Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Do českých kin se vrací filmové klasiky

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Nejlepší pro­ži­tek fil­mové podí­vané je na sto pro­cent v kině, doma se můžete sna­žit sebe­více, ale téměř nikdy si neod­ne­sete takový záži­tek jako právě z kina. Není sice pro­blém si zajít na sou­časné fil­mové hity, které v kinech běží opa­ko­vaně každý den, ale co když chcete vidět něja­kou tu vaši oblí­be­nou fil­mo­vou kla­siku? Do nedávna jste si ji mohli vychut­nat tak maxi­málně doma, ale nyní si svůj oblí­bený film budete moci užít znovu i v kinech.

Už zane­dlouho se totiž dočkáme znovu uve­dení do kin legen­dár­ních snímků. Diváci si tak budou moci svůj oblí­bený film vychut­nat v té nej­vyšší možné kva­litě, jakou právě kina nabí­zejí. A na co se můžeme těšit? Nabídka je více než lákavá, v březnu se dočkáme legen­dár­ního mafi­án­ského snímku Kmotr. Duben nabídne Dobyvatelé ztra­cené archy, kvě­ten pak při­nese první díl boxer­ské ságy Rocky a v červnu se dočkáme obřího žra­loka ve filmu Čelisti. V září se pak můžeme těšit na sci-fi legendu Blade Runner, říjen bude pat­řit Osvícení a v lis­to­padu pak nastoupí Mechanický pome­ranč. Nabídka je to vskutku pes­trá a každý fil­mový nad­še­nec si zde sto­pro­centně vybere to své…

Harrison Ford ve filmu Blade Runner

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební ser­very Techno.cz a Shadowbox.cz

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.