Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Chystá se nový film, ve kterém se Laurel a Hardy vrátí na stříbrná plátna

Chystá se nový film, ve kte­rém se Laurel a Hardy vrá­tí na stří­br­ná plát­na
Ohodnoťte člá­nek

Chystá se nový, humo­rem nabi­tý film, ve kte­rém zno­vu uvi­dí­me jed­nu z neji­ko­nič­těj­ších dvo­jic na poli humo­ru, a to dvo­ji­ci komi­ků LaurelaHardyho. Tento nový celo­ve­čer­ní film pone­se jmé­no Stan & Ollie a nahléd­ne­me v něm do doby, kdy tato dvo­ji­ce roku 1954 vyrá­ží na své posled­ní tur­né po Velké Británii jen pro­to, aby nako­nec zjis­ti­la, že její slá­va už není na tako­vé úrov­ni jako kdy­si, a tak si jí musí zno­vu vybu­do­vat. Hlavní role zde ztvár­ní Steve CooganJohn C. Reilly. Režie toho­to sním­ku se ujme Jon S. Baird, scé­nář vypra­co­val Jeff Pope, kte­rý mimo jiné napsal scé­nář k ceně­né­mu fil­mu PhilomenaJudi Dench v hlav­ní roli. Bližší infor­ma­ce zatím nejsou zná­mé, tak­že nám nezbý­vá nic jiné­ho než těm­to pánům držet pal­ce, aby vše dopadlo dob­ře a mi se tak po dlou­hé době dočka­li kva­lit­ní­ho kome­di­ál­ní­ho fil­mo­vé­ho poči­nu.

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební servery Techno.cz a Shadowbox.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Comgad.cz doporučuje