Piráti z Karibiku - Na konci světa - Potřetí a tentokráte v asijských vodách.16. března 2007 Piráti z Karibiku - Na konci světa - Potřetí a tentokráte v asijských vodách. Člověk si uvaří kafe, pohodlně se usadí a vydá se nejkratší cestou na internet – v domnění, že tam narazí na nějaké šťavnaté informace ohledně třetích Pirátů z Karibiku. Už se vám něco […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X