Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Dokumentární film NewGame chce divákům přiblížit část české vývojářské scény

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


NewGame není nově při­pra­vo­vaná hra, jak by si mnozí mohli mys­let, jedná se totiž o fil­mový pro­jekt, který se nedávno obje­vil na webu Startovač.cz. Pokud se tedy auto­rovi tohoto pro­jektu podaří vybrat částku nejméně 65 tisíc korun, dočkáme se časosběr­ného doku­mentu, ve kte­rém nahléd­neme do záku­lisí vývoje počí­ta­čo­vých her u nás.

Za tímto zají­ma­vým pro­jek­tem stojí Aleš Brunclík, stu­dent posled­ního roč­níku magis­ter­ského oboru Audiovizuální Tvorby v Opavě, který se sám ozna­čuje za vel­kého milov­níka počí­ta­čo­vých her. Cílem pro­jektu je pood­ha­lení záku­lisí vývoje zná­mých počí­ta­čo­vých her. NewGame ovšem nebude mapo­vat vývoj všech her v ČR kom­pletně, ale zaměří se pouze na čtve­řici titulů, mezi které patří dlouho oče­ká­vaná hra Samorost 3, jenž je ve vývoji již 5 let, dále Space Engineers od spo­leč­nosti Keen Software House, uvi­díme také vývoj horo­rové hry pro vir­tu­ální rea­litu od spo­leč­nosti Dreadlocks a čtve­řici uza­vře neméně zají­mavá hra Phonopolis, kte­rou při­pra­vuje pouze tříčlenný tým.

Dokument v sou­časné době vzniká za pod­pory Slezské Univerzity v Opavě, která hradí náklady na ces­tovné, ostatní náklady na štáb, uby­to­vání, nebo tech­nické vyba­vení si pak autor musí hra­dit zcela ze svého. Dle auto­ro­vých slov by finanční pod­pora ze star­to­vače výraz­ným způ­so­bem pod­po­řila jak kva­litu, tak i kvantitu nato­če­ného mate­ri­álu a tím pádem i celého doku­mentu. Mohl by prý také se spo­leč­ností Dreadlocks vyra­zit na natá­čení pro­storů, které budou následně mode­lo­vány do jejich při­pra­vo­vané hry pro vir­tu­ální rea­litu. Aleš Brunclík by tímto doku­men­tem chtěl hlavně pou­ká­zat na čes­kou vývo­jář­skou scénu, která se pro­sla­vila jak u nás, tak ve světě spous­tou kva­lit­ních titulů.

Za finanční pod­poru Vás samo­zřejmě čeká spousta zají­ma­vých odměn. Za 150 korun dosta­nete kom­pletní doku­ment v HD kva­litě, za pří­spě­vek tří set korun se pak vaše jméno objeví v titul­cích a za pět set korun dosta­nete kromě výše uve­de­ných věcí také tričko s logem NewGame. Můžete však pod­po­řit i větší část­kou, za deset tisíc korun zís­káte onen doku­ment, tričko a hrní­ček s logem pro­jektu, bonu­sové DVD, budete uve­deni v titul­cích, dále zís­káte pozvánku na pre­mi­éru a mož­nost sezná­mit se s jed­ním z vývo­jář­ských týmů podle vlast­ního výběru. Za pří­spě­vek 25 tisíc bude vaše jméno uve­deno na začátku doku­mentu jako hlavní spon­zor pro­jektu, 40 tisí­cový pří­spě­vek vám při­nese všechny výše uve­dené bonusy a navíc také obdr­žíte všechny hry, kte­rým se doku­ment věnuje, no a za pří­spě­vek 65 tisíci pak navíc zís­káte mož­nost pro­hlídky celého vývo­jář­ského stu­dia.

V sou­časné době má pro­jekt NewGame na star­to­vači vybráno 12 600 korun, do poža­do­va­ných 65 tisíc zbývá ujít ještě velmi dlouhá cesta, ale do konce kam­paně na webu Startovač.cz zbývá ještě 57 dní.

