Tisková konference k natáčení kriminální minisérie Princip slasti | Filmové novinky | Kritiky.cz

Tisková konference k natáčení kriminální minisérie Princip slasti

V pon­dě­lí 5.února pro­běh­la v Praze v restau­ra­ci Eska v Karlíně tis­ko­vá kon­fe­ren­ce k natá­če­ní nové kopro­dukč­ní kri­mi­nál­ní mini­sé­rie Princip slas­ti.

Kriminální děj je zasa­zen do tří zemí, natá­če­ní tak pro­bí­há v Polsku, České repub­li­ce a na Ukrajině. Hlavní vyšet­řo­va­te­lé hra­jí Karel Roden, Malgorzata Buckowska a Sergej Strelnikov. Jejich posta­vy, Viktor, Maire a Serhij, jsou tak nuce­ny v rám­ci vyšet­řo­vá­ní kri­mi­nál­ní­ho zlo­či­nu spo­lu­pra­co­vat. Dalšími her­ci, kte­ří se v sérii obje­ví, jsou např. Kryštof Hádek, Martin Finger, Robert Gonera, Stipe Erceg, ad.

Autorem scé­ná­ře je Maciej Maciejewski. Ten stál za seri­á­lem Polda (Glina), kte­rý pat­ří mezi nej­lep­ší pol­ský kri­mi­nál­ní seri­ál všech dob. V Principu slas­ti se děj ode­hrá­vá ve třech post­ko­mu­nis­tic­kých zemích a vyšet­řo­va­te­lé tak mohou roz­jet roz­sáh­lé mezi­ná­rod­ní pát­rá­ní a vyšet­řo­vá­ní. Režisérem série je pol­ský fil­mo­vý reži­sér a pro­du­cent Dariusz Jabłoński. Ten se podí­lel před dva­ce­ti lety na natá­če­ní fil­mu Je tře­ba zabít Sekala a má boha­té reži­sér­ské zku­še­nos­ti. Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci také řekl, že Praha pat­ří mezi jeho nej­ob­lí­be­něj­ší měs­ta a zná ji již od 70. let.

Tiskové kon­fe­ren­ce se zúčast­ni­ly i pro­du­cent­ky série – Izabela Wojcik a Violetta Kaminska, stej­ně jako kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ka ČT Kateřina Ondřejková. Zmínily, že natá­če­ní je nyní v polo­vi­ně, točí se nyní v České repub­li­ce a poté se bude ješ­tě natá­čet na Ukrajině, v Oděse.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Za velkého zájmu novinářů proběhla v úterý 21.1.2014 novinářská projekce filmu Krásno v kině Lucerna.21. ledna 2014 Za velkého zájmu novinářů proběhla v úterý 21.1.2014 novinářská projekce filmu Krásno v kině Lucerna. Na následující tiskové konferenci představil film s přehledem a nadhledem sobě vlastním režisér, scénárista i herec Ondřej Sokol.Na scénáři pracoval ještě  Martin Finger a Petr Vydra. Na […]
  • Signál – další český film, o kterém divák neví, co si o něm má myslet (40%)21. února 2012 Signál – další český film, o kterém divák neví, co si o něm má myslet (40%) Čekám na komedii a ona z plátna nepřichází a tak čekám dál… marně. Ve volné parafrázi na ústřední stejnojmennou píseň skupiny Nightwork k novému filmu teprve čtyřiadvacetiletého režiséra […]
  • Krásno - 60%27. ledna 2014 Krásno - 60% Když jede Adam (Ondřej Sokol) se svým kamarádem Michalem (Martin Finger) do rodného města Šumperku, vrací se vzpomínkami zpět k dětským zážitkům a k neobjasněné smrti maminky Michala. […]
  • Hřebejk dotočil filmovou trilogii Zahradnictví8. ledna 2017 Hřebejk dotočil filmovou trilogii Zahradnictví Poslední klapka filmové trilogie Zahradnictví režiséra Jana Hřebejka a scénáristy Petra Jarchovského padla po půl roce natáčení pár dní před koncem roku v pražských Bohnicích a první film […]
  • Poslední film Jana Němce Vlk z Královských Vinohrad míří na turné po českých kinech i s filmovou delegací15. září 2016 Poslední film Jana Němce Vlk z Královských Vinohrad míří na turné po českých kinech i s filmovou delegací Autobiografický film legendárního režiséra Jana Němce volně vychází z autorovy publikace Nepodávej ruku číšníkovi a pozoruje jeho životní příběhy od šedesátých let do současnosti. „Film má […]
  • Tisková konference k natáčení kriminální minisérie23. dubna 2018 Tisková konference k natáčení kriminální minisérie V pondělí 5.února proběhla v Praze v restauraci Eska v Karlíně tisková konference k natáčení nové koprodukční kriminální minisérie Princip slasti. Kriminální děj je zasazen do tří zemí, […]
  • Tisková konference - seriál Neviditelní24. července 2014 Tisková konference - seriál Neviditelní Česká televize připravila pro své diváky nový třináctidílný seriál nazvaný Neviditelní, který bude od září nasazen na páteční večery od 20.00 hodin na ČT 1. Ve stylovém prostředí Muzea […]
  • MARTIN FINGER JINDŘICH26. dubna 2017 MARTIN FINGER JINDŘICH Vaše postava je pro celou trilogii zásadní, jste vlastně „mladší verzí“ Jiřího Kodeta v Pelíškách. Jak byste Jindřicha popsal? Jindřich Rohn je člověk pevných zásad, který kvůli svému […]
  • Martin Finger (rozhovor)30. května 2018 Martin Finger (rozhovor) Jak vnímáte svého hrdinu – otce? Je to jen pijácký hrubián a primitiv, nebo v něm dřímá jiskřička citu a svou snahu navázat se synem aspoň nějaký kontakt myslí upřímně?   Každé […]
  • Matěj Hádek a Kryštof Hádek20. února 2015 Matěj Hádek a Kryštof Hádek „Má smysl bojovat a být charakter, když máš podmínky, ale ještě větší frajeřina je, když ty podmínky nemáš a stejně rozpoznáš, co máš dělat ve svém životě správně,“ říká Matěj […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X

Partneři webu:

general-affiliate-banner-300x250-1437632164.jpg