Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Ve věku 91 let zemřel scénárista Howard Berk

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Howard Berk, scé­nárista, jenž napsal mimo jiné scé­nář pro film Target s Genem Hackmanem z roku 1985, ale i epi­zody detek­tiv­ního seri­álu Columbo, film Mission: ImpossibleMcMillan & Wife, zemřel při­ro­ze­nou smrtí ve věku 91 let v neděli v Los Angeles. O scé­náris­tově smrti infor­mo­val jeho syn.

Howard Berk byl dlou­ho­le­tým spi­so­va­te­lem a pro­fe­so­rem na uni­ver­zitě v Georgii , kde v mládí vystu­do­val žur­na­lis­tiku. Jeho posled­ním pub­li­ko­va­ným dílem je esej pro National Geographic , “My Lunch With Hemingway,” kde popi­suje své setkání s Ernstem Hamingwayem na Kubě v pade­sá­tých letech minu­lého sto­letí.

V té době půso­bil jako repor­tér pro noviny The Havana Herald, ale pra­co­val také pro noviny ve spo­je­ných stá­tech a napsal čtve­řici sci-fi románů. Howard Berk po sobě zane­chal syna Petera, bra­tra Roberta, vnou­čata Jordan a Daniela a dceru Diane.

 

Zdroj: Hollywoodreporter

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební ser­very Techno.cz a Shadowbox.cz

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.