Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Film Podivné nebe poukazuje na zlo Norských úřad


Ohodnoťte člá­nek

Febiofest_vizual_2Polský reži­sér Dariusz Gajewski uve­dl na Febiofestu svůj film Podivné nebe, kte­ré se roz­ho­dl nato­čit, aby upo­zor­nil na nebez­peč­nou moc Skandidávských úřa­dů, v době kdy se mno­ží pří­pa­dy neo­práv­ně­ných ode­brá­ní dětí Polským rodi­čům a jak zná­mo nejen jim. U nás se veřej­nost sezná­mi­la s pří­pa­dem Evy Michalákové, kte­ré v Norsku, bez jakých­ko­liv důka­zů ode­bra­li děti a násled­ně je dali k adop­ci. Film popi­su­je život Polské rodi­ny, kte­ré tak­zva­ně „To nej­lep­ší pro dítě“ znač­ně zkom­pli­ko­va­lo život. Režisér popi­su­je podo­bu zla, kte­ré na povrch má nej­lep­ší úmys­ly a také to jak je až šoko­va­ně jed­no­du­ché, jak při­jít o milu­jí­cí dítě.

Režisér Dariusz Gajewski
Režisér Dariusz Gajewski svým fil­mem upo­zor­ňu­je na zne­u­ží­vá­ní moci Skandidávských úřa­dů.

Popis fil­mu: Rodinné dra­ma o dia­lo­gu kul­tur, či spí­še o kul­tur­ních roz­díl­nos­tech, je inspi­ro­vá­no sku­teč­ný­mi pří­pa­dy ode­bí­rá­ní dětí v pol­ských rodi­nách ve Skandinávii. Film se neu­chy­lu­je k čer­no­bí­lé­mu vidě­ní toho­to nanej­výš aktu­ál­ní­ho pro­blé­mu, ale cit­li­vě se zamýš­lí nad tím, co všech­no mohou způ­so­bit lidé, vede­ní těmi nej­lep­ší­mi úmys­ly… V malém měs­teč­ku na seve­ru Švédska žijí pol­ští man­že­lé se sed­mi­le­tou dcer­kou, kte­ří zde hle­da­jí klid a bla­hobyt. Dojde však k sérii nedo­ro­zu­mě­ní a dítě je ode­brá­no švéd­ským soci­ál­ním úřa­dem. Rodiče mají měsíc na to, aby se poku­si­li zís­kat hol­čič­ku zpět před defi­ni­tiv­ní adop­cí.

Režie: Dariusz Gajewski Hrají: Agnieszka Grochowska, Bartłomiej Topa, Ewa Fröling, Tanja Lorentzon, Gerhard Hoberstorfer Scénář: Dariusz Gajewski, Michał Godzic Země: Polsko, Švédsko Rok výro­by: 2015 Délka fil­mu (min.): 108 Formát fil­mu: 2k digi­tal Původní zně­ní: ang­lic­ky, pol­sky, švéd­sky Titulky: ang­lic­ké, čes­ké

 

 

 

 

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Filmový festival Finále Plzeň začíná 15. Dubna31. března 2016 Filmový festival Finále Plzeň začíná 15. Dubna  Filmový festival Finále Plzeň startuje novou éru Festival láká do Plzně na přehlídku české a slovenské filmové tvorby uplynulého roku a mnoho novinek. Jeho hlavním hostem bude Mike […]
  • Bál jsem se, že by mi Oscar zničil kariéru, prozradil Peter Morgan26. března 2016 Bál jsem se, že by mi Oscar zničil kariéru, prozradil Peter Morgan Uznávanou osobností, která na letošním Febiofestu získala Cenu Kristiána byl britský scénárista a dramaturg Peter Morgan.  Získal řadu ocenění během své kariéry a napsal scénář k filmům […]
  • Naštval jsem Papeže i Vatikán, řekl o svém režijním snímku Peter Mullan24. března 2016 Naštval jsem Papeže i Vatikán, řekl o svém režijním snímku Peter Mullan  Herec a také režisér Peter Mullan, který je veřejnosti známý rolí dealera Swannyho v úspěšném filmu Trainspotting přijel představit na Febiofest nový film Hector od režiséra […]
  • Festival krátkých filmů ve Světozoru18. ledna 2014 Festival krátkých filmů ve Světozoru Od čtvrtka 16.1. až do neděle 19.1. se koná v kině Světozor Festival krátkých filmů. Ve velkém a malém sále kina se tak promítne na 65 nejzajímavějších krátkých filmů z celého […]
  • Kdo roztančí Colours?2. května 2016 Kdo roztančí Colours? Sezóna letních festivalů nám nezadržitelně klepe na dveře a většina fanoušků má již ve svých šuplících připraveny vstupenky na šampiony svých srdcí. Tím největším šampionem v našich […]
  • Humbook 201616. října 2016 Humbook 2016 Na sobotní datum 15. 10. 2016 čekali mnozí mladí čtenáři. A to kvůli Humbooku, u nás historicky prvnímu literárnímu festivalu pro mladé čtenáře – zaměřující se na young adult literaturu, […]
  • Ceny české filmové kritiky rozdány8. února 2017 Ceny české filmové kritiky rozdány Rodinný film režiséra Olma Omerzua zvítězil na 7. ročníku Cen české filmové kritiky. Cenu za nejlepší snímek roku předala Iva Janžurová. Čtyři ceny dostal portrét vražedkyně ze 70. let, […]
  • Dnes je předposledním dnem Finále Plzeň20. dubna 2016 Dnes je předposledním dnem Finále Plzeň Také dnes nabízí filmový festival pestrý program, kdy si vybere snad úplně každý. Filmový nadšenci, který sledují českou a slovenskou tvorbu mohou dnes vidět rozmanité žánry. Například […]
  • Animovaný film Hurvínek a kouzelné muzeum vstupuje v létě do kin2. února 2017 Animovaný film Hurvínek a kouzelné muzeum vstupuje v létě do kin Nový film Hurvínek a kouzelné muzeum vznikal více než sedm let. Nyní se práce chýlí ke konci a příběh legendárních postaviček dostal zcela novou, moderní podobu. Snímek vznikal pod vedením […]
  • Severská filmová zima 201711. února 2017 Severská filmová zima 2017 Ve čtvrtek 9.února začal v Praze v kině Lucerna festival Severská filmová zima, kde mohou diváci až do 15.února shlédnout nejzajímavější filmové snímky ze severu. Slavnostní večer zahájil […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.