Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Leonardo DiCaprio a papež František diskutovali o životním prostředí

Leonardo DiCaprio a papež František dis­ku­to­va­li o život­ním pro­stře­dí
Ohodnoťte člá­nek

Leonardo DiCaprio není jen uzná­va­ným a talen­to­va­ným her­cem, znám je také svou akti­vi­tou na poli ochra­ny život­ní­ho pro­stře­dí. Právě život­ní pro­stře­dí bylo důvo­dem, proč se Leonardo sešel ve Vatikánu s hla­vou řím­sko­ka­to­lic­ké církve, pape­žem Františkem, se kte­rým dis­ku­to­val prá­vě o pro­ble­ma­ti­ce ochra­ny život­ní­ho pro­stře­dí.

2

Na návště­vu u pape­že se jedenačty­ři­ce­ti­le­tý Leonardo DiCaprio peč­li­vě při­pra­vil. Před pape­žem Františkem se uklo­nil, poté mu v ital­šti­ně podě­ko­val za při­je­tí slo­vy „Vaše Svatosti, děku­ji vám, že jste mi věno­val sou­kro­mou audi­en­ci“, a násled­ně polí­bil jeho prs­ten, přes­ně jak naři­zu­je pro­to­kol.

Jejich roz­ho­vor poté pro­bí­hal již kom­plet­ně v ang­lič­ti­ně, DiCaprio pape­ži Františkovi pře­dal dárek v podo­bě kni­hy s repro­duk­cí děl holand­ské­ho malí­ře Hieronyma Bosche z 16. sto­le­tí a vysvět­lil mu, že prá­vě obraz od Hieronyma Bosche mu jeho otec pově­sil nad postýl­ku, když byl ješ­tě dítě. Další dárek už nebyl tak osob­ní­ho cha­rak­te­ru, herec pape­ži věno­val šek, vypsa­ný na 15 mili­o­nů dola­rů s tím, aby pení­ze pou­žil na cha­ri­ta­tiv­ní úče­ly, kte­ré mu jsou blíz­ké. Poté s pape­žem pro­bí­ra­li téma­ta týka­jí­cí se pro­blé­mu ochra­ny život­ní­ho pro­stře­dí, papež her­ci daro­val svou vlo­ni vyda­nou encykli­ku, ve kte­ré se zabý­vá prá­vě ochra­nou pří­ro­dy a důraz­ně v ní vyzí­vá všech­ny oby­va­te­le pla­ne­ty k odpo­věd­nos­ti a země svě­ta, aby co mož­ná nej­ví­ce sni­žo­va­ly množ­ství skle­ní­ko­vých ply­nů vypouš­tě­ných do ovzdu­ší.

Leonardo DiCaprio se v pro­ble­ma­ti­ce ochra­ny pří­ro­dy anga­žu­je již od roku 1998, kdy zalo­žil svou nada­ci na ochra­nu pří­ro­dy, kte­rá fun­gu­je dodnes.

Zdroje: Reuters, USA Today

 

Baví mě hud­ba, hry, fil­my a knížky.....od Roku 2015 píšu recen­ze a novin­ky pro hudeb­ní ser­ve­ry Techno.cz a Shadowbox.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Leonardo DiCaprio10. března 2017 Leonardo DiCaprio Když se řekne Leonardo DiCaprio, každý hned ví, že jde o velkou hollywoodskou hvězdu posledních let. Celým jménem Leonardo Wilhelm DiCaprio, rodák z Kalifornie – 11. listopadu 1974. Patří […]
  • Získá letos Leonardo DiCaprio vysněného Oscara?16. ledna 2016 Získá letos Leonardo DiCaprio vysněného Oscara? Leonardo DiCaprio má letos našlápnuto k získání vysněného oscara, díky hlavní roli ve filmu Revenant – Zmrtvýchvstání. Štěstěna mu však doposud nebyla v případě tohoto ocenění příliš […]
  • REVENANT Zmrtvýchvstání - LOVCI KOŽEŠIN – PŮVODNÍ OBCHODNÍCI ZE ZÁPADU5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání - LOVCI KOŽEŠIN – PŮVODNÍ OBCHODNÍCI ZE ZÁPADU Historie amerického obchodu s kožešinou není dlouhá, avšak stěžejní, plná odvážných příběhů, ale také závažných destrukcí. I když obchod s kožešinami dal vzniknout romantickému předobrazu […]
  • LEONARDO DiCAPRIO8. ledna 2013 LEONARDO DiCAPRIO LEONARDO DiCAPRIO  je úspěšným hercem, který byl třikrát nominován na Oscara. DiCaprio se naposledy objevil v titulní roli snímku J. Edgar v režii Clinta Eastwooda. Za svůj výkon byl […]
  • REVENANT Zmrtvýchvstání - LEONARDO DICAPRIO JAKO HUGH GLASS5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání - LEONARDO DICAPRIO JAKO HUGH GLASS Leonardo DiCaprio ztvárnil kaleidoskopickou škálu postav - od Howarda Hughese přes Jay Gatsbyho až po rozmařilého Jordana Belforta ve snímku Vlk z Wall Street - ale role Hugha Glasse pro […]
  • REVENANT Zmrtvýchvstání5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání Snímek REVENANT je inspirovaný skutečnými událostmi. Vypráví epický příběh o přežití a lidské transformaci v divoké přírodě amerického západu. Během výpravy do nezmapované divočiny je […]
  • Nespoutaný Django - 80 %9. ledna 2013 Nespoutaný Django - 80 % Nový film Quentina Tarantina přibližuje svérázným způsobem život na jihu Spojených států před vypuknutím občanské války. Černoch Django (Jamie Foxx) se postupně mění z kurážného, ale nijak […]
  • Revenant: Zmrtvýchvstání – DiCapriův životní výkon8. ledna 2016 Revenant: Zmrtvýchvstání – DiCapriův životní výkon Kdo natočí v současnosti film, při kterém štáb mrzne v teplotách -40 °C, neobsadí jedinou významnější ženskou roli, prosadí chronologické natáčení navyšující rozpočet o miliony dolarů a […]
  • REVENANT Zmrtvýchvstání - TOM HARDY jako JOHN FITZGERALD5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání - TOM HARDY jako JOHN FITZGERALD Temným opakem cesty Hugh Glasse je pád Johna Fitzgeralda do paranoi, obviňování a hořkosti. Do role Fitzgeralda, který Glasse zradí, Iñárritu obsadil anglického herce Toma Hardyho. Hardy […]
  • REVENANT Zmrtvýchvstání - ZEMĚ INDIÁNŮ ARIKARA5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání - ZEMĚ INDIÁNŮ ARIKARA Hned v úvodu filmu REVENANT musí expedice kapitána Henryho čelit útoku domorodých indiánů, kteří se usadili podél břehů řeky Missouri. Jedná se o kmen Arikara – přezdívaný lovci jednoduše […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Destiny 2
Destiny 2