Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Výsledky 73. ročníku Zlatých glóbů

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


V Los Angeles letos Asociace zahra­nič­ních novi­nářů opět po roce udí­lela fil­mo­vým a tele­viz­ním tvůr­cům pres­tižní oce­nění Zlatý gló­bus. V kate­go­rii nej­lepší film – drama zví­tě­zil sní­mek Revenant – Zmrtvýchvstání se třemi pro­mě­ně­nými nomi­na­cemi. V kate­go­ri­ích nej­lepší herec – drama zví­tě­zil Leonardo DiCaprio za film Revenant a sošku za nej­lep­šího herce – kome­die zís­kal Matt Damon za film Marťan. U filmu Marťan ještě na chvíli zůsta­neme, pro­tože asi nej­větší, řekl bych, až šoku­jící pře­kva­pení způ­so­bil svým vítěz­stvím v kate­go­rii nej­lepší film – muzi­kál nebo kome­die. Nejlepší hereč­kou žánru drama se stala Brie Larson za sní­mek Room, za žánr kome­die si cenu pře­vzala Jennifer Lawrence za film Joy. Cenu za nej­lepší režii si pře­vzal Alejandro González Iñárritu za sní­mek Revenant – Zmrtvýchvstání. Dále své dvě nomi­nace pro­mě­nil film Steve Jobs v kate­go­ri­ích nej­lepší scé­nář a nej­lepší herečka ve ved­lejší roli. Za drama Creed si svůj první zlatý gló­bus odnesl v 69 letech Sylvester Stallone. Animovaným fil­mem roku se stal sní­mek V hlavě a v kate­go­rii zahra­nič­ního filmu zazá­řilo Maďarsko díky snímku Saulův syn.

V tele­viz­ním světě aso­ci­aci zau­jaly pře­de­vším novinky. Neúspěšnějšími se staly seri­ály Mr. Robot a Mozart in the Jungle. Cenu za nej­lepší mini­sé­rii zís­kalo drama BBC s názvem Wolf Hall. V hlav­ních herec­kých kate­go­ri­ích zazá­řili Taraji P. Henson, Jon Hamm, Rachel Bloom a Gael García Bernal. Hlavním pře­kva­pe­ním byla cena pro Lady Gaga za roli v American Horror Story: Hotel. Ve svých 46 letech si svou první sošku pře­vzal i Christian Slater a čest­nou cenu si z rukou Toma Hankse pře­vzal Denzel Washington.

Kompletní výsledky se dozvíte zde: http://www.goldenglobes.com/winners-nominees

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební ser­very Techno.cz a Shadowbox.cz

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.