Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Může Batman skutečně přemoci Supermana?

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Tak to je otázka, která je téměř stejně stará jako samotný Batman a Superman. Může tedy Batman v sou­boji jeden na jed­noho Supermana sku­tečně pora­zit? Téměř každý fanou­šek těchto komik­so­vých hrdinů má na tuto otázku vlastní odpo­věď. Někteří  tvrdí, že temný rytíř nemá nejmenší šanci, jiní zase namí­tají, že ho jeho bri­lantní mysl spolu s doved­nostmi dove­dou k vítěz­ství nad mužem z oceli.

Tato otázka byla také nedávno polo­žena před­sta­vi­teli gene­rála Zoda, Michaelu Shannonovi. Jeho ode­zva byla neče­kaně vtipná a darebná. Ukázalo se, že ho výsle­dek zúčto­vání Batmana se Supermanem v novém snímku Batman vs. Superman: Úsvit spra­ve­dl­nosti vůbec neza­jímá.  Vysvětlil to tím, že nemá vůbec žádné obavy, zda se může Batman vypo­řá­dat se Supermanem, ať už v novém filmu, tak i kde­ko­liv jinde.

Michael Shannon říká: “Výsledek tohoto sou­boje mi je napro­sto lhos­tejný. Tak lhos­tejný, že ani nemohu vymys­let faleš­nou odpo­věď na tuto otázku. Myslím, že bych měl fan­dit Supermanovi, jeli­kož právě on mě jako Zoda ve filmu zabil. Měl bych tak dou­fat, že bude jeho řádění pokra­čo­vat a stane se z něj něco jako Superman – séri­ový vrah. To na Supermana vytváří úplně nový úhel pohledu. Rázem bychom měli všichni hro­madu potíží, mohl by nás jed­no­duše zni­čit, pak by ale zůstal úplně sám. ”

Michaela Shannona tak abso­lutně neza­jímá, kdo v tomto sou­boji vyhraje. Raději by viděl Supermana z jiného úhlu pohledu, kdy by se z něho po zabití Zoda stal krve­žíz­nivý séri­ový vrah. To je jistě něco, co ovšem nikdo z fanoušků vidět nechce. V pod­statě je to ale právě to, z čeho má Batman nej­větší strach, a důvod toho, proč se Supermanem bojuje. Ti z vás, kteří jste již nový film viděli, jistě víte, jak bitva končí. Je tu ale ještě spousta pří­běhů této komik­sové dvo­jice, které nám můžou Warner Bros odvy­prá­vět, na zod­po­vě­zení výše zmí­něné otázky si tak budeme muset ještě počkat.

1

 

Zdroj: Cinemablend

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební ser­very Techno.cz a Shadowbox.cz

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.