Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Gangy v New Yorku - preview


Gangy v New Yorku - pre­view
Ohodnoťte člá­nek

Film Martina Scorseseho Gangy New Yorku se ode­hrá­vá v 60. letech


Duch Ameriky se zro­dil v uli­cích.

pre­mi­é­ra: 1. 5. 2003
ori­gi­nál­ní název: Gangs of New York
(USA/Německo/Itálie/VB/Nizozemí 2002)
žánr: Historické dra­ma
režie: Martin Scorsese
scé­nář: Jay Cocks, Steven Zaillian, Kenneth Lonergan
kame­ra: Michael Ballhaus
hra­jí: Leonardo DiCaprio (Amsterdam Vallon), Liam Neeson (Priest Vallon), Cameron Diaz (Jenny Everdeane), Jim Broadbent (William „Boss“ Tweed), Brendan Gleeson (Monk McGinn), John C. Reilly (Happy Jack), Henry Thomas (Johnny)
střih: Thelma Schoonmaker
výr­var­ník: Dante Ferretti
kos­týmy: Sandy Powell
pro­du­cen­ti: Alberto Grimaldi, Harvey Weinstein
hud­ba: Howard Shore
výro­ba: Michael Hausman, Maurizio Grimaldi, Michael Ovitz, Bob Weinstein, Rick Yorn
ofi­ci­ál­ní inter­ne­to­vé strán­ky: http://www.gangsofnewyork.com

Film Martina Scorseseho Gangy New Yorku se ode­hrá­vá v 60. letech 19. sto­le­tí na jihu Manhattanu. Občanská vál­ka je v plném prou­du a Amerika sto­jí na pokra­ji cha­o­su. Pro chudé oby­va­te­le New Yorku to však není jedi­ná vál­ka - dru­há se ode­hrá­vá pří­mo v uli­cích za jejich okny.
Jejich domo­vem je čtvrť Five Points - jed­na z nej­chud­ších čtvr­tí v celé Americe, kte­rá je sužo­vá­na neu­stá­lý­mi boji mezi zne­přá­te­le­ný­mi gan­gy, usi­lu­jí­cí­mi o nad­vlá­du v uli­cích. Čtvrť plná bídy a zlo­či­nu, kte­rá se sta­la mag­ne­tem pro akti­vi­ty pod­svě­tí.
V tom­to obdo­bí nespou­ta­né kri­mi­na­li­ty a korup­ce v nej­vyš­ších kru­zích měst­ské sprá­vy se ode­hrá­vá pří­běh mla­dé­ho irsko­a­me­ric­ké­ho při­stě­ho­val­ce Amsterdama Vallona (Leonardo DiCaprio). Ten se po pat­nác­ti­le­tém poby­tu ve věze­ní vra­cí do Five Points, aby zde pomstil smrt své­ho otce, kte­rou má na svě­do­mí moc­ný šéf pro­ti­při­stě­ho­va­lec­ké­ho gan­gu William Cutting, pře­zdí­va­ný Bill the Butcher (Daniel Day-Lewis). Amsterdam ví, že prv­ním kro­kem ke spl­ně­ní jeho úko­lu je prů­nik do užší­ho okru­hu Billyho přá­tel. Potíže se ale stup­ňu­jí, když se sezná­mí s tajem­nou kapsář­kou Jenny Everdeane (Cameron Diaz), jejíž doko­na­lou samo­stat­nos­tí a nepře­hléd­nu­tel­ným půva­bem je okouz­len. Jenny má však také svou minu­lost, což neče­ka­ně zkom­pli­ku­je jeho plán.
Amsterdamova ces­ta se postup­ně mění v boj o osob­ní pře­ži­tí a nale­ze­ní úto­čiš­tě pro jeho lid. Během vel­kých pou­lič­ních bou­ří v roce 1863, kte­ré se sta­ly nej­dra­ma­tič­těj­ší kapi­to­lou v ději­nách ame­ric­kých měst­ských nepo­ko­jů, dosa­hu­je jeho zápas s osu­dem své­ho vrcho­lu

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Gangs of New York28. dubna 2003 Gangs of New York Nemilosrdný New York devatenáctého století otevírá své brány a vpouští nás do svých smrdutých ulic plných násilí, prostituce, zlodějiny, přistěhovalců, gangů a odpadků. Ano, právě tady se […]
 • Letec - premiéra 10. 2. 200531. ledna 2005 Letec - premiéra 10. 2. 2005 Howard Hughes (Leonardo DiCaprio) je mužem, pro kterého není žádný sen nedosažitelný. Na sklonku 20. let 20. století natáčí filmové drama z 1. světové války Pekelní andělé (Hell’s […]
 • Řada nešťastných příhod (Lemony Snicket´s a Series of Unfortunate Events)24. února 2005 Řada nešťastných příhod (Lemony Snicket´s a Series of Unfortunate Events) Rodinná černá komedie Řada nešťastných příhod byla natočena podle knih Zlý začátek, Nouzový výtah a Ohavná pila vypravěče Lemony Snicketa. Film plný originální směsi inteligence, ironie […]
 • Zlodějka knih - MAESTRO7. ledna 2014 Zlodějka knih - MAESTRO Důležitým prvkem pro vytvoření a posilování témat a postav filmu ZLODĚJKA KNIH je hudba. Dlouho předtím, než se začalo s vlastním natáčením, se tvůrci zaměřili na skladatele, jehož […]
 • Červencové premiéry1. července 2003 Červencové premiéry I v červenci je pro filmové fandy připraveno mnoho filmů, tentokrát třináct a mezi nimi jsou takové skvosty jako Hodiny, Charlieho andílci a jiné... 3.7. Plnou parou vzad! (Boat Trip) […]
 • INTERMISSION6. května 2004 INTERMISSION COLIN FARRELL V KOMEDII ČERNÉ JAKO PINTA GUINNESSU11 veskrze originálních lidských osudů vzájemně se proplétajících v jedné městské čtvrti irského Dublinu. Kriminálník Lehiff (Colin […]
 • Gravitace | Gravity [90%]4. října 2013 Gravitace | Gravity [90%] Alfonso Cuarón je jedním z těch tvůrců, na kterého film se těšíte už jen z podstaty, že se jedná o film jedinečného tvůrce. Nejenom že má tento mexický režisér na svém účtě nejlepší z […]
 • Kill Bill27. srpna 2003 Kill Bill Dvoudílný filmový skvost od Quentina Tarantina. V poslední době se nám kvalitní akce nedostávalo zrovna v množství, které by mi vyhovovalo. Jinak řečeno, akční zábava začala […]
 • Harry Brown [70%]30. dubna 2010 Harry Brown [70%] Trendu návratů akčních ikon uplynulých desetiletí se začínají ostřit hrany. Po Fordově, Willisově a především Stalloneově blockbusterovém comebacku přicházejí nyní ke slovu důchodci, jimž […]
 • Piraňa 3D10. července 2012 Piraňa 3D A je tu nová recenze na film Piraňa 3D (Piranha 3D). Jde o remake stejnojmenného hororu z roku 1978. Režisér filmu Hory Mají Oči se vrací s dalším hitem plným gore, koziček♥, gore, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Nakupujte v Alze