Pokud se chcete podí­vat na trai­lery a následně tento pro­jekt i pod­po­řit, můžete to udě­lat zde: https://www.startovac.cz/projekty/newgame/

Zdroje: startovac.cz

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební ser­very Techno.cz a Shadowbox.cz

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Český dokument: Show!6. července 2014 Český dokument: Show! Rok od roku se český dokumentární film zlepšuje. Za posledních několik let vyprodukoval spoustu kvalitních snímků, které měly silný ohlas ve společnosti. Šmejdům se dokonce podařilo změnit legislativu státu a tomu už se říká sakra úspěch. […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Dočkáme se Krotitelů duchů 3? 3. srpna 2012 Dočkáme se Krotitelů duchů 3?   Připravte klacky! Připraveny! Nažhavte je! Nažhaveny! Ztopořte je! Ztopořeny! Ukažte tý prehistorický sračce, jak do toho umíme šlápnout. Krotitelé duchů - theme song O pokračování s titulem Ghostbursters 3 se mluví už roky, […] Posted in Filmové novinky
  • Do českých kin se vrací filmové klasiky12. února 2016 Do českých kin se vrací filmové klasiky Nejlepší prožitek filmové podívané je na sto procent v kině, doma se můžete snažit sebevíce, ale téměř nikdy si neodnesete takový zážitek jako právě z kina. Není sice problém si zajít na současné filmové hity, které v kinech běží […] Posted in Filmové novinky
  • Slovensko 2.0 – 60 %25. srpna 2014 Slovensko 2.0 – 60 % Tento film není klasickým filmovým snímkem, ale jedná se o unikátní projekt. Snímek tvoří 10 krátkých desetiminutových minifilmů od slovenských režisérů, z nichž někteří jsou známi i v evropském či světovém filmovém světe. Tvůrci jsou […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Chystá se nový film, ve kterém se Laurel a Hardy vrátí na stříbrná plátna21. ledna 2016 Chystá se nový film, ve kterém se Laurel a Hardy vrátí na stříbrná plátna Chystá se nový, humorem nabitý film, ve kterém znovu uvidíme jednu z nejikoničtějších dvojic na poli humoru, a to dvojici komiků Laurela a Hardyho. Tento nový celovečerní film ponese jméno Stan & Ollie a nahlédneme v něm do doby, kdy […] Posted in Filmové novinky
  • Leonardo DiCaprio a papež František diskutovali o životním prostředí29. ledna 2016 Leonardo DiCaprio a papež František diskutovali o životním prostředí Leonardo DiCaprio není jen uznávaným a talentovaným hercem, znám je také svou aktivitou na poli ochrany životního prostředí. Právě životní prostředí bylo důvodem, proč se Leonardo sešel ve Vatikánu s hlavou římskokatolické církve, papežem […] Posted in Filmové novinky
  • James Cameron chce natočiť už len 5 filmov,s toho 4 Avatarov!14. května 2012 James Cameron chce natočiť už len 5 filmov,s toho 4 Avatarov! Svet sa mení a ľudia v ňom tiež,voľakedy sa dokázal James v lámať v noci do strižni a zostrihať film podľa seba, aj napriek zákazu producentov.Dnes ho ledva dokopete k celovečernému filmu,áno má peniaze ale aj základňu fanušíkov ktorý mu […] Posted in Filmové novinky
  • Arnold se vrací i k Terminátorovi9. června 2012 Arnold se vrací i k Terminátorovi Arnold Schwarzenegger se prozatím vykašlal na kandidaturu na prezidenta USA, a raději točí s veteránem Stallonem jeden filmový projekt za druhým. Je to už nějaký ten pátek, kdy se bývalý kulturista a guvernér Arizony vrátil zpět […] Posted in Filmové novinky
  • Střípky k nové Disneyovce – Sněhová královna alias Frozen13. června 2012 Střípky k nové Disneyovce – Sněhová královna alias Frozen   Nové adaptace slavné pohádky z pera Hanse Christiana Andersena se zhostilo filmové studio Walta Disneyho Animation, které už jednu Sněhovou královnu v roce 1957 natočilo, tentokrát však bude snímek zcela digitální jako jeho […] Posted in Filmové novinky
  • mel5. května 2012 Machette 2 doplňuje obsadenie,Mel Gibson podpísal zmluvu. Ono sa to zdalo na prvý pohľad ako zlý vtip,aby sa v 15 000 000 $ filme objavila hviezda typu Mela Gibsona.(predsa len to je čiastka akú brával Mel za každý film a niekedy aj 20 000 000 $).Každému vrátane nás to pripadalo,iba ako spôsob […] Posted in Filmové novinky

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.